Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτική αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος στους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δηλαδή την εξασφάλιση ισχυρότερων, ασφαλέστερων και πιο ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών αγορών προς όφελος των καταναλωτών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης. 

Η σημερινή συμφωνία θα βελτιώσει την εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ). Για να διασφαλιστεί μια πλήρως λειτουργική και αποτελεσματική Ένωση Κεφαλαιαγορών, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η εποπτεία συμβαδίζει με την περαιτέρω ολοκλήρωση. Επιπλέον, οι πρόσφατες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τράπεζες της ΕΕ έχουν αυξήσει την ανάγκη ενίσχυσης του εποπτικού πλαισίου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η συμφωνηθείσα δέσμη θα συμβάλει στην προώθηση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, διασφαλίζοντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία έναντι του οικονομικού εγκλήματος. 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου μας που μας διασφαλίζει όχι μόνο ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, αλλά και μια συνεπή εποπτική προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη σύγκλισης των εποπτικών αποτελεσμάτων ώστε να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν επίσης νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις όπως τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.»

Ο Γίρκι Κάταϊνεν , αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα , δήλωσε: «Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση των εύρυθμων αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών. Η συμφωνία τις ενδυναμώνει και ενισχύει τις εξουσίες τους. Το έργο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη. Η οικονομική ολοκλήρωση δημιουργεί θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ευρώπη και ενισχύει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση».

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Έχουμε αυστηρούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ, αλλά τα πρόσφατα σκάνδαλα στις ευρωπαϊκές τράπεζες κατέδειξαν την ύπαρξη κενών στην εποπτεία. Η σημερινή συμφωνία θα εξοπλίσει τις εποπτικές αρχές με αποτελεσματικά εργαλεία για την καλύτερη πρόληψη τυχόν κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ταχεία ανάληψη δράσης όταν υπάρχει αδυναμία σε μια χώρα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κανένας αδύναμος κρίκος στην ΕΕ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.» 

Επόμενα βήματα:

Μετά την εν λόγω πολιτική συμφωνία θα ακολουθήσουν περαιτέρω τεχνικές εργασίες προτού να καταστεί δυνατή η επίσημη έγκριση των τελικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας αποτελείται από:

  • τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) — την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EΤA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) - οι οποίες εποπτεύουν και παρέχουν κανονιστική καθοδήγηση για μεμονωμένους τομείς και ιδρύματα·
  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο εποπτεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του και συντονίζει τις πολιτικές της ΕΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, καθώς και ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση των κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η πρόταση τροποποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 για να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οι ΕΕΑ συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ενιαίου συνόλου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ (το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων»). Συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των εποπτικών αρχών και στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών. Η νέα νομοθεσία βελτιώνει τη διακυβέρνηση και τις εξουσίες των ΕΕΑ στον τομέα της σύγκλισης. Ενισχύει επίσης την ικανότητα των ΕΕΑ να προωθούν και να διασφαλίζουν τη συνεπή εποπτεία και ομοιόμορφη επιβολή του νόμου στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες αφορούν επίσης την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς οι εξουσίες που σχετίζονται με την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα συγκεντρωθούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Επιπλέον, το νέο νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εντολής της ΕΑΤ για τη συλλογή, την ανάλυση και την περαιτέρω διάδοση πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι αρμόδιες αρχές επιτηρούν αποτελεσματικά και με συνέπεια τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Έχει επίσης αποσαφηνιστεί και ενισχυθεί η εξουσία της ΕΑΤ να παρεμβαίνει όταν παραβιάζεται το δίκαιο της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να αναληφθεί δράση αμέσως μόλις σημειωθεί παραβίαση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο.

Η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον εντοπισμό κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Από τη δημιουργία του, το 2010, το ΕΣΣΚ έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της μακροπροληπτικής πολιτικής στην ΕΕ και στην ανάλυση του συστημικού κινδύνου. Η σημερινή συμφωνία διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΣΚ, αλλά εισάγει μια σειρά στοχευμένων διατάξεων που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργία του.

IP/19/1655

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar