Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Antitrust: Commissie lanceert nieuw online-instrument voor clementie en schikkingen in kartelzaken en voor medewerking in niet-kartelzaken

Brussel, 19 maart 2019

De Europese Commissie lanceert vandaag "eLeniency". Met dit nieuwe online-instrument kunnen bedrijven en hun wettelijke vertegenwoordigers gemakkelijker verklaringen en documenten indienen in het kader van clementie- en schikkingsprocedures in kartelzaken. Dit instrument kan ook worden gebruikt in niet-kartelzaken waarin partijen hun medewerking verlenen aan het onderzoek van de Commissie.

Bij clementie- en schikkingsprocedures, maar ook in het geval van medewerking in niet-kartelzaken bestaat nu al de mogelijkheid voor bedrijven en hun wettelijke vertegenwoordigers om zowel schriftelijke als mondelinge verklaringen af te leggen en documenten in te dienen.

Met het nieuwe eLeniency-instrument kunnen in dit soort procedures verwikkelde bedrijven en hun advocaten verklaringen en stukken online indienen. Dat kunnen ze doen voor clementieverzoeken om immuniteit of boetevermindering te verkrijgen, voor schikkingsprocedures in kartelzaken of in het kader van medewerking in niet-kartelzaken.

Dit betekent dat bedrijven of hun advocaten er nu voor kunnen opteren om niet naar de gebouwen van de Commissie te komen om mondelinge verklaringen af te leggen, zoals tot nu toe de procedure was.

Bij clementieverzoeken kunnen gebruikers van eLeniency ondernemingsverklaringen rechtstreeks indienen en de nodige stukken uploaden op een specifieke beveiligde server van de Commissie. Ook kan eLeniency worden gebruikt om te antwoorden op informatieverzoeken in het kader van de clementieregeling van de Commissie.

Bij schikkingsprocedures in kartelzaken kan eLeniency worden gebruikt om documenten, opmerkingen of formele schikkingsverklaringen bij de Commissie in te dienen.

Ook wanneer een onderneming medewerking verleent in een niet-kartelprocedure om te erkennen dat inbreuk is gemaakt op artikel 101 of 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), kan het eLeniency-instrument worden gebruikt om bij de Commissie ondernemingsverklaringen, opmerkingen of formele verklaringen ten behoeve van een schikking in te dienen.

De toegang tot eLeniency is beveiligd en beperkt. Het systeem biedt dezelfde waarborgen voor vertrouwelijkheid en rechtsbescherming als bij de traditionele procedure. Alle gegevens worden beveiligd doorgegeven en kunnen niet worden gekopieerd of geprint.

Ondernemingsverklaringen in het kader van de clementieregeling die via eLeniency worden afgelegd, zijn net zo goed tegen openbaarmaking bij burgerlijke geschillen beschermd als mondelinge verklaringen.

De waarborgen voor vertrouwelijkheid en rechtsbescherming worden toegelicht op de website van DG Concurrentie van de Commissie en zijn gelijkwaardig aan die voor de huidige mondelinge procedure.

eLeniency is beschikbaar op https://eleniency.ec.europa.eu, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week.

 

Achtergrond

eLeniency behoort tot de familie van online digitale oplossingen die worden ondersteund door het ISA2-programma en die in 2019 en 2020 stapsgewijs zullen worden ingevoerd. Met deze toepassing moet het gemakkelijker worden om vertrouwelijke documenten te verzenden (eTrustex uitwisselingsplatform) en om vertrouwelijkheidsclaims (eConfidentiality) en informatieverzoeken (eRFI) in het kader van EU-mededingingsprocedures te verwerken.

Het ISA2-programma ondersteunt de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de modernisering van overheidsdiensten. Met de ontwikkelde oplossingen kunnen overheidsdiensten, bedrijven en burgers in Europa digitaal communiceren, en besparen alle betrokkenen tijd en geld.

Het gebruik van eLeniency is vrijwillig. Bedrijven en hun advocaten die dat willen, kunnen nog steeds verklaringen afleggen via de huidige mondelinge procedure.

IP/19/1594

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar