Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n budjetti vuosiksi 2021–2027: Komissio tyytyväinen Euroopan horisontti -ohjelman etenemiseen – alustava sopu EU:n tulevasta tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta

Bryssel 20. maaliskuuta 2019

EU:n toimielimet ovat päässeet osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan horisontti -ohjelmasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston pitää vielä hyväksyä neuvottelutulos.

Investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on investoimista Euroopan tulevaisuuteen, osaamiseen ja uusiin ratkaisuihin, joilla pidetään yllä ja parannetaan eurooppalaista elämäntapaa. Tämän vuoksi Junckerin komissio on asettanut tavoitteet korkealle Euroopan innovaatiovalmiuksien lujittamiseksi, kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi ja Euroopan globaalin kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Komissio esitti kesäkuussa 2018 ehdotuksen Euroopan horisontti -ohjelmaksi osana EU:n pitkän aikavälin talousarviota vuosiksi 2021–2027. Kyseessä on tähän asti kunnianhimoisin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka pitää EU:n jatkossakin eturintamassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa ja innovoinnissa.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Carlos Moedas kommentoi sopimusta tyytyväisenä. ”On erittäin hyvä, että sopu saatiin aikaan ja että uusi Euroopan innovaationeuvosto ja missiolähtöiset tutkimuslinjaukset saivat vahvan tuen. Edellytykset ovat koossa sille, että voimme käynnistää vuonna 2021 kaikkien aikojen kunnianhimoisimman eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman, joka muokkaa tulevaisuuden tekijöitä vahvalle, kestävälle ja kilpailukykyiselle taloudelle ja hyödyttää kaikkia Euroopan alueita.”

Euroopan horisontti rakentuu nykyisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman (Horisontti 2020) saavutuksille ja menestykselle. Tavoitteena on edelleen edistää tieteellistä huippuosaamista Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ja Marie Skłodowska-Curie -apurahojen ja -tutkijavaihtojen kautta sekä hyötyä tieteellisestä neuvonnasta, teknisestä tuesta ja kohdennetusta tutkimustoiminnasta, jota tarjoaa EU-komission oma tutkimuslaitos JRC (Joint Research Centre).

Lisäksi ohjelmassa on uusia avauksia, kuten Euroopan innovaationeuvosto (EIC). Euroopan innovaationeuvosto, joka on jo pilottivaiheessa, tarjoaa keskitetysti tukea läpimurtoinnovaatioiden siirtämiselle laboratoriosta markkinoille ja auttaa startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä laajentamaan ideoitaan. Se antaa suoraa tukea innovoijille kahdesta pääasiallisesta rahoitusvälineestä, joista toinen keskittyy alkuvaiheisiin ja toinen kehitykseen ja markkinoille saattamiseen. Sillä täydennetään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimintaa.

Seuraavat toimet

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission alustava poliittinen yhteisymmärrys on vielä määrä hyväksyä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Euroopan Horisontti -ohjelman talousarvionäkökohdat riippuvat komission toukokuussa 2018 ehdottaman EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion hyväksymisestä.

Synergioista muiden EU:n tulevien ohjelmien ja strategioiden kanssa käydään edelleen keskustelua riippuen siitä, miten muiden alakohtaisten ehdotusten suhteen edistytään EU:n pitkän aikavälin talousarvion yhteydessä. Myös kansainvälisiin assosiaatiosopimuksiin liittyviä seikkoja käsitellään edelleen. 

Komissio alkaa nyt valmistella Euroopan horisontti -ohjelman täytäntöönpanoa, jotta ensimmäiset työohjelmaluonnokset voidaan julkaista hyvissä ajoin ennen ohjelman käynnistymistä 1. tammikuuta 2021.

Tausta

Euroopan osuus maailman väestöstä on vain 7 prosenttia, mutta sen osuus koko maailman tutkimus- ja kehitysinvestoinneista on 20 prosenttia. Eurooppa tuottaa kolmanneksen kaikista korkealaatuisista tieteellisistä julkaisuista. Euroopalla on globaali johtoasema monilla teollisuuden aloilla (mm. lääkkeet, kemikaalit, tekninen suunnittelu ja muoti).

EU-rahoituksen avulla työryhmät eri maista ja eri tieteenaloilta ovat voineet toimia yhteistyössä ja tehdä uskomattomia löytöjä, jotka ovat tehneet Euroopasta maailmanluokan johtajan tutkimuksessa ja innovoinnissa.

Euroopan horisontti rakentuu tälle menestykselle ja sisältää uusia avauksia, jotta ohjelmalla olisi jatkossakin todellista vaikutusta kansalaisten elämässä ja koko yhteiskunnassa.

Jatkuvuus on vahvaa Horisontti 2020 -ohjelman kanssa. Vuodet 2014–2020 kattavasta EU:n nykyisestä tutkimus- ja innovointiohjelmasta säilyvät kaikki kolme pilaria, keskeisenä huippuosaaminen, ja hyväksi havaitut rahoitussäännöt ja -menettelyt. Ohjelmaan on kuitenkin tehty parannuksia, jotta sen vaikutus ja merkitys yhteiskunnalle ja sen potentiaali läpimurtoinnovaatioihin olisi mahdollisimman suuri.

Euroopan horisontti tarjoaa keskeisen väylän panna täytäntöön ”Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma – Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta”. Tämä agenda, josta keskusteltiin EU-johtajien kokouksessa viime vuoden toukokuussa Sofiassa, linjaa tarvittavat toimet Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Lisätietoa

IP/19/1676

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar