Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európai szemeszter téli csomagja: a gazdasági és szociális prioritások tekintetében elért tagállami haladás értékelése

Brüsszel, 2019. február 27.

A tagállamok gazdasági és társadalmi helyzetének éves értékelése keretében az Európai Bizottság ma arra hívta fel a figyelmet, hogy elő kell mozdítani a beruházásokat, folytatni kell a felelősségteljes költségvetési politikát és körültekintően megtervezett reformokat kell végrehajtani.

A kihívások, melyek jelentős mértékben eltérnek az egyes országokban, adekvát és határozott szakpolitikai intézkedéseket követelnek.

Az országspecifikus kihívások mostani felülvizsgálatára kedvező gazdasági környezetben kerül sor: az európai gazdaság 2019-ben is – immár a hetedik éve – növekedni fog, jóllehet a korábbinál mérsékeltebb ütemben. A foglalkoztatás rekordszinten áll, a munkanélküliség pedig még soha nem volt ilyen alacsony. Az államháztartások helyzete minden országban javult, bár egyes tagállamokban továbbra is magas az adósságállomány. A kihívások azonban nem szűntek meg. A termelékenység szintje továbbra is alacsony, a népesség elöregedése egyre fokozódik, és a gyors technológiai változások jelentős hatást gyakorolnak a munkaerőpiacokra. A háztartások reáljövedelme néhány tagállamban még a válság előtti szint alatt van. Az ifjúsági munkanélküliség jelentősen csökkent, néhány tagállamban azonban még mindig elfogadhatatlanul magas. A mai helyzetben, amikor egyre nagyobb a globális bizonytalanság, döntő fontosságú, hogy az uniós tagállamok fokozzák azokat az erőfeszítéseiket, melyek célja a termelékenység növelése, a gazdaság ellenálló képességének javítása és annak biztosítása, hogy a gazdasági növekedés előnyeiből valamennyi polgár részesüljön.

Az éves növekedési jelentés novemberi közzétételét és az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló ajánlást követően, amely európai szinten határozta meg a prioritásokat, a ma közzétett 28 országjelentés az egyes nemzetgazdaságokról ad közelképet az európai szemeszter tükrében. A jelentések részletesen elemzik az országspecifikus gazdasági és társadalmi kihívásokat. A Bizottság az országjelentések alapján még a nemzeti programok áprilisi előterjesztése előtt párbeszédet folytat majd a tagállamokkal nemzeti szakpolitikáik alakításáról, majd tavasz végére kidolgozza az országspecifikus ajánlásokat.

A mai csomag újdonságaként a Bizottság eszmecserét indít a tagállami beruházási kihívásokról és prioritásokról, valamint felvázolja az első elképzeléseket arra vonatkozóan, hogy az uniós alapok, különösen az uniós kohéziós politikai alapok hogyan segíthetnek a következő, 2021–2027-es programozási időszakban. Ezáltal nagyobb koherencia biztosítható majd a gazdaságpolitikák összehangolása és az uniós források felhasználása között, mely források számos tagállamban az állami beruházások jelentős részét adják. Ez az új fókusz az országjelentésekben tükröződik: az országjelentésekhez új melléklet csatlakozik, amely az EU jövőbeli kohéziós politikai alapjainak lehetséges felhasználását vázolja.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos is, így nyilatkozott: „Az európai gazdaság immár a hetedik éve növekszik. A növekedés azonban lassul. A lendület jövőbeni fenntartásához magas szintű versenyképességre, valamint folyamatos felfelé irányuló konvergenciára van szükség. A gazdaságaink teljes növekedési potenciáljának felszabadításához strukturális reformokat kell megvalósítani. Jól célzott beruházásokra van szükségünk ahhoz, hogy Európa-szerte fellendítsük a termelékenység növekedését.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és a mobilitásért felelős uniós biztos a következőket mondta: „A demográfiai változások és az új technológiák átformálják a munkaerőpiacot, miközben a szakképzett munkaerő hiánya sok tagállamban egyre nagyobb méreteket ölt. Magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni. Ha fenn akarjuk tartani életszínvonalunkat, kiemelt prioritásként kell kezelni az emberek készségeibe, különösen az alacsony képzettségűek készségszintjének emelésébe történő beruházásokat.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket mondta: „Átvilágítottuk az összes tagállam gazdaságát, hogy azonosítsuk a problémákat, és biztosítsuk azok kellő időben történő kezelését. A gazdasági növekedésnek és a szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően számos egyensúlyhiány korrekciója folyamatban van, bár a régi keletű kihívások továbbra is fennállnak. A növekedés idén lassul, ezért fontosabb, mint valaha, hogy a kormányok fokozzák a nemzetgazdaságok ellenálló képességét: csökkentsék az adósságot, növeljék a termelékenységet, többet és hatékonyabban ruházzanak be, és kezeljék az egyenlőtlenségeket. Ami Görögországot illeti, a mai napon közzétett második megerősített felügyeleti jelentés jelentős előrelépésről számol be, ugyanakkor néhány olyan területet is megjelöl, ahol további intézkedésekre van szükség. Arra kérem a görög hatóságokat, hogy az eurócsoport következő üléséig hajtsák végre ezeket.”

Corina Crețu regionális politikáért felelős biztos szerint: „Az idei országjelentések fontos újdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a beruházási szűk keresztmetszetekre és a regionális különbségekre, valamint tartalmazzák a Bizottság arra vonatkozó értékelését, milyen beruházásokra kellene elkölteni az egyes országokban a jövőbeli uniós finanszírozást. Ezek az értékelések segítenek megindítani a következő évtizedre vonatkozó tagállami beruházási prioritásokról és a kohéziós politikai források felhasználásáról szóló eszmecserét."

Az országspecifikus ajánlások terén tett előrelépés

Az országjelentések értékelik a Bizottság 2018 júliusában közzétett országspecifikus ajánlásainak tagállami végrehajtása terén elért eredményeket. Általánosságban elmondható, hogy a tagállamok az európai szemeszter 2011. évi bevezetése óta megfogalmazott ajánlások több mint kétharmada esetében némi vagy jelentősebb haladást értek el. A tagállamok a legnagyobb előrelépést a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások terén tették, ami azt tükrözi, hogy a pénzügyi ágazat stabilizálása és megbízható működése a pénzügyi válságot követően prioritást élvezett. Jelentős előrelépés történt a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak számának bővítése és a munkaerőpiaci szegmentációval kapcsolatos reformok terén is.

Az elmúlt években a Bizottság egyebek mellett a strukturálisreform-támogató program révén nyújt segítséget a tagállamoknak reformtörekvéseik felgyorsításához. E program keretében a Bizottság tagállami kérésre technikai támogatást biztosít a növekedést ösztönző reformok megtervezéséhez és végrehajtásához. Ide tartoznak az országspecifikus ajánlásokban kiemelt reformok is.

A mai csomag részeként a Bizottság elfogadta a strukturálisreform-támogató program 2019. évi munkaprogramját is.A strukturálisreform-támogató program 2019 folyamán 26 tagállamnak nyújt technikai támogatást több mint 260 projekt végrehajtásához. Ezek a programok a 2017–2018-ban kiválasztott több mint 290 projekten felül értendők.

A makrogazdasági egyensúlyhiányok kezelése

Tavaly novemberben a Bizottság 13 tagállam esetében indított részletes vizsgálatot annak érdekében, hogy megállapítsa, makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzdenek-e, és ha igen, milyen súlyossal. A Bizottság most azt a következtetést vonta le, hogy a 13 tagállam mindegyikében egyensúlyhiány vagy túlzott egyensúlyhiány áll fenn, ám egyes esetekben ezek súlyossága csökkent. A részletes vizsgálatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Bulgária, Németország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Írország, Hollandia, Portugália, Románia és Svédország gazdasági egyensúlyhiánnyal küzd.

Ciprus, Görögország és Olaszország esetében túlzott egyensúlyhiány áll fenn.

E tagállamok esetében a Bizottság az európai szemeszter keretében végzett külön nyomon követés révén folytatja a gazdasági fejlemények és szakpolitikai intézkedések felülvizsgálatát.

Szlovénia költségvetésiterv-javaslatának véleményezése

A Bizottság a mai napon közzétette Szlovénia frissített költségvetésiterv-javaslatára vonatkozó véleményét. A tavaly októberben benyújtott költségvetésiterv-javaslat változatlan politikai irányvonalat feltételező forgatókönyv alapján készült, és azt időközben módosították. A Bizottság úgy véli, hogy az aktualizált költségvetésiterv-javaslat alapján fennáll a kockázata, hogy Szlovénia nem felel meg a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseinek. Mind Szlovénia, mind a Bizottság előrejelzése szerint a költségvetésiterv-javaslat az ország középtávú célkitűzéséhez vezető kiigazítási pályájától való jelentős eltérést eredményezhet. A Bizottság ezért felkéri Szlovéniát, hogy a nemzeti költségvetési folyamat keretében tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2019. évi költségvetés megfeleljen a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak.

Megerősített felügyeleti jelentés Görögországról

Görögország esetében, amely a makrogazdasági kiigazítási program befejezését követően tavaly nyáron csatlakozott a szemeszter folyamatához, a Bizottság elfogadta a megerősített felügyeleti keret szerinti második jelentést. A jelentés értékeli, hogy Görögország milyen eredményeket ért el az eurócsoportban 2018 júniusában tett szakpolitikai kötelezettségvállalások terén. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy bár Görögország jelentős haladást ért el a 2018 végére esedékes konkrét reformvállalásai végrehajtásában, egyes területeken lassú volt a haladás üteme, ami a kapcsolódó kulcsfontosságú reformok késedelméhez vezetett.

Eredményjelentés a nemzeti versenyképességi testületekről

A Bizottság közzétette a nemzeti versenyképességi testületek létrehozásáról szóló, 2016. szeptember 20-i tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló eredményjelentést is. A jelentés elemzi a termelékenység és versenyképesség terén az Unió egészében és az euróövezetben tapasztalható fejleményeket, és 2018 végi helyzetképet nyújt a létrehozott versenyképességi testületekről. A nemzeti versenyképességi testületek már 10 euróövezeti tagállamban működnek. A többi euróövezeti tagállam megerősítette, hogy hamarosan létrehozza e szervezeteket. A meglévő testületek, amelyek az egyes országok körülményeinek megfelelően eltérő struktúrában működnek, már most is aktívan hozzájárulnak a termelékenységhez kapcsolódó kihívásokról folytatott nemzeti vitákhoz. A Bizottság hálózatot hozott létre a versenyképességi testületek számára a vélemények, gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének elősegítésére.

A foglalkoztatási iránymutatások megújítása

A fentiek mellett a Bizottság javaslatot fogadott el a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2018. évi tanácsi határozat fenntartásáról. Az idei javaslat megerősíti a foglalkoztatási iránymutatások és a szociális jogok európai pillérének 20 alapelve közötti összhangot, mivel ezek általános célkitűzései és prioritásai továbbra is érvényesek. A foglalkoztatási iránymutatások, amelyeket minden évben újra el kell fogadni, közös prioritásokat és célokat írnak elő a nemzeti foglalkoztatáspolitikák számára, és biztosítják az országspecifikus ajánlások jogalapját ezeken a területeken.

Helyzetjelentés a tagállamok képzési és átképzési stratégiáiról

A Bizottság a mai napon egy jelentést is közzétett, amely a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlás végrehajtásáról szól. Ezek a Bizottság által 2016 júniusában előterjesztett új európai készségfejlesztési program részét képezik. Jelenleg 61 millió olyan felnőtt él az EU-ban, aki legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezik. A tanácsi ajánlás révén a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a készségek és képesítések alacsony szintjével rendelkező felnőttek számára új és jobb lehetőségeket kínálnak az alapvető írás-olvasási, matematikai és digitális készségek fejlesztésére, valamint a magasabb szintű képesítések megszerzésére. A most közzétett jelentés áttekinti a tagállamok által végrehajtott intézkedéseket, amelyek hatókörük és ambíciójuk szintje tekintetében eltérnek egymástól. Számos idevágó intézkedést az Európai Szociális Alap is támogat.

Következő lépések

A Tanács várhatóan megvitatja az országjelentéseket és a részletes vizsgálatok eredményeit. Az elkövetkező hónapokban a Bizottság a vonatkozó jelentések alapján kétoldalú megbeszéléseket fog tartani a tagállamokkal. A Bizottság alelnökei, a biztosok és a Bizottság szolgálatai ellátogatnak a tagállamokba, ahol személyesen is találkoznak a kormányok, a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek és más érdekeltek képviselőivel, és megvitatják a jelentések megállapításait. E látogatások során az országjelentések azon mellékleteit is megvitatják majd, amelyek azt taglalják, hogy a kohéziós politika jövőbeli uniós alapjai hogyan segíthetik elő a tagállamokban felmerülő specifikus beruházási igények kezelését.

Áprilisban a tagállamoknak elő kell terjeszteniük a nemzeti reformprioritásokat részletező nemzeti reformprogramjukat, valamint a többéves költségvetési stratégiát meghatározó stabilitási programjukat (az euróövezeti országok esetében) vagy konvergenciaprogramjukat (az euróövezeten kívüli országok esetében).

A Bizottság e programok alapján a tavasz folyamán előterjeszti a kulcsfontosságú kihívások 2019–2020. évi kezelését célzó, új országspecifikus ajánlásokat tartalmazó javaslatait. Az ajánlások költségvetési iránymutatást is tartalmaznak majd. Ezek a Bizottság tavaszi előrejelzésén fognak alapulni, amely már tartalmazni fogja az Eurostat által hitelesített végleges 2018-as költségvetési adatokat.

Háttér-információk

A most előterjesztett téli csomag az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusának, az európai szemeszternek a része. A csomag a novemberben közzétett 2019. évi éves növekedési jelentést és az euróövezetre vonatkozó ajánlásokat (őszi csomag) követi, amelyek meghatározzák az előttünk álló év európai szintű prioritásait. A csomag ebben a szakaszban az európai szemeszter nemzeti dimenzióját helyezi előtérbe.

A csomag a Bizottság 2019. évi téli gazdasági előrejelzésének legfrissebb adatain alapul, és a tagállami hatóságokkal és az érdekelt felekkel folytatott, az elért haladást áttekintő, folyamatos párbeszédre épül. Az országjelentések kiindulópontként szolgálnak a tagállamok nemzeti programjának április közepéig történő kidolgozásához, valamint a Bizottság soron következő, késő tavaszi országspecifikus ajánlásaihoz (tavaszi csomag).

További információk

Tájékoztató: Az európai szemeszter téli csomagja

28 országjelentés

Az országjelentések főbb megállapításairól szóló közlemény

Szlovénia 2019. évi költségvetésiterv-javaslatának véleményezése

Második megerősített felügyeleti jelentés Görögországról

A strukturálisreform-támogató program éves munkaprogramja

2019. évi aktualizált foglalkoztatási iránymutatások

Eredményjelentés a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlásról

Eredményjelentés a nemzeti versenyképességi testületek létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásról

Az európai szemeszter ciklusának időrendje

 

Korábbi kiadványok

A 2019. évi éves növekedési jelentés

A riasztási mechanizmus keretében készült 2019. évi jelentés

Az euróövezetre vonatkozó 2019. évi ajánlás

A 2019. évi közös foglalkoztatási jelentés tervezete

A szociális jogok európai pillére és a szociális eredménytábla

2019. téli gazdasági előrejelzés

A 2019. évi európai szemeszter kezdete: őszi csomag

 

Kövesse Valdis Dombrovskis alelnök bejegyzéseit a Twitteren: @VDombrovskis

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Twitteren: @mariannethyssen

Kövesse Pierre Moscovici biztos bejegyzéseit a Twitteren: @Pierremoscovici

Kövesse Corina Creţu biztos bejegyzéseit a Twitteren: @CorinaCretuEU

Kövesse a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren: @ecfin

Kövesse a Foglalkoztatási Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren: @ EU_Social

Kövesse a Regionális Politikai Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren: @EUinmyRegion

 

IP/19/1389

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar