Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija preispituje odnose s Kinom i predlaže 10 mjera

Bruxelles, 12. ožujka 2019.

U kontekstu sve veće gospodarske moći i političkog utjecaja Kine, Europska komisija i visoka predstavnica preispituju odnose EU-a i Kine te povezane mogućnosti i izazove.

Danas su utvrdili 10 konkretnih mjera o kojima će šefovi država ili vlada EU-a raspravljati i usvojiti ih na sastanku Europskog vijeća 21. ožujka.

Europska unija i Kina obvezale su se na sveobuhvatno strateško partnerstvo. No u Europi je sve prisutnije mišljenje da se ravnoteža izazova i mogućnosti u odnosu s Kinom promijenila. Današnjom Zajedničkom komunikacijom Europska komisija i visoka predstavnica nastoje pokrenuti raspravu radi oblikovanja realističnijeg, odlučnijeg i svestranijeg pristupa Europe.

Kina je istodobno partner u suradnji čiji su ciljevi bliski ciljevima EU-a, partner u pregovorima s kojim EU treba postići ravnotežu interesa, konkurent na tehnološkom tržištu i suparnik koji promiče drukčije modele upravljanja. EU će se koristiti vezama u različitim područjima politika i sektorima kako bi ojačao svoj utjecaj pri ostvarivanju svojih ciljeva. EU i države članice mogu realizirati svoja nastojanja u pogledu Kine samo uz potpuno jedinstvo.

Potpredsjednica i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini izjavila je: Kina je strateški partner Europske unije. Želimo jaku bilateralnu i multilateralnu suradnju u područjima od zajedničkog interesa, kao što su trgovina, povezivost, Zajednički sveobuhvatni akcijski plan i klimatske promjene. Spremni smo i dalje čvrsto nastupati kad je riječ o politikama koje se razlikuju ili kose s politikama Kine. U tom smislu predlažemo 10 mjera kako bismo učvrstili odnose s Kinom u duhu uzajamnog poštovanja.

Potpredsjednik Jyrki Katainen nadležan za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost izjavio je: EU i Kina su strateški gospodarski partneri, ali i suparnici. Uz pošteno natjecanje i recipročne trgovinske i investicijske odnose, taj gospodarski odnos može donijeti veliku obostranu korist. U Komunikaciji se daju konkretni prijedlozi o tome kako EU može povećati svoju konkurentnost, zajamčiti veći reciprocitet i jednake uvjete te zaštititi svoje tržišno gospodarstvo od mogućeg narušavanja.

U današnjoj Zajedničkoj komunikaciji za raspravu se predlaže 10 mjera koje su formulirane u kontekstu odnosa s Kinom, ali neke se odnose na globalnu konkurentnost i sigurnost EU-a. Općenito, djelovanjem EU-a nastoje se ostvariti tri cilja:

  • EU bi na temelju jasno definiranih interesa i načela trebao produbiti suradnju s Kinom radi promicanja zajedničkih interesa na globalnoj razini.
  • EU bi trebao inzistirati na uravnoteženijim i recipročnijim uvjetima uređenja gospodarskog odnosa.
  • Konačno, da bi dugoročno zadržao svoje blagostanje, vrijednosti i socijalni model, EU se u određenim područjima mora prilagoditi promjenjivim gospodarskim okolnostima i ojačati svoje domaće politike i industrijsku bazu.

Konkretno, Komisija i visoka predstavnica pozivaju Europsko vijeće da potvrdi sljedeće mjere:

Mjera br. 1: EU će jačati suradnju s Kinom radi ispunjavanja zajedničkih odgovornosti u okviru svih triju stupova Ujedinjenih naroda: ljudskih prava, mira i sigurnosti te razvoja.

Mjera br. 2: U svrhu djelotvornije borbe protiv klimatskih promjena EU poziva Kinu da u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma do 2030. dosegne najvišu razinu emisija.

Mjera br. 3: EU će poticati daljnju suradnju u području mira i sigurnosti, na temelju pozitivne suradnje u vezi sa Zajedničkim sveobuhvatnim akcijskim planom za Iran.

Mjera br. 4: Radi promicanja stabilnosti, održivog gospodarskog razvoja i dobrog upravljanja u partnerskim zemljama, EU će strože primjenjivati postojeće bilateralne sporazume i financijske instrumente te poticati Kinu da primjenjuje ta ista načela provedbom strategije EU-a za povezivanje Europe i Azije.

Mjera br. 5: Kako bi se ostvario uravnoteženiji i recipročniji gospodarski odnos, EU poziva Kinu da ispuni svoj dio obveza u okviru zajedničkih obveza EU-a i Kine. To se, među ostalim, odnosi na reformu Svjetske trgovinske organizacije, posebno u pogledu subvencija i prisilnih prijenosa tehnologije, te na sklapanje bilateralnih sporazuma: o ulaganjima do 2020., o oznakama zemljopisnog podrijetla što prije, a o sigurnosti u zračnom prometu u nadolazećim tjednima.

Mjera br. 6: Radi povećanja reciprociteta i otvaranja mogućnosti javne nabave u Kini Europski parlament i Vijeće trebali bi donijeti instrument za međunarodnu javnu nabavu do kraja 2019.

Mjera br. 7: Kako se u obzir ne bi uzimala samo cijena, nego i visoki standardi rada i zaštite okoliša, Komisija će do sredine 2019. objaviti smjernice o sudjelovanju stranih ponuditelja i robe na tržištu EU-a za javnu nabavu. Usto će zajedno s državama članicama do kraja 2019. preispitati provedbu postojećeg okvira i utvrditi nedostatke.

Mjera br. 8: Kako bi se suzbili učinci narušavanja unutarnjeg tržišta zbog stranog državnog vlasništva i državnog financiranja, Komisija će do kraja 2019. utvrditi kako ukloniti postojeće nedostatke u pravu EU-a.

Mjera br. 9: Kako bi se ključna digitalna infrastruktura zaštitila od potencijalnih ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, potreban je zajednički pristup EU-a sigurnosti 5G mreža. U tu će svrhu Europska komisija objaviti preporuku nakon sastanka Europskog vijeća.

Mjera br. 10: Kako bi se utvrdili sigurnosni rizici koje predstavljaju strana ulaganja u ključnu imovinu, tehnologije i infrastrukturu te podigla svijest o njima, države članice trebale bi osigurati brzu, potpunu i djelotvornu provedbu Uredbe o provjeri izravnih stranih ulaganja.

Daljnji koraci

Zajednička komunikacija predstavit će se Europskom vijeću 21. i 22. ožujka, a države članice imat će priliku iznijeti svoja stajališta na sastanku Vijeća za vanjske poslove 18. ožujka. Sljedeći sastanak na vrhu između EU-a i Kine predviđen je za početak travnja.

Kontekst

Postojeći politički okvir za suradnju EU-a s Kinom čine Zaključci Vijeća o strategiji EU-a za Kinu koji su doneseni u srpnju 2016. i Zajednička komunikacija Komisije i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku „Elementi nove strategije EU-a za Kinu” iz lipnja 2016. Oni su i dalje temelj politike EU-a prema Kini.

Više informacija:

Zajednička komunikacija „EU i Kina – strateški pregled”

Informativni članak o odnosima EU-a i Kine

Pratite visoku predstavnicu Federicu Mogherini na Twitteru: @FedericaMog

Pratite potpredsjednika Katainena na Twitteru: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar