Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting 2021-2027: Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over Horizon Europa, het toekomstige EU-programma voor onderzoek en innovatie

Brussel, 20 maart 2019

De EU-instellingen hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europa. Het bereikte akkoord moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa, in kennis en nieuwe oplossingen om de Europese manier van leven te behouden en te verbeteren. Daarom stelt de Commissie-Juncker een nieuw niveau van ambitie voor om het innovatievermogen van Europa te vergroten, duurzame welvaart te genereren en onze internationale concurrentiepositie veilig te stellen. Horizon Europa, dat in juni 2018 door de Commissie is voorgesteld als onderdeel van de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027, is het meest ambitieuze programma voor onderzoek en innovatie ooit en zal ervoor zorgen dat de EU op het gebied van onderzoek en innovatie een van de internationale koplopers blijft.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, zei hierover: "Ik ben erg blij met dit akkoord, dat zich kenmerkt door een sterke ondersteuning van de nieuwe Europese Innovatieraad en onze missiegedreven onderzoeksagenda's.Wij zijn goed op weg om in 2021 het meest ambitieuze Europese programma voor onderzoek en innovatie ooit op te starten, en zo het toekomstige kader te scheppen voor een sterke, duurzame en concurrerende Europese economie waar alle regio's in Europa de vruchten van zullen plukken."

Horizon Europa zal voortbouwen op de verwezenlijkingen en het succes van het huidige programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Het programma zal via de Europese Onderzoeksraad (ERC) en de Marie Skłodowska-Curie-beurzen en -uitwisselingen wetenschappelijke excellentie blijven ondersteunen, en kan rekenen op wetenschappelijk advies, technische ondersteuning en specifiek onderzoek van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie.

Daarnaast zullen nieuwe initiatieven worden geïntroduceerd, zoals de Europese Innovatieraad (EIC). De EIC, die momenteel al in een proeffase actief is, zal fungeren als één loket om baanbrekende innovaties van het laboratorium naar de markt te loodsen en start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen met de opschaling van hun ideeën. De raad zal hoofdzakelijk via twee financieringsinstrumenten directe steun geven aan innovatoren: één voor de vroege stadia, het andere voor de ontwikkelingsfase en de uitrol naar de markt. De raad vormt een aanvulling op het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT).

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben bereikt, moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Verder is het budget van Horizon Europa afhankelijk van het akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, waarvoor de Commissie in mei 2018 haar voorstel heeft bekendgemaakt.

Synergieën met andere toekomstige EU-programma's en -beleidslijnen moeten nog verder worden besproken, afhankelijk van de vooruitgang die bij andere sectorale voorstellen in het kader van de langetermijnbegroting van de EU wordt geboekt. Ook de bepalingen inzake internationale associatieovereenkomsten moeten nog verder worden besproken. 

De Commissie begint nu met de voorbereiding van de uitvoering van Horizon Europa, zodat de eerste ontwerpversies van de werkprogramma's op tijd kunnen worden bekendgemaakt voor de start van het programma op 1 januari 2021.

Achtergrond

Met slechts 7 % van de wereldbevolking is Europa goed voor 20 % van de wereldwijde O&O-investeringen en een derde van alle wetenschappelijke publicaties van hoge kwaliteit, en bekleedt het een wereldwijd toonaangevende positie in industriële sectoren zoals farmaceutica, chemie, werktuigbouw en mode.

Dankzij EU-financiering werken teams uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines samen en doen zij ondenkbare ontdekkingen, wat van Europa een leider van wereldklasse in onderzoek en innovatie maakt.

Horizon Europa bouwt voort op dit succes en introduceert een aantal nieuwe initiatieven om daadwerkelijk verschil te blijven maken in de levens van de burgers en voor de samenleving als geheel.

Ten aanzien van Horizon 2020, het huidige EU-programma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020, wordt een hoog niveau van continuïteit verzekerd: het programma blijft gebaseerd op drie pijlers, waarbij excellentie centraal staat en de beproefde financieringsregels en -procedures van Horizon 2020 behouden blijven. Er zijn evenwel verbeteringen doorgevoerd om de impact, de relevantie voor de samenleving en het potentieel voor baanbrekende innovatie van het programma te maximaliseren.

Horizon Europa vormt een cruciaal onderdeel van de uitvoering van "Een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en innovatie – de kans om de toekomst van Europa vorm te geven". Binnen deze agenda, die in mei vorig jaar op de bijeenkomst van de EU-leiders in Sofia is besproken, wordt uitdrukkelijk de aandacht gevestigd op de te nemen stappen om de internationale concurrentiepositie van Europa veilig te stellen.

Meer informatie

IP/19/1676

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar