Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva – Komisija reģistrē iniciatīvu “Housing for All”

Briselē, 2019. gada 12. martā

Eiropas Komisija šodien ir nolēmusi reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Housing for All”.

Iniciatīvas mērķis ir “panākt labākus juridiskā un finansiālā satvara nosacījumus, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem”. Iniciatīvas organizatori aicina Eiropas Komisiju nodrošināt “visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem, Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos, labāku pieeju ES finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus, uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri, kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā”.

Līgumos paredzēts, ka ES var sākt tiesvedību šajā jomā, piemēram, saistībā ar iekšējā tirgus noteikumiem, kā arī attiecībā uz ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropā. Tāpēc Eiropas Komisija ir nolēmusi reģistrēt šo iniciatīvu. Komisijas lēmums attiecas vienīgi uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc būtības.

Šo iniciatīvu reģistrēs 2019. gada 18. martā, un pēc tam organizatoriem būs viens gads laika, lai savāktu parakstus iniciatīvas atbalstam. Ja gada laikā iniciatīvu atbalstīs viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Eiropas Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt ņemt vai neņemt vērā pieprasījumu, taču abos gadījumos tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu, ir pilsoņu rīcībā nodots instruments politiskās darba kārtības ietekmēšanai. Tās sāka darboties 2012. gada aprīlī, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā iepazīstināja ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama. 2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome panāca politisku vienošanos par reformu, kā rezultātā pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Plašāka informācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas teksts (pieejams no 18. marta)

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvu tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Iniciatīvas “Housing for All” tīmekļa vietne

 

IP/19/1612

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar