Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съединените щати са основният доставчик на семена от соя за Европа: Вносът им е скочил със 112 %

Брюксел, 7 януари 2019 r.

В сравнение със същия период през предходната година вносът на семена от соя от САЩ в Европейския съюз се е увеличил със 112 % през текущата пазарна година (юли—декември 2018 г.). С дял от 75 % от вноса на семена от соя в ЕС Съединените щати продължават да бъдат най-големият доставчик за Европа.

Що се отнася до Европа, тя продължава да бъде водещата дестинация за износа на семена от соя от САЩ (28 %), следвана от Аржентина (10 %) и Мексико (9 %).

Това е част от изпълнението на съвместната декларация, договорена между председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 2018 г. В съвместната декларация двете страни постигнаха съгласие да се увеличи търговията в няколко области и по отношение на няколко вида продукти, по-конкретно семената от соя. Поради това Европейската комисия редовно публикува данни за вноса в ЕС.

Последните значителни промени през втората половина на 2018 г. допринасят за затвърждаване на водещата позиция на САЩ като доставчик на семена от соя за ЕС през цялата календарна година, с голяма преднина пред Бразилия, традиционният основен доставчик на Европа. През 2018 г. (от януари до декември) 50 % от вноса на Европа беше с произход от САЩ, а 36 % — от Бразилия (37 % през 2017 г.).

Европейският внос на семена от соя от САЩ ще се увеличава още повече след решението на Европейската комисия да стартира процеса за разрешаване на използването на семена от соя от САЩ за биогорива.

От днешния доклад е видно следното:

  • В сравнение с първите 27 седмици на пазарната 2017 година (от юли до декември) вносът в ЕС на семена от соя от Съединените щати се е увеличил със 112 % на 5 181 833 тона;
  • По отношение на общия внос в ЕС на семена от соя пазарният дял на САЩ понастоящем е 74,5 % в сравнение с 39 % за същия период през миналата година. Това дава на САЩ значителна преднина пред Бразилия (19 %), вторият основен доставчик на ЕС, следвана от Канада (2 %), Украйна (1,6 %) и Парагвай (1 %).

През декември 2018 г. Европейската комисия започна обществена консултация относно решението за разрешаване на използването на семена от соя от САЩ за биогорива в Европа. Според оценката на Комисията, т.нар. „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“, предоставен от износителите на соя от САЩ, отговаря на задължителните изисквания за устойчивост, определени в законодателството на ЕС за тяхната употреба в биогорива.

Проектът на решение за изпълнение е публикуван за предоставяне на обратна информация до 16 януари на уебсайта за по-добро регулиране и следва да бъде приет през следващите седмици, позволявайки на американските износители допълнително да диверсифицират своите европейски пазари, като така същевременно допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми източници.

Контекст

ЕС внася около 14 милиона тона семена от соя годишно като източник на протеини за изхранване на животните ни, включително пилета, свине и едър рогат добитък, както и за производството на мляко. Със своите конкурентоспособни цени семената от соя от САЩ се оказват много привлекателен вариант за фураж за европейските вносители и потребители.

Данните, включени в публикувания днес доклад за семената от соя, са получени от Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури, която Европейската комисия стартира през юли 2017 г. с цел споделяне на пазарни данни и краткосрочни анализи, за да се гарантира по-голяма прозрачност.

За повече информация

Приложение

Илюстрация 1

Image 2

Илюстрация 3

IP/19/161

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar