Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Komisija pozdravlja dogovor o pravilih o razkritju glede trajnostnih naložb

Bruselj, 7. marca 2019

Komisija pozdravlja politični dogovor, ki so ga Evropski parlament in države članice EU danes dosegli o novih pravilih glede zahtev po razkritju v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti.

Dogovorjena pravila bodo okrepila in izboljšala razkritje informacij končnim vlagateljem s strani proizvajalcev finančnih produktov in finančnih svetovalcev. Komisija je maja 2018 v okviru akcijskega načrta za financiranje trajnostne rasti in unije kapitalskih trgov prvič predlagala ta pravila, ki so sestavni del prizadevanj EU v okviru agende EU za trajnostni razvoj in agende za ogljično nevtralnost, da se financiranje poveže s potrebami realnega gospodarstva. Pravila podpirajo tudi cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj iz leta 2012 in pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2016.

Nova uredba določa, kako morajo udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v svoje procese vključiti okoljska, socialna in upravljavska tveganja oziroma priložnosti, in sicer kot del svoje dolžnosti delovanja v najboljšem interesu strank. Določa tudi enotna pravila o tem, kako bi morali ti udeleženci na finančnem trgu obveščati vlagatelje o svoji skladnosti z vključevanjem okoljskih, socialnih ali upravljavskih tveganj ter priložnosti. S tem obravnava asimetričnost informacij pri vprašanjih v zvezi s trajnostjo med končnimi vlagatelji in udeleženci na finančnem trgu ali finančnimi svetovalci. Razpoložljivost informacij je bistvena za vključitev tveganj, povezanih z vplivom dogodkov na okoljskem, socialnem in upravljavskem področju na vrednost naložb, na primer v premoženje na poplavnih območjih. Uredba zahteva tudi razkritje škodljivih vplivov na okoljska, socialna in upravljavska vprašanja, na primer v zvezi s sredstvi, ki onesnažujejo vodo ali uničujejo biološko raznovrstnost, da se zagotovi trajnost naložb. 

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: EU je v celoti zavezana izvajanju Pariškega sporazuma in vodenju svetovnega boja proti podnebnim spremembam. Z današnjim dogovorom smo zagotovili, da bo finančni sistem prispeval k izpolnjevanju tega cilja. Nova pravila o razkritjih bodo vlagateljem in državljanom omogočila sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev, tako da se bo njihov denar uporabljal bolj odgovorno in podpiral trajnostno naravnanost.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Pariški sporazum je izjemna priložnost za naložbe. Moramo jo izkoristiti. Današnji dogovor bo pripomogel, da evropski finančni sektor postane vodilni na svetu na področju naložb v zelene tehnologije.“ 

Nova uredba temelji na treh glavnih stebrih:

  1. Odprava lažnega oglaševanja prijaznosti do okolja (neutemeljenih ali zavajajočih trditev glede trajnostnih značilnosti in koristi naložbenega produkta) ter povečanje ozaveščenosti trga glede vprašanj v zvezi s trajnostjo.
  2. Regulativna nevtralnost: pravila uvajajo zbirko orodij, ki jo različni operaterji na finančnih trgih uporabljajo na enak način. Trije evropski nadzorni organi, zlasti skupni odbor organov, bodo zagotovili nadaljnjo konvergenco in usklajevanje razkritij v vseh zadevnih sektorjih.
  3. Enaki konkurenčni pogoji: uredba zajema naslednje sektorje finančnih storitev: (i) investicijske sklade; (ii) zavarovalne naložbene produkte (produkte življenjskega zavarovanja z naložbenimi elementi, ki so na voljo kot posamične police življenjskega zavarovanja in skupinske police življenjskega zavarovanja); (iii) zasebne in poklicne pokojnine, (iv) individualno upravljanje premoženja in (v) tako zavarovalno kot naložbeno svetovanje.

Ozadje

EU in vlade po svetu so se s sprejetjem Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 zavezale cilju bolj trajnostnega gospodarstva in družbe. EU je že dosegla pomemben napredek z okvirom svoje podnebne in energetske politike do leta 2030, energetsko unijo, akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in izvajanjem agende EU za trajnostni razvoj do leta 2030.

Da bi dosegli bolj trajnostno rast, morajo vsi deli družbe odigrati svojo vlogo. Finančni sistem ni izjema. Preusmeritev zasebnega kapitala v bolj trajnostne naložbe zahteva obsežno proučitev delovanja našega finančnega sistema. To je potrebno, če želi EU razviti bolj trajnostno gospodarsko rast, zagotoviti stabilnost finančnega sistema ter spodbuditi večjo preglednost in dolgoročno naravnanost v gospodarstvu.

Komisija je 24. maja 2018 predstavila vrsto zakonodajnih ukrepov, sprejetih na podlagi prvega akcijskega načrta EU za financiranje trajnostne rasti. Danes sprejeti ukrepi so del tega svežnja, skupaj s pravili EU za oblikovanje referenčnih vrednosti za nizkoogljične naložbene strategije, o katerih so se 25. februarja dogovorili Evropski parlament in države članice. Komisija sodeluje s sozakonodajalcema, da bi dosegla dogovor o preostalem delu svežnja, to je o predlogu za vzpostavitev enotnega klasifikacijskega sistema EU (t. i. taksonomije) trajnostnih gospodarskih dejavnosti.

IP/19/1571

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar