Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Kríza v Sýrii: Európska únia mobilizuje obnovenú medzinárodnú podporu a prisľubuje pomoc v rekordnej výške 8,3 miliardy EUR na rok 2019 a ďalšie obdobie

Brusel 14. marec 2019

Európska únia a Organizácia Spojených národov spolupredsedali v dňoch 12. až 14. marca 2019 konferencii Brusel III.

Okrem obnovenia podpory zacielenej na trvalé politické riešenie na ukončenie krízy v Sýrii a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 sa na konferencii venovala pozornosť najkritickejším humanitárnym otázkam a otázkam spojeným s odolnosťou Sýrčanov na území Sýrie, ako aj utečencov a komunít, ktoré ich prichýlili, najmä v Jordánsku, Libanone a Turecku.

Na konferencii sa podarilo zmobilizovať prísľuby v celkovej výške 8,3 miliardy EUR na roky 2019 a 2020 a neskôr, z ktorých je 6,2 miliardy EUR určených na rok 2019 a takmer 2,1 miliardy EUR predstavuje viacročné prísľuby. Približne dve tretiny celkovej prisľúbenej sumy pochádzajú z Európskej únie, ktorá prispela celkovou sumou 6,79 miliardy EUR: 2,57 miliardy EUR pochádza z rozpočtu EÚ spravovaného Európskou komisiou a 4,22 miliardy EUR je od členských štátov EÚ. Zo sumy 2,57 miliardy EUR z rozpočtu EÚ je na rok 2019 vyčlenených 2,01 miliardy EUR, pričom 560 miliónov EUR už bolo zaviazaných na rok 2020 pre ľudí v núdzi v Sýrii a v regióne.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Náš cieľ zostáva ten istý: politický proces pod vedením Sýrie a v rámci zodpovednosti Sýrie pod záštitou Spojených národov, ktorý by viedol k vytvoreniu inkluzívnej a nesektárskej správy vecí verejných pre zjednotenú Sýriu. Pre tento cieľ sa usilujeme urobiť všetko, čo je v našich silách, a toto je aj hlavný dôvod, prečo sme zvolali bruselskú konferenciu. Všetci musíme využiť náš vplyv na opätovné začatie ženevských rokovaní a ukončiť vojnu v Sýrii. Zmrazenie konfliktu v jeho súčasnom štádiu nie je riešením.“

Komisár pre susedskú politiku a rozširovanie Johannes Hahn povedal: Celá generácia, ktorá nemá žiadne skúsenosti s tým, čo je „normálne“, nás ešte stále potrebuje. Európska únia ako celosvetovo najvýznamnejší darca v tejto kríze bude naďalej podporovať susedské krajiny Sýrie s cieľom posilniť ich odolnosť a ich hospodárstva. Zvýšime naše investície do vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a pravidelného zamestnávania, aby sa utečenci stali viac ekonomicky sebestačnými a mohli žiť v dôstojných a normálnych podmienkach“.

Komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides dodal: „V Sýrii je humanitárna situácia naďalej nočnou morou pre milióny ľudí. Európska únia robí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla našim partnerom pri poskytovaní pomoci, ale dostupnosť pomoci zostáva vážnym problémom. Naďalej vyzývame všetky strany, aby umožnili sprístupniť pomoc, ktorá môže znamenať záchranu života, ľuďom v núdzi. Zaviazali sme sa pomáhať sýrskemu ľudu tak dlho, ako bude treba.“

Situácia v Sýrii zostáva kritická, pričom 11,7 milióna Sýrčanov potrebuje ochranu a humanitárnu pomoc. Ďalších 5,6 milióna sýrskych utečencov sa nachádza v susedných krajinách.

Spolupredsedovia prijali spoločné vyhlásenie.

Súvislosti

Dni dialógu s občianskou spoločnosťou

Tohtoročná konferencia sa niesla v znamení bezprecedentného úsilia priviesť do Bruselu veľký počet zástupcov sýrskych, regionálnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti. Viac ako 500 predstaviteľov organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií z viac ako 300 rôznych organizácií (z toho viac ako 200 zo Sýrie a z dotknutého regiónu) sa 12. a 13. marca 2019 zišlo v Európskom parlamente, aby sa zúčastnilo na Dňoch dialógu.

Osobitná pozornosť sa venovala aj úlohe žien v Sýrii. Ženy predstavovali na Dňoch dialógu takmer polovicu účastníkov. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a osobitný vyslanec OSN Geir Pedersen spolu s belgickým ministrom zahraničných vecí Didierom Reyndersom v stredu 13. marca spoločne usporiadali aj oficiálnu večeru so sýrskymi ženami z poradnej rady žien (Women Advisory Board) a miestnych organizácií, aby si uctili ich úlohu a príspevok k budúcnosti Sýrie.

Na stretnutí ministrov zahraničných vecí sa 14. marca zúčastnili predstavitelia zo 79 delegácií z EÚ a dotknutého regiónu, regionálnych a medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti.

Podpora EÚ na prekonanie krízy v Sýrii

Európska únia a jej členské štáty sú najväčším darcom, ktorý sa venuje prekonávaniu dôsledkov sýrskej krízy. Komisia a členské štáty zmobilizovali od začiatku krízy v roku 2011 celkovú podporu vo výške približne 17 miliárd EUR.

Podpora EÚ pomohla viac ako 4 miliónom ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti a tisícom školopovinných detí v rámci vzdelávacích núdzových programov. 850 000 ľudí dostalo potraviny a 1 milión ľudí zase základné potreby a prístrešie. V rámci Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii sa poskytla pomoc viac ako 2 miliónom ľudí. Úsilie sa čoraz viac zameriava na posilnenie vnútroštátnych systémov na poskytovanie služieb s cieľom zabezpečiť, aby pomoc medzinárodného spoločenstva bola udržateľná, ako aj na podanie pomocnej ruky krajinám, ktoré prijali veľký počet utečencov, aby tieto mohli naštartovať hospodársky rast a poskytnúť lepšie živobytie pre svojich občanov a utečencov.

V súlade so strategickými cieľmi stanovenými v stratégii EÚ pre Sýriu z roku 2017, ktorá je rámcom pre hlavné opatrenia týkajúce všetkých aspektov krízy, konferencia Brusel III preukazuje neustálu angažovanosť EÚ v tom, aby osud sýrskeho ľudu a budúcnosť Sýrie zostali jedným z hlavných bodov medzinárodnej agendy.

Ďalšie informácie

Webová stránka konferencie:

Fotografie a videozáznamy z konferencie

Dni dialógu

Humanitárna podpora EÚ

Prehľad: Reakcia EÚ na sýrsku krízu

Infografika:

IP/19/1628

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar