Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Spletno nakupovanje: Komisija in organi za varstvo potrošnikov pozivajo k jasni navedbi informacij o cenah in popustih

Bruselj, 22. februarja 2019

Pregled spletišč za potrošnike, ki je zajel vso EU, kaže, da se potrošniki pri spletnem nakupovanju pogosto srečujejo z nejasnimi informacijami o cenah in popustih.

Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov danes objavljajo rezultate pregleda 560 spletišč za elektronsko trgovanje, ki ponujajo različne vrste blaga, storitev in digitalnih vsebin, na primer oblačila in obutev, računalniško programsko opremo ali vstopnice za predstave. Na približno 60 % spletišč so bile ugotovljene nepravilnosti glede spoštovanja pravil EU o varstvu potrošnikov, zlasti glede tega, kako so predstavljene cene in posebne ponudbe.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Spletno nakupovanje potrošnikom ponuja številne priložnosti. Vendar je pri več kot polovici spletišč opaziti nepravilnosti, zlasti glede načina, kako se oglašujejo ali predstavljajo cene in popusti. To se mora prenehati, saj pri potrošnikih pogosto povzroči zmedo in jih zavede, da plačajo več, kot so nameravali. Osupla sem nad velikim številom spletišč z nepravilnostmi. Upam, da so nenamerne. Spletni trgovci morajo v celoti spoštovati pravila EU o varstvu potrošnikov. Zato bodo nacionalni organi za varstvo potrošnikov s pomočjo Komisije sprejeli potrebne ukrepe, da se take nepoštene poslovne prakse prenehajo.“

Organi za varstvo potrošnikov so pri več kot 31 % spletišč, ki ponujajo popuste, posumili, da posebne ponudbe niso pristne, ali ugotovili, da popust ni izračunan na jasen način.

Na 211 spletiščih je bila končna cena plačila višja od prvotno ponujene cene. 39 % takih trgovcev ni navedlo ustreznih informacij o dodatnih neizogibnih stroških, na primer za dostavo, način plačila, ali rezervacijo. Zakonodaja EU o varstvu potrošnikov trgovce zavezuje, da predstavijo cene z vsemi obveznimi stroški, in če teh stroškov ni mogoče izračunati vnaprej, je treba kupca nanje vsaj jasno opozoriti.

Nadaljnje kršitve zahtev o informacijah:

  • Pri 59 % od 560 pregledanih spletišč trgovci niso zagotovili lahko dostopne povezave s platformo za spletno reševanje sporov, kar je po zakonodaji EU obvezno. Platforma za spletno reševanje sporov potrošnikom in trgovcem omogoča, da spore rešijo brez sodišča.
  • Na skoraj 30 % spletiščih so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z načinom predstavitve informacij o pravici potrošnikov do odstopa od pogodbe. V skladu z zakonodajo EU morajo biti potrošniki že pri spletnem nakupu jasno seznanjeni z njihovo pravico do odstopa od pogodbe.

Nadaljnji koraki

Organi za varstvo potrošnikov bodo popolno spoštovanje zakonodaje zagotovili tako, da bodo po potrebi za zadevne trgovce sprožili nacionalne izvršilne postopke.

 

Spletišča z nepravilnostmi

 

 

Spletišča z nepravilnostmi glede posebnih ponudb

 

 

Dodatni stroški

 

Druge težave

 

Storitev ali proizvod

 

Ozadje

Zakonodaja EU zagotavlja vsakemu potrošniku v EU pravico, da od trgovca še pred zaključkom spletnega nakupa dobi jasne, točne in razumljive ključne informacije o blagu ali storitvi. Te informacije morajo vključevati vidike, kot so značilnosti proizvoda, cena, vključno z davki, stroški dobave in obstoj pravice do odstopa ali preklica.

Komisija s pomočjo mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov vsako leto usklajuje pregled spletišč. Ta mreža združuje nacionalne organe za varstvo potrošnikov iz 30 držav (28 držav EU, Norveške in Islandije), ki so pristojni za izvrševanje zakonodaje EU o varstvu potrošnikov v EU.

Pregled so organi za varstvo potrošnikov lani novembra izvedli v 24 državah članicah EU ter na Norveškem in Islandiji.

Pregled spletišč, ki poteka po vsej EU, obsega preglede, ki jih istočasno izvajajo organi za varstvo potrošnikov v različnih državah. Ti pregledi kažejo, kako trgovci spoštujejo zakonodajo EU o varstvu potrošnikov. Kadar pregledi razkrijejo potencialne kršitve potrošniškega prava EU, se organi za varstvo potrošnikov obrnejo na odgovorna podjetja in jih pozovejo, da nepravilnosti odpravijo. Predhodni pregledi spletišč so bili osredotočeni na: letalske prevoznike (2007), mobilne vsebine (2008), elektronsko blago (2009), spletno prodajo vstopnic (2010), potrošniške kredite (2011), digitalne vsebine (2012), potovalne storitve (2013), jamstva za elektronske storitve (2014), direktivo o pravicah potrošnikov (2015), orodja za primerjavo v sektorju potovanj (2016) ter telekomunikacije in druge digitalne storitve (2017).

Več informacij

Pregled spletišč po vsej EU

Sodelovanje na področju varstva potrošnikov

 

IP/19/1333

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar