Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

USA är den största leverantören av sojabönor till EU – importen ökar med 112 %

Bryssel den 7 januari 2019

Importen av amerikanska sojabönor till EU ökade med 112 % under perioden juli-december 2018 jämfört med samma period föregående år. USA står för 75 % av EU:s import av sojabönor och är fortfarande EU:s främsta leverantör.

Samtidigt är EU fortfarande den överlägset största destinationen för export av sojabönor från USA (27 %), följt av Argentina (10 %) och Mexiko (9 %).

Detta är ett led i genomförandet av det gemmensamma uttalande som gjordes av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump i juli 2018. I det gemensamma uttalandet enades de båda parterna om att öka handeln på flera områden och rörande flera produkter, bland annat sojabönor. Till följd av detta offentliggör kommissionen nu regelbundet uppgifter om EU:s import.

Denna betydelsefulla utveckling under andra halvåret 2018 bidrar till att befästa USA:s ställning som EU:s ledande leverantör av sojabönor under kalenderåret, långt före Brasilien, som tidigare varit EU:s största leverantör. Under 2018 (januari till december) kom 50 % av EU:s import från USA och 36 % från Brasilien (jämfört med 37 % under 2017).

EU:s import av sojabönor från USA kommer att öka ännu mer efter EU-kommissionens beslut om att inleda en process för att godkänna användningen av amerikanska sojabönor för framställning av biobränslen.

Av dagens rapport framgår följande:

  • Jämfört med de första 27 veckorna av försäljningsåret 2017 (juli–december) ökade EU:s import av sojabönor från USA med 112 % till 5 181 833 ton.
  • Den amerikanska andelen är nu 74,5 % av EU:s totala sojabönsimport, jämfört med 39 % under samma tid i fjol. Därmed leder USA tydligt före Brasilien, som är EU:s näst största leverantör (19 %), följt av Kanada (2 %), Ukraina (1,6 %) och Paraguay (1 %).

I december 2018 inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd om beslutet att godkänna användningen av amerikanska sojabönor för framställning av biobränslen i EU. Enligt kommissionens bedömning uppfyller USA:s system för hållbarhetssäkring av sojabönor (U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol) de obligatoriska hållbarhetskraven i EU:s lagstiftning för användning av sojabönor för framställning av biobränslen.

Utkastet till genomförandebeslutet har offentliggjorts på webbplatsen för bättre lagstiftning där det är möjligt att lämna synpunkter fram till den 16 januari. Beslutet förväntas antas under de kommande veckorna och kommer att göra det möjligt för amerikanska exportörer att ytterligare diversifiera sina europeiska marknader, samtidigt som de bidrar till EU:s mål i fråga om förnybar energi.

Bakgrund

EU importerar omkring 14 miljoner ton sojabönor varje år som proteinkälla i foder till djur som kycklingar, grisar och kor samt för mejeriproduktion. Tack vare de konkurrenskraftiga priserna är sojabönor från USA ett attraktivt foder för importörer och bönder i EU.

Uppgifterna i den rapport om sojabönor som läggs fram i dag kommer från observatoriet för marknaden för grödor, som EU-kommissionen inrättade i juli 2017 för att sprida marknadsuppgifter och kortfristiga analyser och därigenom öka öppenheten.

Läs mer

Bilaga

Bild 1

Image 2

Bild 3

IP/19/161

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar