Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: dogovor poenostavlja pravila za investicijska podjetja, da se podpre odprte in dinamične kapitalske trge

Bruselj, 26. februarja 2019

Komisija pozdravlja politični dogovor, ki so ga danes dosegli Evropski parlament in države članice o sorazmernejših in učinkovitejših bonitetnih pravilih za investicijska podjetja. To bo pripomoglo k izboljšanju naložbenih tokov po vsej EU in k zagotavljanju boljše zaščite vlagateljev.

Revidirana zakonodaja bo kot ključni element unije kapitalskih trgov EU zagotovila sorazmernejša pravila in boljši nadzor za vsa investicijska podjetja na področju kapitala, likvidnosti in drugih zahtev glede obvladovanja tveganj. Zagotoviti bi morala tudi enake konkurenčne pogoje za velike in sistemske finančne institucije; za investicijska podjetja, ki opravljajo bančnim podobne dejavnosti in pomenijo podobna tveganja kot banke, bodo veljali ista pravila in nadzor kot za banke. Po drugi strani bodo enostavnejša in manj tvegana podjetja upravičena do popolnoma spremenjenih pravil, ki bodo bolj prilagojena njihovim poslovnim modelom. V sklopu novega okvira bodo okrepljena in dodatno pojasnjena tudi pravila enakovrednosti pri opravljanju investicijskih storitev s strani podjetij iz tretjih držav.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Današnji dogovor bo investicijskim podjetjem pomagal olajšati pretok kapitala po vsej EU, vlagateljem iz EU pa omogočil dostop do večje izbire in boljših storitev. EU uresničuje agendo unije kapitalskih trgov, ki v ospredje postavlja sorazmernost, pri tem pa nikoli ne popušča pri zagotavljanju stabilnosti.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Ta dogovor je pomemben korak v naši strategiji za izgradnjo trdnih kapitalskih trgov v EU (unije kapitalskih trgov). Vzpostavlja enake konkurenčne pogoje za največja investicijska podjetja in največje banke. Upoštevati bodo morali enaka pravila, uveden pa bo tudi bolj sorazmeren bonitetni režim za manjše subjekte. Gre za velik dosežek, saj se bodo oblikovala ustrezna pravila za investicijska podjetja iz EU in za zagotavljanje storitev strankam v EU s strani podjetij zunaj Unije.“ 

V pregledu investicijskih podjetij so investicijska podjetja razvrščena v tri kategorije:

  • za velika podjetja se bodo še naprej uporabljala obstoječa bonitetna pravila, pri čemer bo za najbolj sistemska podjetja zdaj veljala enaka nadzorna ureditev kot za pomembne kreditne institucije;

  • vsa druga podjetja bodo v revidiranih pravilih razvrščena v dve skupini, pri čemer se bodo upoštevala njihova posebna tveganja. Za najmanjša podjetja bodo veljale preprostejše in bolj racionalizirane zahteve;

  • uvedene so bile tudi ciljno usmerjene spremembe, v skladu s katerimi lahko ponudniki s sedežem v državah, ki niso članice EU, svoje storitve ponujajo tudi podjetjem in strankam iz EU.

    Revidirana zakonodaja bo evropskim investicijskim podjetjem poenostavila zagotavljanje skladnosti in jih podpirala pri posredovanju v okviru naložbenih tokov med varčevalci in gospodarskimi subjekti. To naj bi pripomoglo k usmerjanju prihrankov na kapitalske trge ter koristilo naložbam in rasti v EU. Pravila bodo evropskim nadzornikom tudi pomagala pri izvajanju nadzora nad dejavnostmi in tveganji, ki jih pomenijo investicijska podjetja. Poleg tega bo takšna zakonodaja zagotovila, da se bodo lahko stranke iz EU še naprej posluževale naložbenih možnosti in storitev, ki jih ponujajo podjetja s sedežem v državah zunaj EU, pri čemer bodo veljali ustrezni zaščitni ukrepi za varnost vlagateljev in finančne stabilnosti v Uniji.

Naslednji koraki

Političnemu dogovoru bo sledilo tehnično delo, da bosta lahko Evropski parlament in Svet končna besedila uradno sprejela v tem zakonodajnem obdobju.

Ozadje

Investicijska podjetja in storitve, ki jih opravljajo, so pomembni za dobro delujočo unijo kapitalskih trgov. Poleg bank se kapitalski trgi EU zanašajo na več tisoč malih in večjih investicijskih podjetij, ki svetujejo strankam, pomagajo podjetjem pri črpanju sredstev na kapitalskih trgih, upravljajo sredstva in zagotavljajo likvidnost trgov, s čimer olajšujejo naložbe po vsej EU. EU potrebuje močnejše kapitalske trge, da bi spodbujala naložbe, odprla nove vire financiranja za podjetja, gospodinjstvom ponudila boljše priložnosti ter okrepila ekonomsko in monetarno unijo.

Predlog Komisije o zahtevah za investicijska podjetja iz decembra 2017 je del akcijskega načrta Komisije za okrepitev unije kapitalskih trgov iz septembra 2015. Zahteve za investicijska podjetja podpirajo cilj unije kapitalskih trgov, da se še naprej spodbuja dejavnosti podjetij, ki pomagajo pri pretoku naložb v smeri od evropskih varčevalcev do evropskih podjetij, in sicer ob ustreznem upoštevanju njihovih tveganj.

Več informacij

Pregled bonitetnega okvira za investicijska podjetja

IP/19/1436

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar