Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Karteller: Kommissionen indfører nyt onlineredskab til straflempelse og forlig i kartelsager samt samarbejde i ikkekartelretlige sager

Bruxelles, den 19. marts 2019

Europa-Kommissionen indfører i dag "eLeniency", der er et nyt onlineredskab, som skal gøre det lettere for virksomheder og deres retlige repræsentanter at indgive erklæringer og dokumenter som led i straflempelses- og forligsprocedurer i kartelsager samt ikkekartelretlige sager.

Som led i procedurerne for straflempelses- og forligssager samt for ikkekartelretlige sager har virksomheder og deres retlige repræsentanter allerede nu mulighed for både skriftligt og mundtligt at indgive udtalelser og dokumenter.

Det nye redskab, eLeniency, giver mulighed for, at virksomheder, der er involveret i sådanne procedurer, og deres advokater kan indgive erklæringer og indlæg online som led i anmodninger om straflempelse med henblik på at opnå bødefritagelse eller -nedsættelse, som led i forligsprocedurer i kartelsager eller som led i samarbejde i ikkekartelretlige sager.

Dette betyder, at virksomheder eller deres advokater vil kunne undgå at skulle møde op i Kommissionen for at afgive mundtlige erklæringer, hvilket har været tilfældet indtil nu.

Med hensyn til anmodninger om straflempelse kan brugere af eLeniency indgive virksomhedserklæringer direkte og uploade bilag på en særlig sikker server til Kommissionen. eLeniency kan også bruges til at svare på anmodninger om oplysninger, der er fremsat under henvisning til Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager.

Med hensyn til forligsprocedurer i kartelsager kan eLeniency anvendes til fremsendelse af dokumenter, afgivelse af bemærkninger eller af formelle forligsindlæg til Kommissionen.

Redskabet eLeniency kan også bruges til at indsende virksomhedserklæringer, fremsætte bemærkninger eller formelle forligsindlæg til Kommissionen, når en virksomhed samarbejder i ikke-kartelretlige procedurer med henblik på at anerkende en overtrædelse i henhold til artikel 101 eller 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Adgangen til eLeniency er sikkert og begrænset. Systemet eLeniency giver de samme garantier med hensyn til fortrolighed og retsbeskyttelse som under den traditionelle procedure. Alle data overføres sikkert og kan hverken kopieres eller printes.

Virksomhedserklæringer under henvisning til Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager, der er indgivet via eLeniency, er beskyttet mod at blive afsløret i civile retssager på samme måde som mundtlige indlæg.

Garantierne for fortrolighed og retlig beskyttelse er beskrevet på Kommissionens websted for konkurrence og svarer til, hvad der gælder for den nuværende mundtlige procedure.

eLeniency er tilgængeligt på https://eleniency.ec.europa.eu alle ugens dage døgnet rundt.

 

Baggrund

eLeniency er en ud af flere forskellige digitale løsninger under ISA2-programmet, som gradvist vil blive indført i 2019 og 2020 med henblik på at gøre det lettere at indsende fortrolige dokumenter (platform for elektronisk udveksling), behandle anmodninger om fortrolig behandling (eConfidentiality) og anmodninger om oplysninger (eRFI) som led i EU's konkurrenceprocedurer.

ISA2 er et program til støtte for udvikling af digitale løsninger til modernisering af offentlige forvaltninger. Løsningerne giver offentlige myndigheder, virksomheder og borgere i Europa mulighed for at kommunikere digitalt, og alle involverede parter kan spare tid og penge.

Det er helt frivilligt at benytte sig af eLeniency. Virksomheder og deres advokater kan fortsat vælge at fremsætte erklæringer og indlæg ved brug af den aktuelle mundtlige procedure.

IP/19/1594

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar