Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság felülvizsgálja a Kínával fennálló kapcsolatát és 10 intézkedésre tesz javaslatot

Brüsszel, 2019. március 12.

Tekintettel Kína gazdasági erejének és politikai befolyásának növekedésére, az Európai Bizottság és a főképviselő a mai napon felülvizsgálják az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolódó lehetőségeket és kihívásokat.

A mai napon 10 konkrét intézkedést határoznak meg, amelyeket az EU állam-, illetve kormányfői az Európai Tanács március 21-i ülésén vitatnak meg és hagynak jóvá.

Az Európai Unió és Kína átfogó stratégiai partnerség mellett kötelezték el magukat. Azonban Európában egyre inkább elismerik, hogy a Kínához kötődő kihívások és lehetőségek egyensúlya eltolódott. A mai közös közleménnyel az Európai Bizottság és a főképviselő vitát kíván indítani annak érdekében, hogy az európai megközelítést realisztikusabbá, határozottabbá és sokrétűbbé tegyék.

Kína egyidejűleg együttműködési partner, amellyel az EU-nak szorosan összehangolt közös céljai vannak, tárgyalópartner, amellyel az EU-nak meg kell teremtenie az érdekek közötti egyensúlyt, gazdasági versenytárs a technológia ágazatában betöltött vezető szerep tekintetében, illetve olyan rendszerszintű rivális, amely alternatív kormányzási modelleket támogat. Az EU célkitűzései érvényesítéséhez ki fogja használni a különböző szakpolitikai területek és ágazatok közötti kapcsolatokat. Az EU és tagállamai csak teljes egységben érhetik el a Kínával kapcsolatos céljaikat.

Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és alelnök kijelentette: „Kína az Európai Unió stratégia partnere. Erős két- és többoldalú együttműködésre törekedünk azokon a területeken, amelyeken közösek az érdekeink, a kereskedelemtől az összeköttetésekig, az Iránra vonatkozó átfogó közös cselekvési tervtől az éghajlatváltozásig. És készen állunk arra, hogy továbbra is határozottan lépjünk fel ott, ahol a politikáink eltérnek egymástól vagy egymással versenyeznek. Ez a célja annak a 10 intézkedésnek, melyeket a Kínával fennálló kapcsolataink megerősítésére javasolunk a kölcsönös tisztelet szellemében.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Az EU és Kína egyszerre stratégiai gazdasági partnerek és versenytársak. A gazdasági kapcsolatunk mindkét fél számára jelentős előnyökkel járhat, ha a verseny tisztességes, és a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok kölcsönösek. Ezzel a közleménnyel konkrét javaslatokat teszünk arra, hogy az EU miként erősítheti versenyképességét, biztosíthat nagyobb fokú kölcsönösséget és egyenlő versenyfeltételeket, és védheti meg piacgazdaságát a lehetséges torzulásoktól.”

A mai napon közzétett közös közlemény 10 intézkedést terjeszt elő megvitatásra: ezeket az intézkedéseket a Kínával fennálló kapcsolatok összefüggésében fogalmazták meg, de közülük néhány az EU globális versenyképességéhez és biztonságához kapcsolódik. Általánosságban az EU válasza három célkitűzést fog követni:

  • Az EU-nak világosan meghatározott érdekek és elvek alapján el kell mélyítenie a Kínával folytatott együttműködését, globális szinten előmozdítva a közös érdekeket.
  • Az EU-nak határozottan törekednie kell arra, hogy a gazdasági kapcsolatokat szabályozó feltételeket kiegyensúlyozottabbá és kölcsönösebbé tegye.
  • Végül pedig vannak olyan területek, amelyeken az EU-nak a jólétének, értékeinek és a társadalmi modelljének hosszú távú fenntartása érdekében alkalmazkodnia kell a változó gazdasági realitásokhoz, és meg kell erősítenie belső szakpolitikáit és ipari bázisát.

A Bizottság és a főképviselő felkéri az Európai Tanácsot, hogy támogassa a következő intézkedéseket:

1. intézkedés: Az EU erősíteni fogja a Kínával folytatott együttműködését, hogy eleget tegyen az Egyesült Nemzetek mindhárom pillére – nevezetesen az emberi jogok, a béke és biztonság és a fejlesztés – köré épülő közös kötelezettségeknek.

2. intézkedés: Az éghajlatváltozás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében az EU felszólítja Kínát arra, hogy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban 2030 előtt érje el a kibocsátási csúcsértéket.

3. intézkedés: Az EU mélyíteni fogja szerepvállalását a béke és a biztonság területén az Iránra vonatkozó átfogó közös cselekvési terv keretében megvalósult pozitív együttműködésre építve.

4. intézkedés: Annak érdekében, hogy továbbra is érvényesítse a stabilitás, a fenntartható gazdasági fejlődés és a jó kormányzás partnerországokban történő megvalósításában való érdekeltségét, az EU még határozottabban fogja alkalmazni a meglévő kétoldalú megállapodásokat és pénzügyi eszközöket, és együttműködik Kínával abban, hogy érvényre juttassa az említett elveket az Európa és Ázsia összekapcsolására vonatkozó uniós stratégia végrehajtása során.

5. intézkedés: A kiegyensúlyozottabb és kölcsönösebb gazdasági kapcsolat kiépítése érdekében az EU felszólítja Kínát arra, hogy tegyen eleget az EU és Kína között meglévő közös kötelezettségvállalásoknak. Idetartozik egyfelől a Kereskedelmi Világszervezet reformja, elsősorban a támogatások és a kényszerített technológiatranszferek vonatkozásában, másfelől a beruházásról szóló kétoldalú megállapodás megkötése 2020-ig, a földrajzi jelzésekről szóló kétoldalú megállapodás mielőbbi megkötése, valamint a légiközlekedés-biztonságról szóló kétoldalú megállapodás megkötése a következő hetekben.

6. intézkedés: A kölcsönösség előmozdítása és a kínai közbeszerzési lehetőségek megnyitása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2019 vége előtt el kell fogadnia a nemzetközi közbeszerzési eszközt.

7. intézkedés: Annak biztosítása érdekében, hogy a közbeszerzések során az ár mellett a magas szintű munkaügyi és környezetvédelmi normákat is figyelembe vegyék, a Bizottság 2019 közepéig iránymutatást fog közzétenni a külföldi ajánlattevők és áruk uniós közbeszerzési piacon való részvételéről. A Bizottság a tagállamokkal együtt 2019 vége előtt felülvizsgálja a jelenlegi keret végrehajtását és azonosítani fogja a hiányosságokat.

8. intézkedés: Annak érdekében, hogy teljes körűen kezelhesse a külföldi állami részvétel és állami finanszírozás torzító hatásait a belső piacon, a Bizottság 2019 vége előtt azonosítani fogja az uniós jogszabályokban meglévő hiányosságok felszámolásának módjait.

9. intézkedés: A kritikus digitális infrastruktúrát érintő potenciális, komoly következmények elleni védekezés érdekében szükség van az 5G hálózatok biztonságára vonatkozó közös uniós megközelítésre. E célból az Európai Bizottság ajánlást fog közzétenni az Európai Tanácsot követően.

10. intézkedés: A kritikus eszközökbe, technológiákba és infrastruktúrába irányuló külföldi befektetések jelentette biztonsági veszélyek feltárása és azok tudatosítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló rendelet gyors, teljes körű és eredményes végrehajtását.

Következő lépések

A közös közleményt március 21–22-én terjesztik az Európai Tanács elé, és először a tagállamok kapnak lehetőséget véleménycserére a Külügyek Tanácsa március 18-i ülése keretében. A következő EU-Kína csúcstalálkozót április elejére tervezik.

Háttér-információk

Az EU és Kína közötti együttműködésre vonatkozó jelenlegi szakpolitikai keretet a 2016 júliusában elfogadott, Kínára vonatkozó uniós stratégiáról szóló tanácsi következtetések, valamint a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „A Kínára vonatkozó új stratégia elemei” című, 2016. júniusi közös közleménye határozzák meg. Továbbra is ez jelenti az EU Kínával kapcsolatos politikájának alapját.

További információk:

„Az EU és Kína – stratégiai kilátások” című közös közlemény

Tájékoztató az EU-Kína kapcsolatokról

Kövesse Federica Mogherini főképviselőt a Twitteren:@FedericaMog

Kövesse Jyrki Katainen alelnököt a Twitteren: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar