Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Afrika–Európa szövetség: Az Európai Bizottság elkötelezett a fenntartható afrikai agrár-élelmiszeripari ágazat mellett

Brüsszel, 2019. március 7.

Afrika–Európa szövetség: Az Európai Bizottság elkötelezett a fenntartható afrikai agrár-élelmiszeripari ágazat mellett.

Az Afrika vidéki területeivel foglalkozó munkacsoport a mai napon nyújtotta be végleges jelentését, egy agrár-élelmiszeripari és vidékfejlesztési menetrendet a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség számára, amely szövetség Jean-Claude Juncker bizottsági elnöknek az Unió helyzetéről tartott 2018. szeptemberi beszéde nyomán újonnan jött létre.

Az afrikai és európai szakértőkből álló, említett csoport ajánlásai szerint Afrikának és az EU-nak három szinten működő partnerséget kellene kialakítania: az emberek között, a vállalkozások között és a kormányok között. A csoport több érdekelt fél közötti párbeszédeket alakítana ki minden szinten, a helyi szinttel kezdve, és szorosabb kapcsolatok kialakítását tenné lehetővé az afrikai és európai társaságok, üzleti világ és kormányok között.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „Az EU és Afrika közötti politikai együttműködésben rendkívül fontos szerep jut a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáknak. E munka kiindulópontja a vidékfejlesztéssel foglalkozó munkacsoport, amelynek ajánlásai az állami és magánberuházások fellendítésére, a bevált gyakorlatok cseréjére és az ismeretek megosztására, valamint a szakpolitikai együttműködés valamennyi területen való elmélyítésére irányulnak.”

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos így nyilatkozott: „A mai nap nagyon fontos Afrika és Európa szövetsége szempontjából. Ma ismerhettük meg az Afrika vidéki területeivel foglalkozó munkacsoport kemény munkával megfogalmazott konkrét ajánlásait. Most rajtunk áll, hogy együtt valóra váltsuk ezeket a tartalmas ajánlásokat, és olyan megoldásokat dolgozzunk ki, amelyek képesek megvalósítani törekvéseinket: a vidéki térségek pozitív átalakulását, valamint az inkluzív és fenntartható mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatot.”

Az Afrikai Unió (AU) vidéki gazdaságért és mezőgazdaságért felelős biztosa, Josefa Sacko a következőket mondta: „A munkacsoport jelentése elismeri az Afrika és Európa közötti új realitást, vagyis azt, hogy a két kontinens egyenrangú globális partnere egymásnak. Rávilágít, hogy a gazdálkodóknak és az élelmiszeriparnak szorosan együtt kell működniük azon új lehetőségek megragadása érdekében, amelyeket az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi övezet fog kínálni, továbbá az afrikai hosszú távú élelmezésbiztonság megteremtéséhez szükséges regionális piacok kialakítása érdekében.”

Az Európai Bizottság által 2018 májusában alakított munkacsoport feladata tanácsokat adni Afrika és Európa élelmiszerekkel és mezőgazdasággal kapcsolatos partnerségének megerősítéséhez. Az afrikai agrár-élelmiszeripari ágazat és a vidéki gazdaság fejlesztése érdekében az Európai Bizottság gondoskodik az említett szakértői csoport által javasolt intézkedések nyomon követéséről és végrehajtásáról.

A munkacsoport néhány rövid távra szóló ajánlására építve az Európai Bizottság a következő projektek végrehajtását fogja megkezdeni:

  • Ikerintézményi és csereprogramok afrikai és európai mezőgazdasági szervek között: a Bizottság nemrég indította el az 5 millió euró értékű, Afrikával közös kísérleti szakképzési kezdeményezést. Az uniós költségvetésből további eszközöket bocsátanak majd rendelkezésre egyéb ikerintézményi programok számára, amelyekben nőszervezetek, termelői szervezetek és szövetkezetek, vállalkozások és közintézmények vehetnek részt.
  • Az AU–EU Agribusiness platform: figyelemmel arra, hogy a magánszektor kulcsszerepet játszhat az afrikai strukturális átalakulásban, a Bizottság javasolja az európai és afrikai vállalkozások összekapcsolására szolgáló platform létrehozását. Ez a platform várhatóan segít azonosítani a magánberuházások és a két kontinens közötti kereskedelem előtt álló kihívásokat és lehetőségeket.
  • Innovációs központok: az agrárvállalkozók és az afrikai agrár-élelmiszeripari ágazat támogatása érdekében innovációs központokat lehetne létrehozni vagy megerősíteni a gyakorlati ismeretek alkalmazásának céljával. Ezek a központok kapcsolatot teremtenének a nemzeti kutatás, a felsőoktatási rendszerek, a termelők, azok szervezetei és a magánszektor között, hogy megkönnyítsék – többek között – a digitális innovációt és készségfejlesztést.

A ma átadott jelentés mérföldkőnek számít az európai és afrikai agrár-élelmiszeripari ágazatok között megvalósuló szorosabb együttműködés tekintetében. A jelentés négy stratégiai fellépési területet határoz meg közép- és hosszú távra: munkahelyteremtés, éghajlat-politika, az afrikai mezőgazdaság fenntartható átalakítása, valamint az afrikai élelmiszeripar és az afrikai piacok fejlesztése.

Annak érdekében, hogy ez a folyamat nyitott és inkluzív legyen, a Bizottság online konzultációt fog indítani, amelynek segítségével közvetlen visszajelzéseket szerezhet az afrikai érdekelt felektől a munkacsoport stratégiai megközelítéséről és a két kontinens között az agrár-élelmiszeri ágazatban megvalósuló kereskedelem és együttműködés jelenlegi helyzetéről. A konzultáció eredményeit a mai jelentéssel együtt a 2019 júniusában, Rómában tartandó harmadik AU–EU mezőgazdasági miniszteri konferenciához is felhasználják.

A végrehajtással foglalkozó csoport, amely Afrika és az EU minisztériumi és magánképviselőiből áll, hatékony nyomon követést fog biztosítani. A csoport a római miniszteri konferencián kerül bemutatásra.

További információk

Az EU–Afrika partnerség erősítése: Afrika és Európa új szövetsége a fenntartható beruházásokért és munkahelyekért

Az Afrika vidéki területeivel foglalkozó munkacsoport jelentése

Tájékoztató dokumentum a munkacsoport ajánlásairól

IP/19/1569

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar