Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zavezništvo Afrike in Evrope: Evropska komisija se zavezuje trajnostnemu afriškemu agroživilskemu sektorju

Bruselj, 7. marca 2019

Zavezništvo Afrike in Evrope: Evropska komisija se zavezuje trajnostnemu afriškemu agroživilskemu sektorju.

Projektna skupina za afriško podeželje je danes predstavila svoje končno poročilo, program za agroživilski sektor in razvoj podeželja v novem „zavezništvu Afrike in Evrope za trajnostne naložbe in delovna mesta“, ki ga je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavil v govoru o stanju v Uniji leta 2018.

V skladu s priporočili te skupine afriških in evropskih strokovnjakov bi morali Afrika in EU razviti partnerstvo, ki bi delovalo na treh ravneh: med ljudmi, med podjetji in med vladami. Med več deležniki na vseh ravneh bi moral biti sprožen dialog, ki bi se začel na lokalni ravni in omogočil tesnejšo povezavo med afriško in evropsko družbo, poslovnimi skupnostmi in vladami.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je povedal: „Politika na področju kmetijstva in razvoja podeželja utira pot političnemu sodelovanju med EU in Afriko. Projektna skupina za afriško podeželje je srčika teh prizadevanj: njena priporočila preučujejo načine za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, izmenjavo najboljših praks in znanja ter poglabljanje političnega sodelovanja na vseh področjih.“

Evropski komisar za razvoj in sodelovanje Neven Mimica je dejal: „To je zelo pomemben dan za zavezništvo Afrike in Evrope. Današnja konkretna priporočila so rezultat trdega dela projektne skupine za afriško podeželje. Zdaj moramo ta dragocena priporočila skupaj nadgraditi in najti rešitve, s katerimi bomo lahko dosegli, kar si vsi želimo: pozitivno preoblikovanje podeželja ter vključujoč in trajnosten kmetijski in agroživilski sektor.“

Komisarka Afriške unije za podeželsko gospodarstvo in kmetijstvo je izjavila: „Poročilo projektne skupine priznava nove razmere, v katerih Afrika in Evropa nastopata kot enakopravna svetovna partnerja. Dokazuje, da bi morali kmetje in živilska industrija tesno sodelovati pri izkoriščanju novih priložnosti, ki jih bo ponudilo celinsko območje proste trgovine v Afriki, ter vzpostaviti regionalne trge, ki so potrebni za dolgoročno prehransko varnost Afrike.“

Namen projektne skupine, ki jo je Evropska komisija ustanovila maja 2018, je svetovanje o krepitvi partnerstva med Afriko in Evropo na področju hrane in kmetovanja. Evropska komisija bo spremljala in izvajala več ukrepov, ki jih priporoča ta skupina strokovnjakov za podporo razvoju afriškega agroživilskega sektorja in podeželskega gospodarstva.

Na podlagi nekaterih kratkoročnih priporočil projektne skupine bo Evropska komisija začela izvajati naslednje projekte:

  • Programi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in izmenjave med afriškimi in evropskimi kmetijskimi organi: Komisija je pravkar začela izvajati pilotno pobudo za poklicno izobraževanje in usposabljanje v sodelovanju z Afriko, za katero so namenjena sredstva v višini 5 milijonov evrov. Dodatna sredstva iz proračuna EU bodo na voljo za druge programe tesnega medinstitucionalnega sodelovanja organizacij žensk s podeželja, kmetijskih organizacij in zadrug, podjetij in javnih subjektov.
  • Platforma AU-EU za kmetijsko podjetništvo: Komisija ob priznavanju ključne vloge, ki jo ima lahko zasebni sektor pri strukturni preobrazbi v Afriki, predlaga vzpostavitev platforme za povezovanje evropskih in afriških podjetij. Ta platforma naj bi pomagala prepoznati izzive in priložnosti za zasebne naložbe in trgovino med celinama.
  • Inovacijska vozlišča: za podporo kmetijskih podjetnikov in afriškega agroživilskega sektorja se lahko vzpostavijo ali okrepijo inovacijska vozlišča, katerih namen je uporaba praktičnega znanja. Ta vozlišča bi povezala nacionalne raziskave, visokošolske sisteme, kmete, organizacije kmetov in zasebni sektor ter tako med drugim olajšala digitalne inovacije in razvoj znanj in spretnosti.

Danes predloženo poročilo je mejnik v procesu doseganja tesnejšega sodelovanja med EU in Afriko v agroživilskem sektorju ter opredeljuje štiri strateška področja za srednje- in dolgoročno ukrepanje: ustvarjanje delovnih mest, podnebni ukrepi, trajnostno preoblikovanje afriškega kmetijstva ter razvoj afriške živilske industrije in trgov.

Da bo ta proces odprt in vključujoč, bo Komisija začela spletno posvetovanje za zbiranje neposrednih povratnih informacij afriških deležnikov o strateškem pristopu projektne skupine ter o trenutnem stanju na področju trgovine z agroživilskimi proizvodi in sodelovanju med obema celinama. O današnjem poročilu in rezultatih posvetovanja bo potekala razprava na tretji ministrski konferenci Afriške unije in Evropske unije, ki bo predvidoma junija 2019 v Rimu.

Učinkovito spremljanje bo zagotovljeno tudi z ustanovitvijo skupine za izvajanje, sestavljene iz predstavnikov ministrstev in predstavnikov zasebnega sektorja iz Afrike in EU. Skupina bo predstavljena na ministrski konferenci v Rimu.

Več informacij

Krepitev ključnega partnerstva EU z Afriko: novo zavezništvo Afrike in Evrope za trajnostne naložbe in delovna mesta

Poročilo projektne skupine za afriško podeželje

Informativni pregled priporočil projektne skupine

IP/19/1569

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar