Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Díky 112% nárůstu dovozu upevnily Spojené státy svou pozici hlavního dodavatele sóji do EU

Brusel 7. ledna 2019

V tomto hospodářském roce (od července do prosince 2018) se dovoz sójových bobů z USA do Evropské unie ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 112 %. USA mají na dovozu sójových bobů do EU 75% podíl, a zůstávají tak jejich největším dodavatelem do Evropy.

Evropa je naopak zdaleka největším odběratelem sóji vyvážené z USA (28 %), a to před Argentinou (10 %) a Mexikem (9 %).

Tento vývoj je součástí realizace společného prohlášení, na němž se dohodli předseda Komise Juncker a prezident Trump v červenci 2018. Ve společném prohlášení se obě strany shodly na navýšení objemu obchodu v několika oblastech a u několika produktů, zejména sójových bobů. Evropská komise proto nyní pravidelně zveřejňuje údaje o dovozu do EU.

Uvedený významný vývoj ve druhé polovině roku 2018 pomohl upevnit vedoucí postavení USA v oblasti dodávek sóji do EU za celý kalendářní rok. Spojené státy tak výrazně předstihly tradičního hlavního dodavatele do Evropy, jímž byla Brazílie. V roce 2018 (od ledna do prosince) pocházelo z USA 50 % evropského dovozu a z Brazílie 36 % (v roce 2017 to bylo 37 %).

V návaznosti na rozhodnutí Evropské komise zahájit postup, jímž povolí použití sójových bobů z USA v biopalivech, pak dovoz sójových bobů ze Spojených států do Evropy ještě vzroste.

Dnešní zpráva obsahuje tyto informace:

  • Ve srovnání s prvními 27 týdny hospodářského roku 2017 (červenec až prosinec) se dovoz sójových bobů z USA do EU zvýšil o 112 % a dosáhl 5 181 833 tun.
  • Na celkovém objemu dovozu sóji do EU se nyní USA podílí 74,5 % (v témže období minulého roku to bylo 39 %). To znamená, že Spojené státy daleko předběhly Brazílii (19 %), která je druhým největším dodavatelem před Kanadou (2 %), Ukrajinou (1,6 %) a Paraguayí (1 %).

V prosinci 2018 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci o rozhodnutí povolit používání sójových bobů ze Spojených států v evropských biopalivech. Podle hodnocení Komise splňuje „Protokol o zajištění udržitelnosti sójových bobů z USA“, který předložili američtí vývozci sóji, povinná kritéria udržitelnosti stanovená v právních předpisech EU pro jejich používání v biopalivech.

Návrh prováděcího rozhodnutí byl zveřejněn na internetových stránkách věnovaných zlepšování právní úpravy, kde je k němu do 16. ledna možné podat zpětnou vazbu. V nadcházejících týdnech by pak měl být přijat, což umožní vývozcům z USA dále diverzifikovat jejich evropské trhy a zároveň přispěje k cílům EU v oblasti obnovitelné energie.

Souvislosti

Ročně EU dováží zhruba 14 milionů tun sójových bobů, které jsou zdrojem bílkovin v krmivech pro zvířata (např. slepice, kuřata, prasata a skot) a používají se také v rámci produkce mléka. Sójové boby ze Spojených států jsou díky své příznivé ceně pro evropské dovozce a uživatele velmi atraktivní krmivovou alternativou.

Údaje obsažené v dnes vydané zprávě poskytlo Středisko pro sledování trhu s plodinami, které Evropská komise zřídila v červenci 2017. Jeho úkolem je sdílet údaje o trhu a krátkodobé analýzy a zajistit tak větší transparentnost.

Další informace

Příloha

Obrázek 1

Image 2

Obrázek 3

IP/19/161

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar