Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kilpailunrajoitukset: Komissio ottaa käyttöön uuden verkkotyökalun kartelleja koskevia sakkolievennyksiä ja -vapautuksia ja sovintomenettelyjä sekä muissa kuin kartelliasioissa tehtävää yhteistyötä varten

Bryssel 19. maaliskuuta 2019

Euroopan komissio ottaa tänään käyttöön uuden eLeniency-verkkotyökalun, jonka avulla yritysten ja niiden laillisten edustajien on helpompi toimittaa lausuntoja ja asiakirjoja sakoista vapauttamiseen, sakkojen lieventämiseen tai sovintoon tähtäävien menettelyjen yhteydessä kartelliasioissa sekä toimiessaan yhteistyössä muissa kuin kartelliasioissa.

Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevissa menettelyissä ja yhteistyömenettelyissä muissa kuin kartelliasioissa annetaan yrityksille ja niiden oikeudellisille edustajille mahdollisuus toimittaa sekä kirjallisia että suullisia lausuntoja ja asiakirjoja.

Uusi eLeniency-työkalu antaa tällaisissa menettelyissä mukana oleville yrityksille ja niiden asianajajille mahdollisuuden toimittaa lausunnot ja asiakirja-aineistot verkossa, olipa kyse sitten sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevista hakemuksista, kartelliasioiden sovintomenettelyistä tai yhteistyöstä muissa kuin kartelliasioissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset tai niiden asianajajat voivat päättää olla antamatta lausuntojaan suullisesti, mikä on tähän asti ollut tavanomainen menettely.

Sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien hakemusten osalta eLeniency-työkalun käyttäjät voivat nyt toimittaa lausuntonsa tällä työkalulla ja ladata niiden perusteena olevat asiakirjat tähän tarkoitetulle komission suojatulle palvelimelle. Verkkotyökalua voi myös käyttää sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevissa komission tiedonannoissa esitettyihin tietopyyntöihin vastaamiseen.

Kartelleihin liittyvissä sovintomenettelyissä verkkotyökalua voidaan käyttää asiakirjojen toimittamiseen, huomautusten esittämiseen tai virallisten sovintoehdotusten tekemiseen komissiolle.

eLeniency-työkalua voidaan käyttää myös yrityslausuntojen toimittamiseen, huomautusten esittämiseen tai virallisten sovintoehdotusten tekemiseen komissiolle silloin, kun yritys toimii yhteistyössä muissa kuin kartellimenettelyissä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 tai 101 artiklan rikkomisen tunnustamiseksi.

Pääsy eLeniency-järjestelmään on suojattu ja rajoitettu. Sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskeva järjestelmä takaa saman luottamuksellisuuden ja oikeudellisen suojan kuin perinteinen menettely. Kaikki tiedot siirretään suojatusti, eikä niitä voida kopioida tai tulostaa.

Verkkotyökalun kautta annetut sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä kartelliasioissa koskevan tiedonannon mukaiset yrityslausunnot on suojattu siviilioikeudenkäyntien suhteen samoin kuin suulliset huomautuksetkin.

Luottamuksellisuuden ja oikeudellisen suojan takaamisessa käytettävät suojaukset selitetään komission kilpailusivustolla, ja ne ovat vastaavanlaiset kuin nykyisessä suullisessa menettelyssä.

eLeniency-työkalu on saatavilla osoitteessa https://eleniency.ec.europa.eu ympäri vuorokauden ja 7 päivää viikossa.

 

Tausta

eLeniency on osa digitaalisten verkkoratkaisujen kokonaisuutta, jota tuetaan vuosina 2019 ja 2020 vähitellen käyttöön otettavasta ISA2-ohjelmasta, jolla pyritään helpottamaan luottamuksellisten asiakirjojen lähettämistä (eTrustEx-tiedonvaihtofoorumi) sekä luottamuksellisuusvaatimusten (eConfidentiality) ja tietopyyntöjen (eRFI) käsittelemistä EU:n kilpailumenettelyissä.

ISA2-ohjelmalla tuetaan julkishallinnon nykyaikaistamiseen tähtäävien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Kehitettyjen ratkaisujen ansiosta eurooppalaiset julkishallinnot, yritykset ja kansalaiset voivat viestiä sähköisesti ja säästää kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa.

eLeniency-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Yritykset ja niiden asianajajat voivat halutessaan edelleen esittää lausunnot ja asiakirja-aineistot nykyisen suullisen menettelyn mukaisesti.

IP/19/1594

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar