Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport om udenlandske direkte investeringer: fortsat stigning i udenlandsk ejerskab af europæiske virksomheder i nøglesektorer

Bruxelles, den 13. marts 2019

Kommissionen har i dag offentliggjort en detaljeret oversigt over situationen for udenlandske direkte investeringer i EU.

Rapporten er den første af sin slags i kraft af de detaljerede virksomhedsspecifikke data, der er anvendt. Den bekræfter en fortsat stigning i udenlandsk ejerskab af virksomheder i nøglesektorer i EU og en stigning i investeringer fra vækstøkonomier såsom Kina. Den illustrer behovet for en effektiv gennemførelse af det EU-regelsæt for screening af investeringer, der blev vedtaget for nylig.

Som en del af det forslag om screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union, som Kommissionen fremsatte i september 2017, forpligtede Kommissionen sig til at foretage en detaljeret analyse af disse investeringer.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, udtaler: "Rapporten giver en samlet oversigt over investeringer i EU og løfter sløret for nogle vigtige udviklingstendenser, som vi skal overveje nøje. Europa nyder godt af en åben investeringspolitik, men vi skal være rede til at handle, når vores sikkerhed og offentlige interesser står på spil. Takket være det nye regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer er vi nu bedre rustet og informeret til at håndtere denne type scenarier i fremtiden."

Da mere end 35 % af EU's samlede aktiver tilhører udenlandsk ejede virksomheder, har EU klart en af verdens mest åbne investeringsordninger. Beholdningen af udenlandske direkte investeringer, der tilhører ikke-EU-investorer, beløb sig ved udgangen af 2017 til 6,295 milliarder EUR og sikrede europæerne 16 millioner direkte arbejdspladser.

Selv om traditionelle investorer som f.eks. USA, Canada, Schweiz, Norge, Japan og Australien fortsat er langt de største investorer med en andel på 80 % af alle udenlandsk ejede aktiver i alle sektorer i EU's økonomi, viser rapporten også nogle vigtige udviklingstendenser: 

  • Udenlandsk ejerskab af EU-virksomheder har været stigende i de sidste 10 år. 

  • Investeringer fra statsejede virksomheder er steget hurtigt i de seneste år. Denne type virksomheder fra Kina, Rusland og De Forenede Arabiske Emirater foretog i 2017 tre gange så mange erhvervelser i EU som i 2007. 

  • Udenlandsk ejerskab er højt i visse nøglesektorer som f.eks. olieraffinering, lægemidler, elektroniske og optiske produkter og elektrisk udstyr. 

  • Der er sket en markant stigning i investeringerne fra vækstøkonomier, især fra Kina, inden for fremstilling af luftfartøjer og specialiserede maskiner, og fra Indien, inden for lægemidler. 

  • "Offshore-investorer" kontrollerer 11 % af de udenlandsk ejede EU-virksomheder og 4 % af alle udenlandsk ejede aktiver i EU. De vinder stadigt større fodfæste

Rapporten giver også en detaljeret oversigt over de udenlandske investeringers oprindelse, den sektorspecifikke og geografiske fordeling og karakteristikaene ved udenlandsk ejede virksomheder i EU. På grundlag af disse oplysninger vil Kommissionen fortsat overvåge investeringstendenser i hele EU og bidrage til gennemførelsen af det nye EU-regelsæt for screening af udenlandske investeringer.

IM1

Kilde: EC-JRC Foreign Ownership Database

IM2

IM3

Baggrund

Forslaget om at skabe det første EU-regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer blev fremlagt af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i talen om Unionens tilstand i 2017. Efter EU-landenes godkendelse i Rådet den 5. marts og det positive resultat af afstemningen i Europa-Parlamentet den 14. februar træder den nye EU-lovgivning om et EU-regelsæt for screening af investeringer nu i kraft i april. EU-landene og Kommissionen får efterfølgende 18 måneder til at indføre de ordninger, der er nødvendige for, at denne nye mekanisme kan fungere. Forberedelserne er allerede i gang, bl.a. en regelmæssig udveksling af oplysninger og bedste praksis med EU-landene i den særlige ekspertgruppe, der blev nedsat i 2017. 

Yderligere oplysninger

Udenlandske direkte investeringer i EU: Rapport

Nyt EU-regelsæt for screening af investeringer: Pressemeddelelse og faktablad

EU's politik for udenlandske investeringer

IP/19/1668

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar