Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nakupování přes internet: Komise a orgány pro ochranu spotřebitele požadují, aby byly poskytovány jasné informace o cenách a slevách

Brusel 22. února 2019

Zkontrolované internetové stránky pro spotřebitele v celé EU ukazují, že se řada spotřebitelů při nákupu na internetu setkává s nejasnými informacemi o cenách a slevách.

Evropská komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele dnes zveřejňují výsledky celoevropské kontroly 560 stránek elektronických obchodníků, na nichž se nabízí celá škála zboží, služeb a digitálního obsahu, mezi něž patří oblečení či obuv, počítačové programy nebo vstupenky. Přibližně 60 % těchto stránek vykazovalo nesrovnalosti, pokud jde o dodržování spotřebitelských pravidel EU, především v souvislosti s tím, jak jsou prezentovány ceny a zvláštní nabídky.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Nákupy na internetu přinášejí spotřebitelům řadu možností. Jenže nabídka více než poloviny internetových stránek vykazuje nesrovnalosti, zejména co se týče toho, jak jsou inzerovány ceny a slevy. S tím je třeba skoncovat, jelikož to často vede ke zmatení spotřebitelů, kteří pak zaplatí vyšší cenu, než původně hodlali. Tak vysoký počet internetových stránek s uvedenými problémy je podle mne hrozivý a pevně doufám, že to není úmyslné. Obchodníci, kteří prodávají on-line, musí plně dodržovat pravidla EU pro spotřebitele. Vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele nyní s pomocí Komise podniknou nezbytné kroky, aby takovým nepoctivým obchodním praktikám zamezily.“

Orgány pro ochranu spotřebitele měly u více než 31 % internetových stránek nabízejících slevy podezření, že zvláštní nabídky ve skutečnosti nejsou tak výhodné, nebo zjistily, že cena po slevě byla vypočtena nejasně.

Na 211 internetových stránkách byla konečná platba vyšší než původní nabízená cena. 39 % těchto obchodníků neuvádělo náležité informace o dodatečných nezbytných nákladech za dodání, platební metody, rezervační poplatky a další podobné příplatky. Spotřebitelské právo EU ukládá obchodníkům povinnost uvádět ceny včetně všech povinných nákladů, a pokud tyto náklady nelze vypočítat předem, musí být na nutnost jejich zaplacení zákazník přinejmenším jasně upozorněn.

Další nesrovnalosti týkající se požadavků na informace:

  • U 59 % z 560 kontrolovaných internetových stránek obchodníci zanedbali povinnost poskytnout snadno dostupný odkaz na platformu pro řešení sporů on-line, což je podle právních předpisů EU jejich povinnost. Tato platforma umožňuje spotřebitelům a obchodníkům řešit spory, aniž by se museli obracet na soud.
  • Na téměř 30 % internetových stránek byly zjištěny nesrovnalosti v souvislosti s tím, jak byly prezentovány informace o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Podle právních předpisů EU musí být spotřebitelé při nákupu on-line jasně informováni o svém právu na odstoupení od smlouvy.

Další kroky

Orgány pro ochranu spotřebitele zajistí, aby dotčení obchodníci plně dodržovali předpisy, a to v případě nutnosti za využití vnitrostátních donucovacích postupů.

 

internetové stránky s nesrovnalostmi

 

 

internetové stránky s nesrovnalostmi ohledně zvláštních nabídek

 

 

dodatečné poplatky

 

jiné problémy

 

služba nebo produkt

 

Souvislosti

Díky právním předpisům EU má každý spotřebitel v EU právo obdržet před uskutečněním nákupu přes internet od obchodníka jasné, správné a kompletní klíčové informace o zboží nebo službě. Tyto informace musí zahrnovat takové aspekty, jako jsou charakteristiky produktu, cena včetně daní, náklady na dodání a existence práva na odstoupení od kupní smlouvy či zrušení objednávky.

Komise každoročně koordinuje kontrolu internetových stránek s pomocí sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Tato síť sdružuje vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 30 zemí (28 členských států EU, Norsko a Island), jež odpovídají za vymáhání předpisů EU na ochranu spotřebitele v Unii.

Zmíněnou kontrolu provedly v listopadu loňského roku orgány pro ochranu spotřebitele ve 24 členských státech EU, v Norsku a na Islandu.

Součástí celoevropské kontrolní akce (tzv. sweep) zaměřené na internetové stránky je řada souběžných kontrol prováděných orgány pro ochranu spotřebitelů v různých zemích. Tyto kontroly ukazují, zda obchodníci dodržují právní předpisy EU na ochranu spotřebitele. Pokud kontroly odhalí možné porušení spotřebitelského práva EU, obrátí se orgány pro ochranu spotřebitele na příslušné společnosti a požádají je o nápravu. Předchozí kontrolní akce se zaměřily na: letecké společnosti (2007), mobilní obsah (2008), elektroniku (2009), vstupenky a jízdenky nakupované on-line (2010), spotřebitelské úvěry (2011), digitální obsah (2012), cestovní služby (2013), záruky na elektroniku (2014), směrnici o právech spotřebitelů (2015), srovnávací nástroje v cestovním sektoru (2016) a telekomunikační a jiné digitální služby (2017).

Další informace

Celoevropské kontroly webových stránek

Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů

 

IP/19/1333

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar