Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aafrika-Euroopa allianss: Euroopa Komisjon toetab Aafrika kestlikku põllumajanduslikku toidutööstust

Brüssel, 7. märts 2019

Aafrika-Euroopa allianss: Euroopa Komisjon toetab Aafrika kestlikku põllumajanduslikku toidutööstust

Aafrika maapiirkondade rakkerühm esitas täna oma lõpparuande, mis on ühtlasi põllumajandusliku toidutööstuse ja maaelu tegevuskava uue Aafrika–Euroopa kestliku investeerimise ja töökohtade loomise allianssi jaoks, mille loomisest teatas komisjoni president Jean-Claude Juncker oma 2018. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Rakkerühma kuuluvate Aafrika ja Euroopa ekspertide soovituste kohaselt peaksid Aafrika ja EL arendama partnerlust kolmel tasandil: inimeste-, ettevõtete- ja valitsustevahelisel tasandil. See aitaks käivitada kõigi tasandite, sh kohaliku tasandi mitmeid sidusrühmi hõlmava dialoogi ning võimaldaks tihendada Aafrika ja Euroopa ühiskonna, äriringkondade ja valitsuste vahelisi sidemeid.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Põllumajandus ja maaelu areng on olulisimad valdkonnad ELi ja Aafrika poliitilises koostöös. Selle koostöö keskmes on Aafrika maapiirkondade rakkerühm, mille soovitustele toetudes otsitakse võimalusi suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid, vahetada parimaid tavasid ja jagada teadmisi ning süvendada poliitilist koostööd kõigis valdkondades.“

Rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica lisas: „Täna on Aafrika–Euroopa allianssi jaoks väga oluline päev. Täna näeme, et Aafrika maapiirkondade rakkerühma intensiivse töö tulemusena on valminud konkreetsed soovitused. Nüüd tuleb meil üheskoos neid väärtuslikke soovitusi rakendada ja leida lahendused, mis viiksid meid oodatud tulemusteni, milleks on maaelu tulemuslik ümberkujundamine ning kaasava ja jätkusuutliku põllumajanduse ja põllumajandusliku toidutööstuse loomine.“

Aafrika Liidu maapiirkondade majanduse ja põllumajanduse volinik Josefa Sacko sõnas: „Rakkerühma aruandes tunnustatakse uut ajajärku Aafrika ja Euroopa suhetes, see on rahvusvaheliste võrdsete osalejate partnerlus. Selles osutatakse, et põllumajandustootjad ja toiduainetööstus peaksid tegema koostööd, et kasutada ära uusi võimalusi, mida pakub Aafrika mandri vabakaubandusala, ja ehitada üles piirkondlikud turud, mis on vajalikud Aafrika pikaajaliseks toiduga kindlustatuse tagamiseks.“

Euroopa Komisjoni poolt 2018. aasta maikuus käivitatud rakkerühma ülesanne on anda nõu Aafrika ja Euroopa partnerluse tugevdamiseks toidutootmise ja põllumajanduse valdkonnas. Euroopa Komisjon tagab rakkerühma soovitatud mitmesuguste meetmete ja järelmeetmete rakendamise, et toetada Aafrika põllumajanduse ja põllumajandusliku toidutööstuse arengut.

Tuginedes rakkerühma koostatud teatavatele lühiajalistele soovitustele, hakkab Euroopa Komisjon rakendama järgmisi projekte:

  • Mestimis- ja vahetusprogrammid Aafrika ja Euroopa põllumajanduslike asutuste vahel: koos Aafrika Liiduga käivitas komisjon äsja kutseõppe ja -koolituse katsealgatuse ning eraldas selle rahastamiseks 5 miljonit eurot. ELi eelarvest tehakse kättesaadavaks lisavahendid muude mestimisprogrammide jaoks, kuhu on koos partneritega kaasatud maapiirkondade naisorganisatsioonid, põllumajandustootjate organisatsioonid ja kooperatiivid, ettevõtjad ja avaliku sektori asutused.
  • Aafrika Liidu ja ELi põllumajandusettevõtluse platvorm: tunnistades erasektori olulist rolli struktuurimuutuste rakendamisel Aafrikas, teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa ja Aafrika ettevõtetele koostööplatvorm. See peaks aitama kindlaks teha erainvesteeringute ja kahe maailmajao vahelise kaubandusega seotud probleeme ja võimalusi.
  • Innovatsioonikeskused: selleks, et toetada põllumajandusettevõtjaid ja Aafrika põllumajanduslikku toidutööstust, on võimalik luua või tugevdada innovatsioonikeskusi, mille eesmärk on praktiliste teadmiste rakendamine. Need keskused ühendavad riiklikke teadus- ja kõrgharidusasutusi, põllumajandustootjaid ja nende organisatsioone ning erasektorit, et hõlbustada muu hulgas digiinnovatsiooni ja -oskuste arendamist.

Täna esitatud aruanne on oluline samm Euroopa Liidu ja Aafrika vahelise tihedama koostöö suunas põllumajanduslikus toidutööstuses. Keskpika ja pika perioodi meetmete võtmiseks on aruandes esile toodud neli strateegilist tegevusvaldkonda: töökohtade loomine, kliimameetmed, Aafrika põllumajanduse jätkusuutlik ümberkujundamine ning Aafrika toiduainetööstuse ja -turgude arendamine.

Selleks et protsess oleks avatud ja kaasav, algatab komisjon veebipõhise konsultatsiooni, et koguda Aafrika sidusrühmadelt otsest tagasisidet rakkerühma strateegilise lähenemisviisi kohta ning kahe maailmajao vahelise põllumajanduslike toiduainetega kauplemise ja koostöö olukorra kohta. Täna esitatud aruannet ja konsultatsiooni tulemusi arutatakse ELi ja Aafrika Liidu põllumajandusministrite konverentsil, mis toimub 2019. aasta juunis Roomas.

Meetmete rakendamise tõhus järelevalve tagatakse rakendusrühma loomisega, kuhu kuuluvad nii Aafrika kui ka ELi ministeeriumide ja erasektori esindajad. Rakendusrühma tutvustatakse ministrite konverentsil Roomas.

Lisateave

ELi olulise partnerluse tugevdamine Aafrikaga: Uus jätkusuutlike investeeringute ja töökohtade loomise Aafrika ja Euroopa liit

Aafrika maapiirkondade rakkerühma aruanne

Teabeleht rakkerühma soovituste kohta

IP/19/1569

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar