Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukainen verotus: EU päivitti yhteistyöhaluttomien verotusalueiden luettelon

Bryssel 12. maaliskuuta 2019

EU:n valtiovarainministerit ovat päivittäneet veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon, joka perustuu komission ohjaamaan tiiviiseen analyysiin ja vuoropuheluun. Luettelo on osoittautunut onnistuneeksi, sillä monet maat ovat muuttaneet lakejaan ja verojärjestelmiään kansainvälisten standardien mukaisiksi.

Viime vuoden aikana komissio arvioi 92 maata seuraavien kolmen kriteerin perusteella: verotuksen avoimuus, hyvä hallintotapa ja todellinen taloudellinen toiminta. Lisäksi arvioinnissa käytettiin yhtä indikaattoria, yritysten nollaverokantaa. Tämänpäiväinen päivitys osoittaa tämän selkeän, avoimen ja uskottavan prosessin tuottaneen todellisia tuloksia: 60 maata on toteuttanut toimia komission esittämien huolenaiheiden perusteella ja yli 100 haitallista järjestelmää on poistettu. Luettelolla on ollut myönteinen vaikutus myös kansainvälisesti sovittuihin verotusalan hyvän hallintotavan standardeihin.

Ministerit asettivat mustalle listalle 15 maata komission arvioinnin perusteella. Näistä viisi ei ole tehnyt sitoumuksia sen jälkeen, kun ensimmäinen musta lista hyväksyttiin vuonna 2017: Amerikan Samoa, Guam, Samoa, Trinidad ja Tobago sekä Yhdysvaltain Neitsytsaaret. Kolme muuta maata oli vuoden 2017 luettelossa, mutta ne siirrettiin harmaalle listalle niiden tekemien sitoumusten perusteella. Nyt ne oli kuitenkin siirrettävä takaisin mustalle listalle, koska ne eivät toteuttaneet jatkotoimia. Nämä maat ovat Barbados, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Marshallinsaaret. Lisäksi seuraavat seitsemän siirrettiin nyt samasta syystä harmaalta listalta mustalle listalle: Aruba, Belize, Bermuda, Fidži, Oman, Vanuatu ja Dominica. Lisäksi vuonna 2019 seurataan 34:ää muuta maata (jotka ovat harmaalla listalla), kun taas 25 alun perin seurantaan kuuluneista maista on nyt saanut puhtaat paperit.

"EU:n veroparatiisiluettelo on todellinen eurooppalainen menestystarina. Se on selkeästi vaikuttanut verotuksen avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kaikkialla maailmassa,” totesi talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici. ”Luettelointiprosessin ansiosta kymmenet maat ovat luopuneet haitallisista verojärjestelyistä ja alkaneet noudattaa avoimuutta ja oikeudenmukaista verotusta koskevia kansainvälisiä standardeja. Maat, jotka eivät ole noudattaneet vaatimuksia, ovat joutuneet mustalle listalle, ja niiden on nyt otettava vastaan sen seuraukset. Nostamme näin verotusalan hyvän hallintotavan rimaa maailmanlaajuisesti ja karsimme mahdollisuuksia verotuksen väärinkäyttöön.” 

EU:n luettelo on johtanut sellaisiin globaalien verokäytäntöjen muutoksiin, joita ei vielä muutamia vuosia sitten olisi voitu kuvitellakaan. Luettelon laatimista esitti alun perin komissio, ja jäsenvaltiot sopivat luettelosta ensimmäisen kerran joulukuussa 2017. Luettelo on yhteinen väline, jolla puututaan verotukseen liittyviin väärinkäytösriskeihin ja epärehelliseen verokilpailuun maailmanlaajuisesti. Prosessi on oikeudenmukainen, sillä parannukset näkyvät luettelossa. Avoimuutta lisäävät myös verkossa julkaistavat maiden sitoumuskirjeet. EU:n luettelointiprosessi on myös luonut puitteet EU:n ja sen kansainvälisten kumppaneiden väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle, jotta niiden verotusjärjestelmien aiheuttamiin huolenaiheisiin voidaan puuttua ja keskustella yhteisen edun kannalta tärkeistä verokysymyksistä. Seurantaa tiukennetaan nyt pakollisemmilla avoimuuskriteereillä, joita on noudatettava, ja seuraavaan seurantaan sisällytetään kolme G20-maata: Venäjä, Meksiko ja Argentiina.

Seurauksista voidaan todeta, että jäsenvaltiot ovat jo sopineet vastatoimista, joita ne voivat soveltaa luettelossa mainittuihin maihin. Näitä ovat esimerkiksi tiiviimpi valvonta ja tarkastukset, lähdevero, erityiset dokumentointivaatimukset ja väärinkäytön vastaiset säännökset. Vuonna 2019 komissio tukee edelleen jäsenvaltioiden toimia EU:n luetteloon liittyviä seuraamuksia koskevan koordinoidumman lähestymistavan kehittämiseksi. Lisäksi EU:n lainsäädännön uusissa säännöksissä kielletään EU:n varojen kanavointi tai siirtäminen verotuksen mustalla listalla olevissa maissa sijaitsevien yksiköiden kautta.

Seuraavat vaiheet

EU:n luettelo on luonteeltaan muuttuva, ja sen päivittäminen jatkuu tulevina vuosina.

  • Nyt kaikille EU:n luettelossa oleville lainkäyttöalueille lähetetään kirje, jossa selitetään päätöksen perusteet ja kerrotaan, miten luettelosta pääsee pois.
  • Komissio ja jäsenvaltiot (käytännesääntötyöryhmä) jatkavat lainkäyttöalueiden seurantaa varainhoitovuoden 2019/2020 loppuun ja arvioivat, olisiko EU:n luettelointiprosessiin sisällytettävä muita maita.
  • Komissio jatkaa avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä asianomaisten lainkäyttöalueiden kanssa, antaa tarvittaessa teknistä tukea ja selvennyksiä ja keskustelee kaikista yhteisen edun kannalta tärkeistä verokysymyksistä.

Lisätietoja

EU:n verotustarkoituksissa laatima yhteinen luettelo kolmansien maiden lainkäyttöalueista

Q&A MEMO

IP/19/1606

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar