Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravična obdavčitev: EU posodablja seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij

Bruselj, 12. marca 2019

Finančni ministri EU so na podlagi intenzivnega procesa analize in dialoga, ki ga vodi Komisija, posodobili evropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Seznam se je izkazal za pravi uspeh, saj so številne države spremenile svoje zakone in davčne sisteme, da bi izpolnile mednarodne standarde.

Komisija je v preteklem letu ocenila 92 držav na podlagi treh meril, in sicer davčne preglednosti, dobrega upravljanja in dejanske gospodarske dejavnosti, ter na podlagi enega kazalnika, in sicer obstoja ničelne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Današnja posodobitev kaže, da je jasen, pregleden in verodostojen proces prinesel resnične spremembe: 60 držav je sprejelo ukrepe v zvezi s pomisleki Komisije, odpravljenih pa je bilo tudi več kot 100 škodljivih režimov. Seznam je tudi pozitivno vplival na mednarodno dogovorjene standarde dobrega davčnega upravljanja.

Na podlagi pregleda, ki ga je izvedla Komisija, so ministri danes na črni seznam uvrstili 15 držav. Od teh jih od prvega črnega seznama, sprejetega leta 2017, pet ni sprejelo nikakršnih zavez: Ameriška Samoa, Guam, Samoa, Trinidad in Tobago ter Ameriški Deviški otoki. Tri druge države, ki so bile uvrščene na seznam iz leta 2017 in so bile pozneje na podlagi zavez, ki so jih sprejele, prestavljene na sivi seznam, so zdaj ponovno na črnem seznamu, saj niso upoštevale zavez: Barbados, Združeni arabski emirati in Marshallovi otoki. Iz istega razloga je bilo danes s sivega seznama na črni seznam prestavljenih dodatnih sedem držav: Aruba, Belize, Bermudi, Fidži, Oman, Vanuatu in Dominika. Nadaljnjih 34 držav se bo v letu 2019 še naprej spremljalo (sivi seznam), medtem ko je bilo za 25 držav iz prvotnega postopka pregleda potrjeno, da izpolnjujejo zaveze.

„Seznam davčnih oaz EU je resničen evropski uspeh. Imel je močan učinek na davčno preglednost in pravičnost po vsem svetu,“ je povedal komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici. „Kot reakcijo na postopek oblikovanja seznama so številne države odpravile škodljive davčne ureditve, pri čemer zdaj sledijo mednarodnim standardom o preglednosti in pravični obdavčitvi. Države, ki tega niso storile, so bile uvrščene na črni seznam in se bodo morale soočiti s posledicami, ki jih ta prinaša. Prizadevamo si, da bi se globalno davčno upravljanje izboljšalo in da bi se zmanjšale možnosti za davčne zlorabe.“ 

Seznam EU je privedel do sprememb v svetovnih davčnih praksah, ki bi bile še pred nekaj leti nepredstavljive. Gre za skupno orodje za boj proti davčnim zlorabam in nepošteni davčni konkurenci na svetovni ravni, ki ga je pripravila Komisija, države članice pa so se o njem prvič dogovorile decembra 2017. Postopek je pošten, pri čemer so izboljšave vidne na seznamu, njegova preglednost pa se je povečala tako, da so se pisne zaveze držav objavile na spletu. Postopek oblikovanja seznama EU je ustvaril tudi okvir za dialog in sodelovanje z mednarodnimi partnerji EU, da bi obravnavali pomisleke glede njihovih davčnih sistemov in razpravljali o davčnih zadevah, ki so v skupnem interesu. Pregled se bo okrepil z več obveznimi merili za preglednost, ki jih bo treba spoštovati, v naslednji pregled pa so vključene tudi tri države skupine G20: Rusija, Mehika in Argentina.

V zvezi s posledicami so se države članice že sporazumele o vrsti protiukrepov, ki jih lahko uporabijo proti državam s seznama, vključno z večjim spremljanjem in revizijami, davčnimi odtegljaji, zahtevami po posebni dokumentaciji in določbami o preprečevanju zlorab. Komisija bo še naprej podpirala delo držav članic za oblikovanje bolj usklajenega pristopa k sankcijam za seznam EU v letu 2019. Poleg tega nove določbe zakonodaje EU prepovedujejo usmerjanje ali tranzit sredstev EU prek subjektov v državah na črnem davčnem seznamu.

Nadaljnji koraki

Pri oblikovanju seznama EU gre trenutno za dinamičen postopek, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

  • Vsem jurisdikcijam na seznamu EU bo zdaj poslan dopis, v katerem bo obrazložena odločitev in navedeno, kaj morajo storiti, če želijo biti umaknjene s seznama.
  • Komisija in države članice (Skupina za kodeks ravnanja) bodo še naprej spremljale jurisdikcije, ki imajo do konca 2019/2020 čas, da izpolnijo zahteve, in ocenile, ali bi bilo treba v postopek oblikovanja seznama EU vključiti tudi katere druge države.
  • Komisija bo nadaljevala odprt dialog in sodelovanje z zadevnimi jurisdikcijami, da bi po potrebi zagotavljala tehnično pomoč in pojasnila ter razpravljala o davčnih zadevah, ki so v skupnem interesu.

Več informacij

Skupni evropski seznam jurisdikcij tretjih držav za davčne namene

Q&A MEMO 

IP/19/1606

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar