Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva o přímých zahraničních investicích: průběžný nárůst zahraničního vlastnictví evropských společností v klíčových odvětvích

Brusel 13. března 2019

Komise dnes zveřejnila podrobný přehled situace v oblasti přímých zahraničních investic v EU.

Zpráva je první svého druhu, co do podrobnosti údajů na úrovni společností. Potvrzuje pokračující nárůst zahraničního vlastnictví společností v klíčových odvětvích v EU a zvyšování investic ze strany rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína. Zpráva dokládá, že je potřeba účinně provádět čerstvě přijatý rámec EU pro prověřování investic.

V rámci svého návrhu ohledně prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, který byl předložen v září 2017, se Komise zavázala provést podrobnou analýzu těchto investic.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o investicích do EU a odhaluje některé důležité trendy, které musíme pečlivě zvážit. Evropa těží z otevřené investiční politiky, ale musíme být připraveni jednat tam, kde je ohrožena naše bezpečnost a veřejný zájem. Díky novému rámci pro prověřování přímých zahraničních investic jsme nyní lépe vybaveni a lépe informováni, abychom se mohli s těmito typy scénářů v budoucnu vyrovnat.“

Vzhledem k tomu, že více než 35 % celkových aktiv EU patří společnostem se zahraničním vlastnictvím, má EU jednoznačně jeden z nejotevřenějších investičních režimů na světě. Na konci roku 2017 dosáhly přímé zahraniční investice, které drží investoři ze zemí mimo EU, celkem 6,295 miliardy EUR a představovaly pro Evropany 16 milionů přímých pracovních míst.

Tradiční investoři jako USA, Kanada, Švýcarsko, Norsko, Japonsko a Austrálie sice zůstávají zdaleka nejvýznamnějšími investory, na které připadá 80 % veškerých aktiv v zahraničním vlastnictví ve všech hospodářských odvětvích EU, zpráva však rovněž ukazuje některé důležité trendy: 

  • Zahraniční vlastnictví společností v EU se v posledních 10 letech zvyšuje

  • Investice státních podniků v posledních letech rychle rostou. Tyto společnosti z Číny, Ruska a Spojených arabských emirátů provedly v roce 2017 třikrát více akvizic v EU než v roce 2007; 

  • V některých klíčových odvětvích, jako je zpracování ropy, farmaceutický průmysl, odvětví elektroniky a optiky a elektrického zařízení, dosahuje zahraniční vlastnictví vysoké úrovně; 

  • Došlo k prudkému nárůstu investic ze strany rozvíjejících se ekonomik, zejména Číny v odvětví výroby letadel a specializovaných strojů a Indie ve farmaceutickém průmyslu; 

  • „Offshoroví investoři“ kontrolují 11 % společností v zahraničním vlastnictví v EU a 4 % všech aktiv v zahraničním vlastnictví v EU. Jejich přítomnost je na vzestupu. 

Zpráva rovněž obsahuje podrobný přehled původu zahraničních investic, odvětvového a zeměpisného rozložení a charakteristik společností v zahraničním vlastnictví v EU. Na základě těchto informací bude Komise nadále sledovat investiční trendy v celé EU a přispívat k provádění nového rámce EU pro prověřování zahraničních investic.

IM1

Zdroj: Databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (ES-JRC)

IM2

IM3

Souvislosti

Návrh na vytvoření prvního celounijního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic představil předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017. Členské státy schválily nové právní předpisy EU, kterými se rámec zavádí, na zasedání Rady dne 5. března, Evropský parlament pro ně hlasoval dne 14. února a nyní jsou připraveny k tomu, aby vstoupily v platnost v dubnu. Členské státy a Komise budou mít poté 18 měsíců na to, aby zavedly nezbytná opatření pro uplatňování tohoto nového mechanismu. Přípravy již probíhají, včetně pravidelné výměny informací a osvědčených postupů s členskými státy ve specializované expertní skupině zřízené v roce 2017. 

Další informace

Přímé zahraniční investice v EU: Zpráva

Nový rámec EU pro prověřování investic: Tisková zpráva a informativní přehled

Politika EU v oblasti zahraničních investic

IP/19/1668

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar