Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąžiningas apmokestinimas. ES atnaujina mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą

Briuselis, 2019 m. kovo 12 d.

Remdamiesi Komisijos inicijuoto intensyvaus analizės ir dialogo proceso rezultatais, ES finansų ministrai atnaujino mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Šis sąrašas buvo labai veiksmingas – siekdamos atitikti tarptautinius standartus, daugelis šalių atliko savo teisės aktų ir mokesčių sistemos pakeitimų.

Pernai Komisija įvertino 92 šalis pagal šiuos tris kriterijus: mokesčių skaidrumą, gerą valdymą ir realią ekonominę veiklą; taip pat įvertintas toks rodiklis, kaip nulinio įmonių pelno mokesčio tarifo buvimas. Iš šiandien atnaujinto sąrašo aiškiai matyti, kad skaidrus ir patikimas procesas atnešė apčiuopiamų pokyčių: reaguodamos į Komisijos pareikštą susirūpinimą, 60 šalių ėmėsi veiksmų, taip pat buvo panaikinta daugiau kaip 100 žalingų režimų. Be to, sąrašas turėjo teigiamos įtakos tarptautiniu mastu sutartiems gero mokesčių srities valdymo standartams.

Atsižvelgdami į Komisijos analizės rezultatus, ministrai į juodąjį sąrašą šiandien įtraukė 15 šalių. 5 iš jų neprisiėmė jokių įsipareigojimų nuo pirmojo juodojo sąrašo, kuris buvo patvirtintas 2017 m., sudarymo: Amerikos Samoa, Guamas, Samoa, Trinidadas ir Tobagasir Mergelių Salos (JAV). Dar 3 toliau nurodytos šalys 2017 m. buvo įtrauktos į sąrašą, tačiau vėliau, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus, buvo perkeltos į pilkąjį sąrašą. Dabar šios šalys sugrąžintos į juodąjį sąrašą dėl įsipareigojimų nevykdymo: Barbadosas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Maršalo Salos. Dėl tos pačios priežasties iš pilkojo sąrašo į juodąjį šiandien buvo perkeltos ir šios 7 šalys: Aruba, Belizas, Bermuda, Fidžis, Omanas, Vanuatu ir Dominika. 2019 m. toliau bus stebimos 34 į pilkąjį sąrašą patekusios šalys, o 25 šalių, kurios iš pradžių buvo stebimos, stebėsena šiuo metu nutraukiama.

„ES mokesčių rojų sąrašas – svarbus Europos pasiekimas.Šis sąrašas turėjo teigiamos įtakos mokesčių skaidrumui ir sąžiningumui visame pasaulyje, – sakė už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici. – Pradėjus rengti tokį sąrašą, daugelis šalių atsisakė žalingų mokesčių režimų ir ėmė laikytis tarptautinių skaidrumo ir sąžiningo apmokestinimo reikalavimų. Tų reikalavimų nesilaikiusios šalys įtrauktos į juodąjį sąrašą ir sulauks atitinkamo atpildo. Gero mokesčių srities valdymo kartelę pasaulio mastu keliame vis aukštyn ir vis labiau ribojame galimybes piktnaudžiauti mokesčiais.“ 

ES sąrašas lėmė pasaulinės mokesčių praktikos pokyčius, kurie dar prieš keletą metų būtų buvę neįsivaizduojami. Komisijos rengiamas sąrašas, dėl kurio valstybės narės pirmą kartą sutarė 2017 m. gruodžio mėn., – tai bendra priemonė, kuria pasaulio mastu kovojama su pavojais, kylančiais dėl piktnaudžiavimo mokesčiais ir nesąžiningos mokesčių konkurencijos. Šis procesas grindžiamas sąžiningumu – padėčiai pagerėjus, tai atspindima sąraše, be to, internete paskelbus šalių įsipareigojimo raštus įnešta daugiau skaidrumo. ES sąrašo sudarymo procesas atvėrė kelią dialogui ir bendradarbiavimui su ES tarptautiniais partneriais, siekiant spręsti jų mokesčių sistemų problemas ir aptarti abipusio intereso mokesčių klausimus. Nuo šiol bus analizuojama daugiau privalomų skaidrumo kriterijų, kurių reikės laikytis, be to, į būsimą analizę įtrauktos trys G 20 šalys – Rusija, Meksika ir Argentina.

Kalbant apie pasekmes, valstybės narės sutarė, kokias atsakomąsias priemones jos savo nuožiūra gali taikyti nebendradarbiaujančioms šalims. Tarp jų – griežtesnis stebėjimas ir auditas, išskaičiuojamieji mokesčiai, reikalavimai pateikti specialius dokumentus ir kovos su piktnaudžiavimu nuostatos. 2019 m. Komisija toliau padės valstybėms narėms formuoti labiau suderintą sankcijų taikymo į ES sąrašą įtrauktoms šalims strategiją. Be to, naujomis ES teisės aktų nuostatomis draudžiama ES lėšas nukreipti ar pervesti per subjektus, įsisteigusius į juodąjį mokesčių sąrašą įtrauktose šalyse.

Tolesni veiksmai

ES sąrašo sudarymas šiuo metu yra dinamiškas procesas. Jis bus tęsiamas ir toliau.

  • Dabar visiems į ES sąrašą įtrauktiems subjektams bus išsiųstas tokį sprendimą paaiškinantis raštas ir išdėstyta, ką jie galėtų padaryti, kad iš sąrašo būtų išbraukti.
  • Komisija ir valstybės narės (Elgesio kodekso grupė) toliau stebės jurisdikcijas, kurios turi imtis veiksmų iki 2019 / 2020 m. vertinimo ciklo pabaigos, ir nustatys, ar į ES sąrašą reikėtų įtraukti kokias nors kitas šalis.
  • Komisija tęs atvirą dialogą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis jurisdikcijomis, kad prireikus galėtų suteikti techninę paramą ir pateikti paaiškinimų, taip pat aptarti bet kokius abipusio intereso mokesčių klausimus.

Daugiau informacijos

ES sudarytas bendras trečiųjų šalių jurisdikcijų sąrašas mokesčių tikslais

Q&A MEMO 

IP/19/1606

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar