Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Impozitare echitabilă: UE actualizează lista jurisdicțiilor fiscale necooperante

Bruxelles, 12 martie 2019

Miniștrii de finanțe din UE au actualizat lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante pe baza unui intens proces de analiză și de dialog, coordonat de Comisie. Lista s-a dovedit a fi un real succes, întrucât multe state și-au modificat legislația și sistemele fiscale pentru a se alinia la standardele internaționale.

Pe parcursul anului trecut, Comisia a evaluat 92 de țări în funcție de trei criterii: transparența fiscală, buna guvernanță și activitatea economică reală, dar și pe baza unui indicator, existența cotei zero a impozitului pe profit. Actualizarea de astăzi demonstrează că acest proces clar, transparent și credibil a produs schimbări reale: 60 de state au luat măsuri ca răspuns la îngrijorările exprimate de Comisie, iar peste 100 de regimuri fiscale dăunătoare au fost eliminate. Lista a avut, de asemenea, o influență pozitivă asupra standardelor de bună guvernanță fiscală convenite la nivel internațional.

Pe baza examinării efectuate de Comisie, miniștrii au introdus astăzi pe lista neagră 15 țări. Dintre acestea, cinci nu și-au asumat niciun fel de angajamente de la prima listă neagră adoptată în 2017: Samoa Americană, Guam, Samoa, Trinidad și Tobago, precum și Insulele Virgine Americane. Alte trei țări se aflau în 2017 pe lista neagră, apoi au fost mutate pe lista gri în urma angajamentelor pe care și le-au asumat; acum însă trebuie reintroduse pe lista neagră deoarece nu și-au îndeplinit angajamentele: Barbados, Emiratele Arabe Unite și Insulele Marshall. Alte șapte state au fost mutate astăzi de pe lista gri pe lista neagră, din același motiv: Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Oman, Vanuatu și Dominica.Alte 34 de state vor continua să fie monitorizate în 2019 (lista gri), iar 25 de state care au făcut obiectul procesului inițial de examinare au fost declarate cooperante.

Lista UE a paradisurilor fiscale este un real succes european. Are un efect răsunător asupra transparenței și echității fiscale la nivel mondial”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă. „Datorită procesului de listare, zeci de țări au eliminat regimurile fiscale dăunătoare și s-au aliniat la standardele internaționale privind transparența și impozitarea echitabilă. Țările care nu s-au conformat au fost incluse pe lista neagră și vor trebui să suporte consecințele care decurg din aceasta. Ridicăm ștacheta bunei guvernanțe fiscale la nivel mondial și reducem posibilitățile de abuz fiscal.” 

Lista UE a dus la modificări ale practicilor fiscale la nivel mondial care ar fi fost de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă. Concepută de Comisie și agreată de statele membre în decembrie 2017, ea constituie un instrument comun de diminuare a riscurilor de abuz fiscal și de competiție fiscală neloială la nivel mondial. Procesul este echitabil, progresele făcute sunt vizibile pe listă, iar transparența a fost îmbunătățită prin publicarea online a scrisorilor care conțin angajamentele asumate de statele vizate. Procesul de listare al UE a creat, de asemenea, un cadru de dialog și cooperare cu partenerii internaționali ai UE, pentru a răspunde preocupărilor legate de sistemele lor fiscale și pentru a discuta chestiuni fiscale de interes comun. Examinarea va fi mai aprofundată, vor trebui respectate mai multe criterii obligatorii în materie de transparență, iar trei țări din cadrul G20 vor face obiectul următoarei runde de examinări, și anume Rusia, Mexic și Argentina.

În ceea ce privește consecințele, statele membre au convenit deja asupra unui set de contramăsuri pe care pot alege să le aplice împotriva țărilor enumerate în listă, inclusiv o monitorizare mai strictă și un număr mai mare de audituri, impozite reținute la sursă, cerințe speciale privind documentația și dispoziții anti-abuz. Comisia va continua să sprijine eforturile statelor membre de a dezvolta în 2019 o abordare mai coordonată cu privire la sancțiuni pentru lista UE. În plus, noile dispoziții din legislația UE interzic direcționarea sau tranzitarea fondurilor UE prin entități din țări aflate pe lista neagră.

Etapele următoare

Procesul de listare al UE este în prezent unul dinamic, care va continua în anii următori.

  • Va fi trimisă o scrisoare tuturor jurisdicțiilor din lista UE, în care se va explica decizia și se va preciza ce pot face țările respective pentru a fi eliminate din listă.
  • Comisia și statele membre (Grupul de lucru pentru codul de conduită) vor continua să monitorizeze jurisdicțiile care trebuie să se conformeze până la sfârșitul anului 2019/2020 și vor evalua necesitatea de a include și alte țări în procesul de listare al UE.
  • Comisia va continua dialogul deschis și colaborarea cu jurisdicțiile vizate, pentru a oferi asistență tehnică și clarificări ori de câte ori este necesar și pentru a discuta orice chestiuni fiscale de interes reciproc.

Informații suplimentare

Lista comună a jurisdicțiilor din țări terțe elaborată de UE în scopuri fiscale

Q&A MEMO 

IP/19/1606

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar