Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Združene države so največja dobaviteljica soje v Evropi s stodvanajstodstotnim povečanjem uvoza v EU

Bruselj, 7. januarja 2019

Uvoz soje iz ZDA v Evropsko unijo se je v tekočem tržnem letu (od julija do decembra 2018) povečal za 112 % v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu. Glede na to, da 75 % soje, ki se uvaža v EU, prihaja iz ZDA, so te še vedno glavni dobavitelj EU.

Evropa pa ostaja daleč najpomembnejša ciljna destinacija za izvoz soje, pridelane v ZDA (28 %), ki ji sledita Argentina (10 %) in Mehika (9 %).

To je del uresničevanja skupne izjave, o kateri sta se julija 2018 dogovorila predsednika Juncker in Trump. Obe strani sta se v skupni izjavi dogovorili o povečanju trgovine na več področjih in z več proizvodi, zlasti s sojo. Evropska komisija zato redno objavlja številke o uvozu v EU.

Ti zadnji pomembni dogodki v drugi polovici leta 2018 prispevajo k utrditvi vodilnega položaja ZDA pri preskrbi EU s sojo v celotnem koledarskem letu, in sicer precej pred Brazilijo, ki je bila do sedaj glavna dobaviteljica Evrope. Leta 2018 (od januarja do decembra) je 50 % evropskega uvoza izviralo iz ZDA, 36 % pa iz Brazilije (leta 2017 je delež znašal 37 %).

Evropski uvoz soje iz ZDA se bo še povečal po odločitvi Evropske komisije, da začne postopek za odobritev uporabe soje iz ZDA za biogoriva.

Današnje poročilo kaže, da:

  • se je v primerjavi s prvimi 27 tedni tržnega leta 2017 (od julija do decembra) uvoz soje iz Združenih držav v EU povečal za 112 % in znaša 5 181 833 ton;
  • kar zadeva skupni uvoz soje v EU, delež ZDA trenutno znaša 74,5 %, v enakem obdobju lani pa je znašal 39 %. ZDA so tako daleč prehitele Brazilijo (19 %), ki je zdaj druga največja dobaviteljica EU, sledijo pa ji Kanada (2 %), Ukrajina (1,6 %) in Paragvaj (1 %).

Evropska komisija je decembra 2018 začela javno posvetovanje o sklepu o odobritvi uporabe soje iz ZDA za biogoriva v Evropi. V skladu z oceno Komisije „Protokol ZDA o zagotavljanju trajnosti na področju soje“, ki so ga predložili ameriški izvozniki soje, izpolnjuje obvezne zahteve zakonodaje EU glede trajnosti za njihovo uporabo v biogorivih.

Osnutek izvedbenega sklepa je bil objavljen na spletni strani za boljše pravno urejanje, da bi do 16. januarja zbrali povratna mnenja o njem, sprejeti pa bi ga bilo treba v prihodnjih tednih, da bodo lahko izvozniki iz ZDA še bolj diverzificirali svoje evropske trge in hkrati prispevali k ciljem EU na področju energije iz obnovljivih virov.

Ozadje

EU uvozi približno 14 milijonov ton soje na leto, in sicer kot vir beljakovin za prehrano živali, vključno s piščanci, prašiči in govedom, pa tudi za proizvodnjo mleka. Zaradi konkurenčnih cen soje iz ZDA je za evropske uvoznike in uporabnike možnost uporabe tovrstne krme zelo privlačna.

Podatke v poročilu o soji, ki je bilo objavljeno danes, je pridobila opazovalna skupina za trg poljščin, ki jo je Evropska komisija ustanovila julija 2017, da bi zagotavljala tržne podatke in kratkoročno analizo ter s tem večjo preglednost. https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_sl

Več informacij

Priloga

Slika 1

Image 2

Slika 3

IP/19/161

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar