Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkko-ostaminen: Komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset vaativat selkeitä tietoja hinnoista ja alennuksista

Bryssel 22. helmikuuta 2019

Eri puolella EU:ta tarkastetuista verkkokauppasivustoista useilla annetaan kuluttajille epäselvää tietoa hinnoista ja alennuksista.

Euroopan komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisevat tänään tulokset EU:n laajuisesta 560 verkkokauppasivuston tarkastuksesta. Tarkastelluilla sivustoilla tarjotaan monenlaisia tavaroita, palveluja ja digitaalista sisältöä, kuten vaatteita, jalkineita, tietokoneohjelmia tai pääsylippuja. Näistä sivustoista noin 60 prosentilla ilmeni EU:n kuluttajansuojasääntöjen noudattamiseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskivat pääasiassa hintojen ja erikoistarjousten esittämistapaa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi verkko-ostamisen tarjoavan kuluttajille monia mahdollisuuksia. ”Kuitenkin yli puolella verkkosivustoista on sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskevat erityisesti hintojen ja alennusten mainostamista. Tämän on loputtava, sillä se hämmentää usein kuluttajia ja johtaa odotettua korkeampiin hintoihin. Olen järkyttynyt siitä, kuinka monilla verkkosivustoilla on tällaisia ongelmia, ja toivon niiden olevan tahattomia. Verkkokauppiaiden on noudatettava EU:n kuluttajansuojasääntöjä täysimääräisesti. Kansalliset kuluttajaviranomaiset toteuttavat nyt komission avustuksella tarvittavat toimet tällaisten sopimattomien kaupallisten menettelyjen lopettamiseksi”, Jourová sanoi.

Kuluttajaviranomaiset epäilivät, että yli 31 prosentilla alennuksia tarjoavista verkkosivustoista erikoistarjoukset eivät ole aitoja, tai ne katsoivat, että alennushinnan laskentatapa oli epäselvä.

Lopullinen hinta maksuhetkellä oli 211 verkkosivustolla korkeampi kuin alun perin tarjottu hinta. Näistä kauppiaista 39 prosenttia ei antanut asianmukaista tietoa pakollisista lisämaksuista, joita aiheutuu toimituksesta, maksutavasta, varausmaksuista ja muista vastaavista lisistä. EU:n kuluttajalainsäädännössä velvoitetaan kauppiaat sisällyttämään hintoihin kaikki pakolliset kustannukset, ja jos näitä kustannuksia ei voida laskea etukäteen, asiakkaalle on vähintään ilmoitettava selkeästi niiden olemassaolosta.

Muita tiedonantovaatimuksiin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia:

  • Tarkastetuista 560 verkkosivustosta 59 prosenttia laiminlöi velvollisuutensa lisätä sivustolleen linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin, kuten EU:n lainsäädännössä edellytetään. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi antaa kuluttajille ja kauppiaille mahdollisuuden ratkaista riidat ilman tuomioistuinkäsittelyä.
  • Lähes 30 prosentilla verkkosivustoista havaittiin kuluttajien peruuttamisoikeutta koskeviin tietoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia. EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajille on ilmoitettava selkeästi peruuttamisoikeudesta, kun he tekevät verkko-ostoksia.

Seuraavat vaiheet

Kuluttajansuojaviranomaiset käynnistävät tarvittaessa kansalliset täytäntöönpanomenettelynsä varmistaakseen, että kyseessä olevat kauppiaat noudattavat sääntöjä täysimääräisesti.

 

Verkkosivustot, joilla on sääntöjenvastaisuuksia

 

 

Verkkosivustot, joilla on erikoistarjouksia koskevia sääntöjenvastaisuuksia

 

 

Lisämaksut

 

Muut ongelmat

 

Palvelu tai tuote

 

Tausta

EU:n lainsäädännön ansiosta jokaisella kuluttajalla EU:ssa on oikeus saada kauppiaalta selvät, paikkansapitävät ja ymmärrettävät avaintiedot tuotteesta tai palvelusta ennen verkko-ostoksen tekemistä. Näihin tietoihin on sisällyttävä muun muassa tuotteen ominaisuudet, hinta veroineen, toimituskustannukset sekä irtisanomis- tai peruuttamisoikeuden olemassaolo.

Komissio koordinoi vuosittain verkkosivustojen tarkastuksen kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston avulla. Kyseinen verkosto kokoaa yhteen 30 maan (28 EU-maata, Norja ja Islanti) kansalliset kuluttajaviranomaiset, jotka vastaavat EU:n kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta EU:ssa.

Viime marraskuussa 24 jäsenvaltion sekä Norjan ja Islannin kuluttajansuojaviranomaiset osallistuivat tähän verkkosivustojen tarkastukseen.

Kuluttajansuojaviranomaiset tarkastavat EU:n laajuisessa verkkosivustojen tehotarkastuksessa verkkosivustoja samaan aikaan eri maissa. Nämä tarkastukset osoittavat, noudattavatko kauppiaat EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä. Jos tarkastuksissa paljastuu mahdollisia EU:n kuluttajansuojalainsäädännön loukkauksia, kuluttajansuojaviranomaiset ottavat yhteyttä vastuussa oleviin yrityksiin ja pyytävät niitä tekemään korjauksia. Aikaisemmissa tehotarkastuksissa kohteena ovat olleet seuraavat: lentoyhtiöt (vuonna 2007), mobiilisisältö (2008), sähkölaitteet (2009), verkosta ostettavat liput (2010), kuluttajaluotot (2011), digitaalinen sisältö (2012), matkapalvelut (2013), sähkölaitteiden takuut (2014), kuluttajanoikeusdirektiivi (2015), matkapalvelujen vertailusivustot (2016) sekä televiestintä- ja muut digitaaliset palvelut (2017).

Lisätietoja

EU:n laajuiset verkkosivustojen tehotarkastukset

Kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö

 

IP/19/1333

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar