Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea piețelor de capital: Comisia salută acordul politic privind o arhitectură europeană de supraveghere mai puternică și mai integrată, inclusiv în ceea ce privește combaterea spălării banilor

Bruxelles, 21 martie 2019

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre cu privire la elementele esențiale ale reformei sistemului european de supraveghere a piețelor financiare ale UE, inclusiv în ceea ce privește combaterea spălării banilor.

Acesta este un pas important pentru a se realiza obiectivul uniunii piețelor de capital de a asigura piețe financiare mai puternice, mai sigure și mai integrate, în beneficiul consumatorilor, al investitorilor și al întreprinderilor europene. 

Acordul de astăzi va îmbunătăți supravegherea în Uniunea Europeană prin consolidarea rolului și a competențelor agențiilor europene de supraveghere. Pentru a asigura funcționarea și operarea deplină a uniunii piețelor de capital, UE trebuie să se asigure că supravegherea ține pasul cu o integrare mai aprofundată. În plus, cazurile recente de spălare de bani în unele bănci din UE au sporit necesitatea consolidării cadrului de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor. Pachetul de măsuri convenite va contribui la promovarea integrității sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară și protecția împotriva criminalității financiare. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: Acesta este un pas important în direcția realizării obiectivului nostru de a avea nu numai un cadru unic de reglementare, ci și o abordare coerentă în materie de supraveghere în întreaga UE. Autoritățile europene de supraveghere joacă un rol esențial în realizarea convergenței rezultatelor în materie de supraveghere, astfel încât să asigurăm condiții de concurență echitabile pentru instituțiile financiare și investitorii din UE. Aceasta este o condiție prealabilă pentru o veritabilă uniune a piețelor de capital. În temeiul noilor norme, Autoritatea Bancară Europeană va avea competențe noi în materie de supraveghere a spălării banilor în sectorul financiar, astfel încât să se prevină repetarea unor cazuri precum recentele scandaluri privind spălarea de bani.

Jyrki Katainen, vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: Autoritățile europene de supraveghere joacă un rol esențial în a asigura piețe ordonate, stabilitate financiară și protecție pentru investitori și consumatori. Acordul le consolidează și le întărește competențele. Activitatea autorităților europene de supraveghere contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri în statele membre. Integrarea financiară generează locuri de muncă, creștere economică și investiții în Europa și consolidează uniunea economică și monetară.

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: Avem norme stricte împotriva spălării banilor în UE, dar scandalurile recente din cadrul băncilor europene au arătat că există lacune în materie de supraveghere. Acordul de astăzi va oferi autorităților de supraveghere instrumente eficace pentru a preveni mai bine orice risc de spălare a banilor și pentru a acționa rapid atunci când se constată o deficiență într-o anumită țară. Noile norme vor garanta că nu există o verigă slabă în UE în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului. 

Etapele următoare:

Acest acord politic va fi urmat de alte lucrări tehnice pentru ca Parlamentul European și Consiliul să poată adopta oficial textele finale.

Context:

Sistemul european de supraveghere financiară este alcătuit din:

  • cele trei autorități europene de supraveghere — Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) — care supraveghează și furnizează orientări în materie de reglementare pentru sectoarele și instituțiile de resort;
  • Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), care supraveghează întregul sistem financiar și coordonează politicile UE pentru stabilitatea financiară.

În septembrie 2017, Comisia a prezentat propuneri de consolidare a rolului de coordonare al autorităților europene de supraveghere, precum și unele modificări specifice vizând Comitetul european pentru risc sistemic, menite să asigure monitorizarea eficace a riscurilor legate de stabilitatea financiară. Propunerea a fost modificată în septembrie 2018 pentru a consolida cadrul de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Autoritățile europene de supraveghere contribuie la elaborarea unui set unificat de norme pentru piețele financiare ale UE („cadrul unic de reglementare”). Acestea contribuie, de asemenea, la promovarea convergenței în materie de supraveghere în rândul autorităților de supraveghere și la consolidarea protecției consumatorilor și a investitorilor. Noua legislație îmbunătățește guvernanța și competențele de convergență ale acestor autorități. De asemenea, se consolidează capacitatea autorităților europene de supraveghere de a promova și a asigura o supraveghere coerentă și o aplicare uniformă a legislației în UE.

Noile norme vor aborda, de asemenea, combaterea spălării banilor, întrucât competențele legate de prevenirea și atenuarea riscurilor de spălare a banilor în sectorul financiar vor fi centralizate sub egida Autorității Bancare Europene. De asemenea, noul cadru juridic urmărește să consolideze mandatul Autorității Bancare Europene de colectare, analizare și diseminare suplimentară de informații pentru a se asigura că toate autoritățile relevante supraveghează în mod eficace și consecvent riscurile de spălare de bani și că acestea cooperează și fac schimb de informații. Competența Autorității Bancare Europene de a acționa în cazul în care este încălcată legislația Uniunii a fost, de asemenea, clarificată și consolidată, astfel încât să se garanteze faptul că se pot lua măsuri imediate atunci când normele de combatere a spălării banilor sunt încălcate la nivel național.

Acordul va consolida, de asemenea, eficacitatea Comitetului european pentru risc sistemic în supravegherea sistemului financiar și în detectarea riscurilor pentru stabilitatea financiară. De la crearea sa în 2010, Comitetul a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea politicii macroprudențiale în UE și la analiza riscurilor sistemice. Acordul de astăzi îi menține principala funcție, dar introduce o serie de dispoziții specifice care îi vor îmbunătăți și mai mult funcționarea.

IP/19/1655

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar