Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията прави преглед на отношенията с Китай и предлага 10 мерки

Брюксел, 12 март 2019 r.

На фона на нарастващата икономическа мощ и политическо влияние на Китай Европейската комисия и върховният представител правят преглед на отношенията между Европейския съюз и Китай и на произтичащите от тях възможности и предизвикателства.

Днес те определят 10 конкретни мерки, които да бъдат обсъдени и подкрепени от държавните и правителствените ръководители от ЕС на заседанието на Европейския съвет на 21 март.

Европейският съюз и Китай се ангажираха във всеобхватно стратегическо партньорство. Въпреки това в Европа нараства усещането, че балансът между предизвикателствата, които Китай поставя, и възможностите, които предлага, е изместен. С днешното съвместно съобщение Европейската комисия и върховният представител целят започването на обсъждане, при което подробно да бъде уточнен подходът на Европа, така че той да бъде по-реалистичен, по-категоричен и многоаспектен.

Китай е едновременно партньор в сътрудничеството, с който ЕС има тясно съгласувани цели, партньор в преговорите, с който ЕС трябва да намери баланс на интересите, икономически конкурент в преследването на технологично лидерство и системен съперник, който прокарва алтернативни модели на управление. ЕС ще използва взаимовръзките между различните области и сектори на политиката, за да упражнява по-голямо давление при преследването на своите цели. Както ЕС, така и неговите държави членки могат да постигнат своите цели спрямо Китай само при пълно единство.

Заместник-председателят и върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини заяви: „Китай е стратегически партньор на Европейския съюз. Продължаваме да имаме засилено двустранно и многостранно сътрудничество по досиетата от споделен интерес — от търговията до свързаността, от СВПД до изменението на климата. И сме решени да продължим да отстояваме позициите си, когато политиките ни се различават или се конкурират. Това е целта на 10-те мерки, които предлагаме с цел укрепване на отношенията ни с Китай, в дух на взаимно зачитане.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „ЕС и Китай са стратегически икономически партньори, както и конкуренти. Нашите икономически отношения могат да бъдат от голяма взаимна полза, ако конкуренцията е лоялна, а търговските и инвестиционните отношения реципрочни. С настоящото съобщение правим конкретни предложения за това как ЕС може да действа, за да подобри своята конкурентоспособност, да осигури повече реципрочност и еднакви условия на конкуренция, както и да защити своята пазарна икономика от възможни изкривявания.“

С днешното съвместно съобщение се предлагат на обсъждане 10 мерки, по които да бъдат предприети действия: тези мерки са формулирани в контекста на отношенията с Китай, но някои от тях са свързани с конкурентоспособността и сигурността на ЕС в световен мащаб. В общи линии подходът на ЕС ще преследва три цели:

  • Въз основа на ясно определени интереси и принципи, ЕС следва да задълбочи ангажимента си към Китай с цел насърчаване на общите интереси на световно равнище.
  • ЕС трябва да настоява за постигането на по-балансирани и реципрочни условия, които да уреждат икономическите отношения.
  • Накрая, за да запази своето благополучие, ценности и социален модел в дългосрочен план, има области, в които ЕС от своя страна трябва да се приспособи към променящата се икономическа действителност и да укрепи собствените си вътрешни политики и промишлена база.

По-конкретно, Комисията и върховният представител призовават Европейския съвет да подкрепи следните мерки:

Мярка 1: ЕС ще засили сътрудничеството си с Китай, за да бъде на висотата на общите отговорности по трите стълба на ООН, а именно правата на човека, мира и сигурността и развитието.

Мярка 2: За да се бори по-ефективно с изменението на климата, ЕС призовава Китай да достигне най-високата стойност на своите емисии преди 2030 г., в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Мярка 3: ЕС ще задълбочи ангажираността си по въпросите на мира и сигурността въз основа на положителното сътрудничество във връзка със Съвместния всеобхватен план за действие с Иран.

Мярка 4: За да защити своя интерес от стабилност, устойчиво икономическо развитие и добро управление в държавите партньори, ЕС ще прилага по-твърдо съществуващите двустранни споразумения и финансови инструменти и ще работи с Китай в посока на това той да следва същите принципи рамките на прилагането на стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия.

Мярка 5: За да постигне по-балансирани и реципрочни икономически отношения, ЕС призовава Китай да изпълни съществуващите съвместни ангажименти. Това включва реформиране на Световната търговска организация, по-специално във връзка със субсидиите и принудителните трансфери на технологии, и сключването на двустранни споразумения за инвестиции до 2020 г., за географските означения в кратки срокове, а за авиационната безопасност през идните седмици.

Мярка 6: За да насърчи реципрочността и отварянето на възможностите за участие в обществени поръчки в Китай, Европейският парламент и Съветът следва да приемат нормативния акт за международните обществени поръчки преди края на 2019 г.

Мярка 7: За да гарантира, че се вземат предвид не само цената, но и строгостта на трудовите и екологичните норми, Комисията ще публикува до средата на 2019 г. насоки относно участието на чуждестранните оференти и стоки на пазара на ЕС за обществени поръчки. Комисията, съвместно с държавите членки, ще направи преглед на прилагането на настоящата уредба, за да открие евентуални пропуски преди края на 2019 г.

Мярка 8: За да се справи напълно с последиците от собствеността на чужди държави и държавното финансиране, Комисията ще установи преди края на 2019 г. как да се попълнят съществуващите пропуски в законодателството на ЕС.

Мярка 9: За да се защити срещу потенциални сериозни последици за сигурността на критичната цифрова инфраструктура, е необходим общ за ЕС подход към сигурността на 5G мрежите. За да даде тласък на тази инициатива, след Европейския съвет Европейската комисия ще изготви препоръка.

Мярка 10: За да открие и повиши осведомеността за рисковете за сигурността, породени от чуждестранните инвестиции в критични активи, технологии и инфраструктура, държавите членки следва да осигурят бързо, пълно и ефективно прилагане на Регламента относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции.

Какво следва?

Съвместното съобщение ще бъде представено на Европейския съвет на 21—22 март, като държавите членки ще имат възможност за обмен на мнения за първи път на заседанието на Съвета по външни работи на 18 март. Следващата среща на върха между ЕС и Китай е планирана за началото на април.

Контекст

Съществуващата рамка на политиката за ангажимента на ЕС към Китай е изложена в заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС за Китай, приети през юли 2016 г., и в съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност „Елементи за нова стратегия за Китай“ от юни 2016 г. Те продължават да бъдат крайъгълният камък на политиката на ЕС за Китай.

За повече информация:

Съвместно съобщение „ЕС—Китай — стратегически перспективи“

Информационна справка за отношенията между ЕС и Китай

Следете съобщенията на върховния представител Федерика Могерини в Twitter: @FedericaMog

Следете съобщенията на заместник-председателя Катайнен в Twitter: @ jyrkikatainen

IP/19/1605

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar