Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhdysvallat on EU:n tärkein soijapapujen toimittaja – tuonti yli kaksinkertaistunut

Bryssel 7. tammikuuta 2019

Soijapapujen tuonti Yhdysvalloista Euroopan unioniin kasvoi kuluvana markkinointivuonna (heinä–joulukuu 2018) 112 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Yhdysvallat onkin edelleen EU:n tärkein soijapapujen toimittaja, sillä sen osuus soijapapujen tuonnista on 75 prosenttia.

Samalla EU on selvästi Yhdysvaltojen soijapapuviennin tärkein kohde (28 %). EU:n jälkeen tulevat Argentiina (10 %) ja Meksiko (9 %).

Tuonnin kasvu liittyy komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin ja presidentti Donald Trumpin heinäkuussa 2018 antaman yhteisen lausuman täytäntöönpanoon. Yhteisessä lausumassa osapuolet sopivat lisäävänsä useiden alojen ja tuotteiden, muun muassa soijapapujen, kauppaa. Sen jälkeen Euroopan komissio on julkaissut säännöllisesti unioniin suuntautuvaa tuontia koskevia lukuja.

Vuoden 2018 jälkipuoliskolla tapahtunut merkittävä kehitys on osaltaan lujittanut Yhdysvaltojen johtavaa asemaa soijapapujen toimittajana koko kalenterivuoden osalta – Yhdysvallat on selvästi edellä Brasiliaa, joka on perinteisesti ollut EU:n tärkein toimittaja. Vuonna 2018 (tammikuusta joulukuuhun) puolet EU:n tuonnista oli peräisin Yhdysvalloista ja 36 prosenttia Brasiliasta (37 % vuonna 2017).

Soijapapujen tuonti Yhdysvalloista Eurooppaan tulee lisääntymään entisestään, sillä Euroopan komissio on päättänyt käynnistää prosessin, jonka tarkoituksena on sallia Yhdysvalloista tuotujen soijapapujen käyttö biopolttoaineissa.

Tänään julkaistusta raportista käy ilmi seuraavaa:

  • Verrattuna markkinointivuoden 2017 ensimmäisiin 27 viikkoon (heinä–joulukuu) EU:n soijapaputuonti Yhdysvalloista on kasvanut 112 prosenttia ja on nyt 5 181 833 tonnia.
  • Soijapapujen kokonaistuonnissa EU:hun Yhdysvaltojen osuus on nyt 74,5 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli 39 prosenttia. Yhdysvallat on siis ohittanut selvästi Brasilian, joka on EU:n toiseksi suurin toimittaja (19 %). Seuraavina tulevat Kanada (2 %), Ukraina (1,6 %) ja Paraguay (1 %).

Euroopan komissio käynnisti joulukuussa 2018 julkisen kuulemisen, joka koski päätöstä sallia Yhdysvalloista tuotujen soijapapujen käyttö biopolttoaineissa Euroopassa. Komission arvion mukaan yhdysvaltalaisten soijan viejien toimittama ”U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol” täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut pakolliset kestävyysvaatimukset siltä osin kuin on kyse soijan käytöstä biopolttoaineissa.

Täytäntöönpanopäätöksen luonnos on julkaistu ja kommentoitavissa 16. tammikuuta saakka paremman sääntelyn portaalissa. Se on tarkoitus hyväksyä lähiviikkoina, minkä jälkeen yhdysvaltalaiset viejät voivat monipuolistaa vientiään EU:n markkinoille ja samalla edistää EU:n tavoitteita uusiutuvan energian alalla.

Tausta

EU tuo noin 14 miljoonaa tonnia soijapapuja vuodessa. Niitä tarvitaan proteiinin lähteenä eläinten ruokinnassa, kuten kanojen, sikojen ja nautojen rehuna, sekä maidontuotannossa. Yhdysvalloista peräisin olevat soijapavut ovat erittäin houkutteleva rehuvaihtoehto eurooppalaisille tuojille ja käyttäjille kilpailukykyisen hintansa ansiosta.

Tänään julkaistussa raportissa esitetyt soijapapuja koskevat tiedot on saatu viljelykasvimarkkinoiden seurantakeskukselta, jonka Euroopan komissio perusti heinäkuussa 2017 markkinatietojen ja lyhyen aikavälin analyysien jakamista varten lisätäkseen avoimuutta.

Lisätietoja

Liite

Kuva 1

Image 2

Kuva 3

IP/19/161

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar