Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Protimonopolna politika: Komisija uvaja novo spletno orodje za prizanesljivost in poravnavo v kartelnih zadevah ter sodelovanje v zadevah, ki niso povezane s karteli

Bruselj, 19. marca 2019

Evropska komisija z današnjim dnem uvaja novo spletno orodje za prizanesljivost, ki podjetjem in njihovim pravnim zastopnikom olajšuje predložitev izjav in dokumentov v okviru postopkov prizanesljivosti in poravnave v kartelnih zadevah, pa tudi v okviru sodelovanja v zadevah, ki niso povezane s karteli.

Podjetja in njihovi pravni zastopniki so lahko doslej v teh postopkih pisno ali ustno podali izjave in predložili dokumente.

Novo orodje eLeniency pa tovrstnim podjetjem in njihovim odvetnikom omogoča, da izjave in dokumente podajo oz. predložijo na spletu, kadar vložijo prijavo zaradi prizanesljivosti, da bi se jim priznala imuniteta ali znižanje glob, ali v okviru postopkov poravnave v kartelnih zadevah, pa tudi v okviru sodelovanja v zadevah, ki niso povezane s karteli.

To pomeni, da se podjetjem ali njihovim odvetnikom ne bo več treba osebno zglasiti v prostorih Komisije, da bi dali ustno izjavo, kar je bil doslej običajen postopek.

Kar zadeva prijave za prizanesljivost, lahko uporabniki orodja eLeniency neposredno zagotovijo izjave podjetij in naložijo podporne dokumente na poseben zavarovani strežnik Komisije. Orodje eLeniency se lahko uporabi tudi za zagotavljanje odgovorov na zahteve za informacije, predložene v skladu z obvestilom Komisije o prizanesljivosti.

Kar zadeva postopke poravnave v kartelnih zadevah, se lahko orodje eLeniency uporabi za predložitev dokumentov, pripomb ali uradnih stališč o poravnavi Komisiji.

Orodje eLeniency se lahko uporabi tudi za predložitev izjav podjetij, pripomb ali uradnih stališč o poravnavi Komisiji, kadar podjetje sodeluje v nekartelnem postopku za namen priznanja kršitve člena 101 ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Dostop do orodja eLeniency je varen in omejen. Sistem eLeniency zagotavlja enako raven zaupnosti in pravnega varstva kot tradicionalni postopek. Vsi podatki se prenašajo varno in jih ni mogoče kopirati ali natisniti.

Izjave podjetij, ki jih ta na podlagi obvestila o prizanesljivosti predložijo z uporabo orodja eLeniency, se ne smejo razkriti v pravdnih postopkih, in sicer so zaščitene na enak način kot ustne izjave.

Zaščitni ukrepi za zagotavljanje zaupnosti in pravnega varstva so pojasnjeni na spletišču Komisije o konkurenci in so enakovredni tistim, ki se uporabljajo v trenutnem ustnem postopku.

Orodje eLeniency je na voljo na https://eleniency.ec.europa.eu 24 ur na dan in 7 dni na teden.

 

Ozadje

Orodje eLeniency je del družine spletnih digitalnih rešitev, ki se podpirajo s programom ISA2. Te rešitve bodo postopno vzpostavljene v letih 2019 in 2020, da bi se olajšalo pošiljanje zaupnih dokumentov (t. i. platforma za izmenjavo eTrustEx), obdelava spletnih zahtevkov za zaupnost in pošiljanje spletnih zahtev za informacije v okviru postopka EU s področja konkurence.

Program ISA2 podpira razvoj digitalnih rešitev za modernizacijo javnih uprav. Rešitve, ki so bile razvite, omogočajo javnim upravam, podjetjem in državljanom v Evropi, da komunicirajo digitalno, s čimer se za vse udeležene strani prihranijo čas in stroški.

Uporaba sistema eLeniency je prostovoljna. Podjetja in njihovi odvetniki lahko še naprej podajajo izjave in pripombe z uporabo ustnega postopka, če to želijo.

IP/19/1594

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar