Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīga nodokļu politika: ES atjaunina sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas

Briselē, 2019. gada 12. martā

Pamatojoties uz intensīvu analīzes un dialoga procesu, ko vada Komisija, ES finanšu ministri ir atjauninājuši ES sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Šis saraksts ir izrādījies ļoti veiksmīgs, jo daudzas valstis ir mainījušas savus tiesību aktus un nodokļu sistēmas, lai panāktu atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Pagājušajā gadā Komisija izvērtēja 92 valstis, pamatojoties uz trim kritērijiem — nodokļu pārredzamību, labu pārvaldību un faktisku saimniecisko darbību —, kā arī vienu rādītāju, proti, uzņēmumu ienākuma nodokļa nulles likmes esību. Šodienas atjauninājums liecina, ka šāds skaidrs, pārredzams un ticams process ir nodrošinājis reālas izmaiņas: 60 valstis ir rīkojušās, ņemot vērā Komisijas bažas, un ir atcelti vairāk nekā 100 kaitējoši režīmi. Šim sarakstam ir bijusi arī pozitīva ietekme uz starptautiski pieņemtajiem labas nodokļu pārvaldības standartiem.

Pamatojoties uz Komisijas veikto izvērtēšanu, ministri šodien “melnajā sarakstā” iekļāva 15 valstis. No tiem 5 nav uzņēmušās saistības kopš pirmā “melnā saraksta”, ko pieņēma 2017. gadā: ASV Samoa teritorija, ASV Guamas teritorija, Samoa, Trinidāda un Tobāgo un ASV Virdžīnu Salas. 3 citas valstis bija iekļautas 2017. gada sarakstā un tika pārvietotas uz pelēko sarakstu pēc tam, kad tās bija uzņēmušās saistības, savukārt tagad ir atkal iekļautas “melnajā sarakstā”, jo nav veikti uzlabojumi: Barbadosa, Apvienotie Arābu Emirāti un Māršala Salas. Vēl 7 valstis šodien no pelēkā saraksta tika pārvietotas uz “melno sarakstu” tā paša iemesla dēļ: Aruba, Beliza, Bermudu Salas, Fidži, Omāna, Vanuatu un Dominika.Vēl 34 valstis tiks uzraudzītas arī 2019. gadā (pelēkais saraksts), savukārt 25 valstis no sākotnējā izvērtēšanas procesa tagad ir attaisnotas.

ES izveidotais nodokļu oāžu saraksts ir patiess Eiropas sasniegums. Tas ir radījis būtisku rezonansi uz nodokļu pārredzamību un taisnīgumu visā pasaulē,” teica ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī. “Pateicoties saraksta veidošanas procesam, desmitiem valstu ir atcēlušas kaitējošus nodokļu režīmus un ir panākušas atbilstību starptautiskajiem standartiem attiecībā uz pārredzamību un taisnīgu nodokļu politiku. Valstis, kuras nav panākušas atbilstību, ir iekļautas melnajā sarakstā, un tām būs jāsaskaras ar sekām. Mēs visā pasaulē aicinām sekot labas nodokļu pārvaldības piemēram un likvidējam nodokļu režīma ļaunprātīgas izmantošanas iespējas.” 

ES saraksts ir izraisījis pasaules mēroga nodokļu prakses izmaiņas, kuras vēl pirms dažiem gadiem nebūtu bijušas iedomājamas. Tas ir kopīgs Komisijas izveidots instruments nodokļu ļaunprātīgas izmantošanas un negodīgas nodokļu konkurences apkarošanai visā pasaulē, un pirmā vienošanās par to dalībvalstu starpā tika panākta 2017. gada decembrī. Šis process ir taisnīgs un uzlabojumi ir redzami sarakstā, un tā rezultātā tiek sekmēta pārredzamība, jo valstu saistību vēstules tiek publicētas tiešsaistē. ES saraksta veidošanas process ir arī radījis pamatu dialogam un sadarbībai ar ES starptautiskajiem partneriem, lai risinātu problēmas ar to nodokļu sistēmām un apspriestu visām pusēm svarīgus nodokļu jautājumus. Tagad izvērtēšanas process tiks papildināts, nosakot obligātus pārredzamības kritērijus, un nākamajā izvērtēšanā iekļaus vēl trīs G20 valstis: Krieviju ,Meksiku un Argentīnu.

Kas attiecas uz sekām, dalībvalstis jau ir vienojušās par vairākiem pretpasākumiem, kurus tās var piemērot pret sarakstā iekļautajām valstīm, tostarp par pastiprinātu uzraudzību un revīziju, nodokļu ieturējumiem, īpašām prasībām attiecībā uz dokumentāciju un noteikumiem ļaunprātīgas rīcības novēršanai. Komisija arī turpmāk atbalstīs dalībvalstu centienus 2019. gadā izstrādāt labāk koordinētu pieeju attiecībā uz sankcijām, kas saistītas ar ES sarakstu. Turklāt jauni noteikumi ES tiesību aktos aizliedz ES līdzekļu novirzīšanu vai plūsmu caur tādiem subjektiem, kuri atrodas nodokļu „melnā saraksta” valstīs.

Turpmākie pasākumi

Pašlaik ES saraksta veidošanas process ir dinamisks, un tas turpināsies nākamajos gados.

  • Tagad visām jurisdikcijām, kas minētas ES sarakstā, tiks nosūtīta vēstule, kurā būs skaidrots minētais lēmums un veids, kādā tās var tikt svītrotas no saraksta.
  • Komisija un dalībvalstis (Rīcības kodeksa jautājumu grupa) turpinās uzraudzīt jurisdikcijas, kurām ir termiņš līdz 2019./2020. gada beigām, un izvērtēs, vai ES sarakstā būtu jāiekļauj vēl citas valstis.
  • Komisija turpinās atklātu dialogu un iesaisti ar attiecīgajām jurisdikcijām, lai vajadzības gadījumā sniegtu tehnisko atbalstu un precizējumus un apspriestu visām pusēm svarīgus nodokļu jautājumus.

Papildinformācija

Kopīgs ES saraksts ar trešo valstu jurisdikcijām nodokļu vajadzībām

Q&A MEMO 

IP/19/1606

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar