Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Komisija poroča o napredku pred zasedanjem Evropskega sveta

Bruselj, 15. marca 2019

Komisija je danes ocenila napredek, dosežen pri vzpostavljanju enotnega trga za kapital, vključno na področju trajnostnega financiranja, in voditelje EU pozvala, naj ohranijo politično zavezanost za postavitev temeljev unije kapitalskih trgov.

Cilj unije kapitalskih trgov je podjetjem iz EU olajšati pridobivanje finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za rast. Unija kapitalskih trgov je pomemben projekt enotnega trga, saj odpravlja ovire za čezmejne naložbe v EU. Spada med prizadevanja Junckerjeve Komisije za ohranitev rasti v Evropi, vlaganje v inovacije in spodbujanje konkurenčnosti EU na svetovni ravni. Hkrati je cilj unije kapitalskih trgov usmerjanje naložb v okolju prijazne projekte, s čimer prispeva k trajnostni in ogljično nevtralni agendi EU. Močna unija kapitalskih trgov je potrebna tudi za dopolnitev bančne unije ter krepitev ekonomske in monetarne unije ter mednarodne vloge evra.

Po zadnjem poročilu o napredku iz novembra 2018 in pozivu voditeljev EU k ambicioznemu napredku glede unije kapitalskih trgov do pomladi 2019 današnje sporočilo povzema pomembne dosežke, kot so politični kompromisi, sprejeti glede več predlogov Komisije, ter pomembni nezakonodajni ukrepi.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Komisija je vzpostavila temeljne gradnike unije kapitalskih trgov. Za dokončanje tega dela potrebujemo trajno sodelovanje Evropskega parlamenta in držav članic. Uspeh unije kapitalskih trgov je odvisen od ukrepov držav članic in zainteresiranih strani na nacionalni ravni in ravni EU prek njihovih nacionalnih reform in ukrepov.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dodal: „Unija kapitalskih trgov učinkoviteje povezuje podjetja in vlagatelje prek meja, zato ima ključno vlogo pri omogočanju, da podjetja, zlasti mala, pridobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo za rast, s čimer uresničuje prednostno nalogo Junckerjeve Komisije za spodbujanje naložb, ustvarjanja delovnih mest in rasti.“

Komisija je sprejela vse ukrepe, h katerim se je zavezala v akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov septembra 2015 in vmesnem pregledu junija 2017, ter je tako prispevala k vzpostavitvi ključnih gradnikov unije kapitalskih trgov. Ti vključujejo pomembne predloge za ustvarjanje novih priložnosti na enotnem trgu za podjetja in vlagatelje z novimi produkti in storitvami po vsej EU, enostavnejša, jasnejša in sorazmernejša pravila ter učinkovitejši nadzor nad finančnim sektorjem.

  • Sporazumi so bili doseženi o 10 od 13 zakonodajnih predlogov o uniji kapitalskih trgov, ki jih je predložila Komisija, od tega so bili trije že dokončno sprejeti:
  • Poleg tega sta bila dosežena sporazuma o 2 od 3 predlogov Komisije o trajnostnem financiranju.

Komisija je sprejela tudi dve delegirani uredbi, ki vsebujeta večino izvedbenih ukrepov za dokončanje reforme predpisov o prospektu, ki je še en pomemben mejnik na poti do dokončanja unije kapitalskih trgov. Sprejeta pravila določajo obliko in vsebino prospekta ter njegovih sestavnih dokumentov. Ti ukrepi bodo pomagali doseči ključne cilje, ki so olajševanje zbiranja kapitala na kapitalskih trgih, zaščita vlagateljev in spodbujanje zbliževanja nadzornih praks.

Z gradniki kot podlago bo nadaljnji napredek v prihodnosti omogočil dokončno oblikovanje uspešne unije kapitalskih trgov v EU. Prihodnji ukrepi bodo morali odražati tudi vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU na kapitalske trge ter druge kratkoročne ali srednjeročne gospodarske in družbene izzive. Ti zajemajo pomembne hitre spremembe, ki jih prinašajo razogljičenje gospodarstva in podnebne spremembe ter tehnološki razvoj.

Naslednji ukrepi

Današnje poročilo o napredku je bilo pripravljeno kot odgovor na poziv iz decembra 2018 voditeljev EU k ambicioznemu napredku glede unije kapitalskih trgov do pomladi 2019. Po pričakovanjih bo vključeno na spomladansko zasedanje Evropskega sveta 21. in 22. marca, na katerem bodo voditelji EU razpravljali o nadaljnjem razvoju enotnega trga, vključno z unijo kapitalskih trgov, industrijsko politiko in evropsko digitalno politiko.

Ozadje

Unija kapitalskih trgov si prizadeva bolje povezati prihranke z naložbami in okrepiti evropski finančni sistem z izboljšanjem delitve tveganj v zasebnem sektorju, zagotavljanjem alternativnih virov financiranja in povečanjem možnosti za male in institucionalne vlagatelje. Unija kapitalskih trgov, ki je del tretjega stebra Komisijinega naložbenega načrta za Evropo, je bistvenega pomena za uresničevanje prednostne naloge Junckerjeve Komisije za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest, vključno z zaposlovanjem mladih, in rasti. Unija kapitalskih trgov bo potrošnikom ponudila večjo izbiro in jim omogočila nakup cenejših in boljših naložbenih produktov ter bo ponudnikom finančnih storitev omogočila, da razširijo svoje delovanje, s tem ko bodo svoje storitve lahko ponujali v drugih državah članicah. Unija kapitalskih trgov sprošča potencial za rast na enotnem trgu, saj podjetjem in vlagateljem omogoča lažji dostop do čezmejnega financiranja ter naložbenih priložnosti. 

Več informacij: 

MEMO

Factsheet

Delegated Regulation under Prospectus

IP/19/1632

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar