Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Alianța Africa-Europa: Angajarea Comisiei Europene în favoarea durabilității sectorului agroalimentar din Africa

Bruxelles, 7 martie 2019

Alianța Africa-Europa: Angajarea Comisiei Europene în favoarea durabilității sectorului agroalimentar din Africa.

Grupul operativ pentru Africa Rurală a emis astăzi raportul său final, o agendă agroalimentară și rurală pentru noua „Alianță Africa-Europa pentru investiții durabile și locuri de muncă”, prezentată de președintele Jean-Claude Juncker în Starea Uniunii din 2018.

În conformitate cu recomandările acestui grup de experți africani și europeni, Africa și UE ar trebui să dezvolte un parteneriat care să funcționeze la trei niveluri: între cetățeni, între întreprinderi și între guverne. Acesta ar institui un dialog multilateral la toate nivelurile, începând cu nivelul local, și ar permite o legătură mai strânsă între societățile, comunitățile de afaceri și guvernele din Africa și Europa.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: „Politica de agricultură și dezvoltare rurală se află pe primul loc în domeniul cooperării politice dintre UE și Africa. Grupul operativ pentru Africa Rurală se află în centrul acestei activități: recomandările sale explorează modalități de a stimula investițiile publice și private, de a face schimb de bune practici și cunoștințe și de a aprofunda cooperarea politică pe toate planurile.”

Comisarul pentru dezvoltare și cooperare internațională Neven Mimica a declarat: „Astăzi este o zi foarte importantă pentru Alianța Africa-Europa. Munca asiduă a Grupului operativ pentru Africa rurală a culminat cu recomandări concrete. Acum urmează să ne reunim, să punem în practică aceste recomandări valoroase și să elaborăm soluții care să poată oferi ceea ce ne dorim cu toții: o transformare rurală pozitivă și un sector agricol și agroalimentar inclusiv și durabil.”

Comisarul Uniunii Africane (UA) pentru economie rurală și agricultură Josefa Sacko a declarat: „În raportul grupului operativ este recunoscută noua realitate, în care Africa și Europa sunt parteneri mondiali pe picior de egalitate. Raportul demonstrează că fermierii și industria alimentară ar trebui să colaboreze pentru a profita de noile oportunități pe care le va oferi zona de liber schimb din Africa continentală și, de asemenea, pentru a întemeia piețele regionale necesare pentru a asigura securitatea alimentară pe termen lung.”

Lansat în mai 2018 de Comisia Europeană, grupul operativ a fost înființat pentru a oferi consiliere cu privire la consolidarea parteneriatului Africa-Europa în sectorul alimentar și agricol. Comisia Europeană va asigura monitorizarea și implementarea mai multor acțiuni recomandate de acest grup de experți pentru a sprijini dezvoltarea sectorului agroalimentar și a economiei rurale din Africa.

Pe baza unor recomandări pe termen scurt ale grupului operativ, Comisia Europeană va începe să implementeze următoarele proiecte:

  • Programe de înfrățire și de schimb între organismele agricole africane și europene: Comisia a lansat o inițiativă pilot de educație și formare profesională cu Africa în valoare de 5 milioane de euro. Fonduri suplimentare de la bugetul UE vor fi puse la dispoziție pentru alte programe de înfrățire destinate organizațiilor de femei din mediul rural, organizațiilor de agricultori și cooperativelor, întreprinderilor și entităților publice similare.
  • Platforma agroalimentară UA-UE: recunoscând rolul esențial pe care îl poate juca sectorul privat în ceea ce privește transformările din Africa, Comisia propune crearea unei platforme care să stabilească legături între întreprinderile europene și cele africane. Se preconizează că această platformă va contribui la identificarea provocărilor și a oportunităților pentru investițiile private și schimburile comerciale dintre cele două continente.
  • Centre de inovare: pentru a sprijini „agroantreprenorii” și sectorul agroalimentar african, pot fi înființate sau consolidate centre de inovare în scopul aplicării cunoștințelor practice. Aceste centre ar reuni cercetarea națională, sistemele de învățământ superior, fermierii, organizațiile acestora și sectorul privat pentru a facilita, printre altele, inovarea digitală și dezvoltarea competențelor.

Raportul predat astăzi reprezintă un moment de referință în procesul de consolidare a cooperării dintre UE și Africa în sectorul agroalimentar, identificând patru domenii strategice de acțiune pe termen mediu și lung: crearea de locuri de muncă, acțiuni climatice, transformarea durabilă a agriculturii africane și dezvoltarea industriei și a piețelor alimentare africane.

Pentru ca acest proces să fie deschis și incluziv, Comisia va lansa o consultare online pentru a colecta în mod direct observații de la părțile interesate africane cu privire la abordarea grupului operativ și la situația actuală a comerțului agroalimentar și a cooperării dintre cele două continente. Împreună cu raportul de astăzi, rezultatele acestei consultări vor fi luate în considerare în cadrul celei de-a treia conferințe ministeriale agricole UA-UE de la Roma, planificată pentru luna iunie 2019.

O monitorizare eficientă va fi asigurată prin crearea unui grup de implementare compus din reprezentanți la nivel ministerial și privat din Africa și din UE. Grupul va fi prezentat la conferința ministerială de la Roma.

Informații suplimentare

Consolidarea parteneriatului UE cu Africa: o nouă alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile

Raportul Grupului operativ pentru Africa rurală

Fișă informativă privind recomandările grupului operativ

IP/19/1569

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar