Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o priamych zahraničných investíciách: neustály rast zahraničného vlastníctva európskych spoločností v kľúčových odvetviach

Brusel 13. marec 2019

Komisia dnes uverejnila podrobný prehľad o stave priamych zahraničných investícií v EÚ.

Táto správa je prvá svojho druhu z hľadiska podrobnosti použitých údajov o spoločnostiach. Potvrdzuje neustály rast zahraničného vlastníctva spoločností v kľúčových odvetviach EÚ a zvyšovanie investícií z rozvíjajúcich sa ekonomík, ako napríklad z Číny. Dokladá, že treba účinne vykonávať najnovšie prijatý rámec EÚ na preverovanie investícií.

Komisia sa v rámci návrhu o preverovaní priamych zahraničných investícií v Európskej únii, ktorý predložila v septembri 2017, zaviazala uskutočniť podrobnú analýzu týchto investícií.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „V tejto správe sa uvádza komplexný prehľad investícií v EÚ. Na povrch vyplávali niektoré významné trendy, ktorým musíme venovať náležitú pozornosť. Hoci Európa ťaží z otvorenej investičnej politiky, musíme byť pripravení konať, ak je ohrozená naša bezpečnosť a verejný záujem. Spolu s novým rámcom na preverovanie priamych zahraničných investícií máme teraz k dispozícii lepšie nástroje a viac informácií na to, aby sme mohli v budúcnosti s týmito typmi scenárov vyrovnať.“

Vzhľadom na to, že 35 % celkových aktív v EÚ je v rukách zahraničných spoločností, EÚ je zreteľne jedným z najviac otvorených investičných režimov. Ku koncu roka 2017 dosiahli priame zahraničné investície, ktoré sú v rukách investorov z krajín mimo EÚ, objem 6,295 miliardy eur a zabezpečovali 16 miliónov pracovných miest pre Európanov.

Hoci tradiční investori – napríklad USA, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko, Japonsko a Austrália – patria naďalej medzi najvýznamnejších investorov, ktorí predstavujú 80 % všetkých aktív v zahraničnom vlastníctvom vo všetkých odvetviach ekonomiky EÚ, v správe sa takisto poukazuje na niektoré dôležité trendy: 

  • v uplynulých 10 rokoch sa zvyšoval podiel zahraničných vlastníkov v spoločnostiach z EÚ

  • v uplynulých rokoch sa prudko zvýšili investície zahraničných štátnych podnikov. Takéto spoločnosti z Číny, Ruska a Spojených arabských emirátov uskutočnili v EÚ trikrát viac akvizícií v roku 2017 než v roku 2007, 

  • zahraničné vlastníctvo dosahuje vysokú úroveň v niektorých kľúčových odvetviach, ako napríklad spracovanie ropy, farmaceutický priemysel, elektronika a optické výrobky a elektrické zariadenia, 

  • došlo k prudkému nárastu investícií z rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä z Číny v odvetví výroby lietadiel a špecializovaných strojov a z Indie vo farmaceutickom priemysle, 

  • offshoroví investori“ kontrolujú 11 % spoločností z EÚ v zahraničnom vlastníctve a 4 % celkových aktív v zahraničnom vlastníctve v EÚ. Ich prítomnosť narastá

V Správe sa takisto uvádza podrobný prehľad o pôvode zahraničných investícií, ich sektorovom a geografickom rozložení a charakteristikách spoločností z EÚ v zahraničnom vlastníctve. Komisia bude na základe týchto informácií ďalej monitorovať investičné trendy v celej EÚ, čím prispeje k vykonávaniu nového rámca EÚ na preverovanie zahraničných investícií.

IM1

Zdroj: Databáza zahraničného vlastníctva Spoločného výskumného centra EK

IM2

IM3

Súvislosti

Návrh na vytvorenie prvého rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií pre celú EÚ predložil predseda Juncker v rámci svoje správy o stave Únie v roku 2017. Po tom, ako ho členské štáty 5. marca schválili v Rade, a v nadväznosti na kladné hlasovanie Európskeho parlamentu 14. februára, má nový právny predpis EÚ o vytvorení rámca na preverovanie investícií pre celú EÚ teraz v apríli nadobudnúť účinnosť. Následne budú mať členské štáty a Komisia 18 mesiacov na to, aby zaviedli potrebné opatrenia na uplatňovanie tohto nového mechanizmu. V rámci osobitné expertnej skupiny vytvorenej v roku 2017 už prebiehajú prípravné práce, ktorých súčasťou sú pravidelné výmeny informácií a najlepších postupov s členskými štátmi. 

Ďalšie informácie

Priame zahraničné investície v EÚ: Správa

Nový rámec EÚ na preverovanie investícií Tlačová správa a prehľad

Politika EÚ v oblasti zahraničných investícií

IP/19/1668

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar