Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Afrikan ja EU:n allianssi: Euroopan komissio on sitoutunut Afrikan maatalous- ja elintarvikealan kestävään kehitykseen

Bryssel 7. maaliskuuta 2019

Afrikan ja EU:n allianssi: Euroopan komissio on sitoutunut Afrikan maatalous- ja elintarvikealan kestävään kehitykseen

Afrikan maaseutua käsittelevä erityistyöryhmä on tänään toimittanut loppuraporttinsa, jossa käsitellään maatalous- ja elintarvikealaa sekä maaseutua koskevaa uuden Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssin toimintaohjelmaa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti ajatuksen uudesta allianssista unionin tilaa vuonna 2018 käsitelleessä puheessaan.

Tämän afrikkalaisista ja eurooppalaisista asiantuntijoista kootun ryhmän suosituksissa Afrikkaa ja EU:ta kehotetaan kehittämään kolmentasoisia kumppanuuksia: ihmisten välisiä, yritysten välisiä ja hallitusten välisiä. Tämä pitäisi sisällään eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua ensin paikallisesti ja sitten kaikilla tasoilla. Näin mahdollistettaisiin afrikkalaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien, yritysyhteisöjen ja hallitusten suhteiden lähentyminen.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Phil Hoganin mukaan maataloutta ja maaseutua koskevalla kehityspolitiikalla näytetään suuntaa EU:n ja Afrikan poliittiselle yhteistyölle. ”Afrikan maaseutua käsittelevä erityistyöryhmä on tämän työn keskiössä: suosituksissaan se esittää keinoja lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja, jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä syventää rajat ylittävää poliittista yhteistyötä”, Hogan totesi.

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica totesi, että tämä on Afrikan ja Euroopan allianssin kannalta erittäin tärkeä päivä. ”Tänään saimme nähdä Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän kovan työn tulokset eli konkreettiset suositukset. Nyt on meidän vuoromme viedä nämä hyödylliset suositukset yhdessä eteenpäin ja keksiä ratkaisut, joilla voimme saavuttaa yhteisen toiveemme eli maaseudun kehittymisen parempaan suuntaan sekä osallistavan ja kestävän maatalous- ja elintarvikealan”, Mimica sanoi.

Afrikan unionin maaseutu- ja maatalouskomissaarin Josefa Sackon mukaan erityistyöryhmän raportissa ymmärretään, että tätä nykyä Afrikka ja Eurooppa ovat tasavertaisia kumppaneita. ”Raportista käy ilmi, että viljelijöiden ja elintarviketeollisuuden olisi toimittava yhdessä, jotta voidaan tarttua Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehittää alueellisia markkinoita, jotka ovat tärkeitä Afrikan ruokaturvan kannalta pitkällä aikavälillä”, Sacko totesi.

Euroopan komissio perusti erityistyöryhmän toukokuussa 2018. Sen tehtävänä on neuvoa, miten Afrikan ja Euroopan kumppanuutta voidaan vahvistaa elintarvikkeiden ja maatalouden alalla. Euroopan komissio varmistaa näiden asiantuntijoiden suosittelemien lukuisten toimien täytäntöönpanon ja seurannan ja tukee siten maatalous- ja elintarvikealan sekä maaseudun elinkeinoelämän kehittämistä Afrikassa.

Joidenkin erityistyöryhmän esittämien lyhyen aikavälin suositusten perusteella Euroopan komissio panee ensin täytäntöön seuraavat hankkeet:

  • Afrikkalaisten ja eurooppalaisten maatalouselinten kumppanuus- ja vaihto-ohjelmat: Komissio on juuri käynnistänyt Afrikan kanssa toteutettavan viiden miljoonan euron pilottialoitteen ammatillisen koulutuksen alalla. Lisäksi EU myöntää rahoitusta muille maaseudun naisjärjestöjen, viljelijäjärjestöjen ja -osuuskuntien sekä yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanuusohjelmille.
  • Afrikan unionin ja Euroopan unionin maatalousyritysten foorumi: Yksityisellä sektorilla voi olla keskeinen merkitys Afrikan rakennemuutoksessa. Tästä syystä komissio ehdottaa Euroopan ja Afrikan maatalousyritykset yhdistävää foorumia. Foorumin kautta voidaan havaita haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät yksityisiin investointeihin ja kaupankäyntiin maanosiemme välillä.
  • Innovaatiokeskukset: Maatalousyrittäjien ja Afrikan maatalous- ja elintarvikealan tukemiseksi voidaan perustaa tai vahvistaa innovaatiokeskuksia, joiden tarkoituksena on osaamisen soveltaminen käytäntöön. Näissä innovaatiokeskuksissa kansalliset tutkimuslaitokset, korkeakoulut, viljelijät ja viljelijäjärjestöt ja yksityinen sektori kohtaisivat toisensa. Tavoitteena olisi helpottaa esimerkiksi digitaalista innovointia ja osaamisen kehittämistä.

Tänään toimitettu raportti on askel kohti EU:n ja Afrikan tiiviimpää yhteistyötä maatalous- ja elintarvikealalla. Siinä määritetään neljä keskipitkän tai pitkän aikavälin strategista toiminta-alaa: työpaikkojen luominen, ilmastotoimet, Afrikan maatalouden kestävä muutos ja Afrikan elintarviketeollisuuden ja -markkinoiden kehittäminen.

Jotta prosessista tulisi osallistava ja avoin, komissio käynnistää verkkokuulemisen saadakseen afrikkalaisilta sidosryhmiltä suoraa palautetta erityistyöryhmän suosituksista ja maanosiemme välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan nykytilanteesta. Kuulemisen tulokset otetaan tänään toimitetun raportin ohella huomioon Afrikan unionin ja Euroopan unionin maatalousministerien konferenssissa, joka on tarkoitus järjestää Roomassa kesäkuussa 2019.

Eurooppalaisista ja afrikkalaisista ministeritason ja yksityisen sektorin edustajista kootaan täytäntöönpanoryhmä, jonka avulla varmistetaan prosessin tehokas seuranta. Ryhmä esitellään Roomassa järjestettävässä ministerien konferenssissa.

Lisätietoja

EU:n ja Afrikan kumppanuus vahvemmaksi: Uusi Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssi

Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän raportti

Tietokooste erityistyöryhmän suosituksista

IP/19/1569

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar