Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

USA głównym dostawcą soi do Europy; import wzrósł o 112%

Bruksela, 7 stycznia 2019 r.

Przywóz nasion soi z USA do Unii Europejskiej wzrósł w bieżącym roku rynkowym (lipiec-grudzień 2018 r.) o 112% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Z USA pochodzi 75% unijnego importu soi, co oznacza, że Stany Zjednoczone są głównym dostawcą tego towaru do Europy.

Z kolei Europa pozostaje zdecydowanie największym odbiorcą eksportu soi z USA (28%); na kolejnych miejscach są Argentyna (10%) i Meksyk (9%).

Wynika to z realizacji wspólnego oświadczenia uzgodnionego przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera i prezydenta Donalda Trumpa w lipcu 2018 r. Obie strony uzgodniły wówczas zwiększenie wymiany handlowej w kilku obszarach i w odniesieniu do kilku produktów, między innymi nasion soi. W związku z tym Komisja Europejska regularnie publikuje dane dotyczące importu do UE.

Te niedawne znaczące wydarzenia w drugiej połowie 2018 r. przyczyniają się do umocnienia wiodącej pozycji Stanów Zjednoczonych jako dostawcy soi do UE w całym roku kalendarzowym. Brazylia, która tradycyjnie dostarczała najwięcej soi do Europy, pozostaje obecnie daleko w tyle. W 2018 r. (od stycznia do grudnia) 50% importu soi do Europy pochodziło z USA, a 36% z Brazylii (37% w 2017 r.).

Import soi z USA do Europy najpewniej jeszcze wzrośnie w wyniku decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu procesu zezwolenia na stosowanie nasion soi z USA w biopaliwach.

Dzisiejsze sprawozdanie zawiera następujące informacje:

  • W porównaniu z pierwszymi 27 tygodniami roku gospodarczego 2017 (od lipca do grudnia) przywóz nasion soi do UE ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 112% i wyniósł 5 181 833 ton.
  • Udział USA w łącznym przywozie nasion soi do UE wynosi obecnie 74,5%; w tym samym okresie ubiegłego roku wynosił 39%. Stany Zjednoczone plasują się zatem daleko przed Brazylią (19%) – drugim głównym dostawcą UE – a następnie Kanadą (2%), Ukrainą (1,6%) i Paragwajem (1%).

W grudniu 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie decyzji o zezwoleniu na wykorzystanie w Europie nasion soi z USA w biopaliwach. Według oceny Komisji dokument U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (Protokół dotyczący zgodności soi z USA z kryteriami zrównoważonego rozwoju), przedstawiony przez amerykańskich eksporterów soi, spełnia określone w prawodawstwie UE obowiązkowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju pod kątem ich stosowania w biopaliwach.

Projekt decyzji wykonawczej opublikowano na stronie poświęconej lepszemu stanowieniu prawa, umożliwiając nadsyłanie opinii do dnia 16 stycznia. Decyzja powinna zostać przyjęta w najbliższych tygodniach, co umożliwi amerykańskim eksporterom dalszą dywersyfikację rynków europejskich, a jednocześnie przyczyni się do realizacji celów UE w dziedzinie energii odnawialnej.

Kontekst

UE importuje rocznie około 14 mln ton nasion soi. Są one przeznaczane na paszę dla zwierząt, w tym kurcząt, świń i bydła, w której stanowią źródło białka. Z nasion soi produkuje się również mleko sojowe. Nasiona soi z USA stanowią bardzo atrakcyjną opcję paszową dla europejskich importerów i użytkowników ze względu na ich konkurencyjne ceny.

Dane zawarte w opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat nasion soi pochodzą z Unijnego Centrum Monitorowania Rynku Upraw, które Komisja Europejska uruchomiła w lipcu 2017 r. i którego zadaniem jest prezentacja danych rynkowych i krótkoterminowych analiz w celu zapewnienia większej przejrzystości.

Więcej informacji:

Załącznik

Image 1

Image 2

Image 3

IP/19/161

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar