Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jauni valsts atbalsta noteikumi: Komisija palielina valsts atbalstu lauksaimniekiem līdz 25 000 eiro

Briselē, 2019. gada 22. februārī

Ievērojami pieaugs valsts atbalsta maksimālais apjoms lauksaimniekiem, nodrošinot lielāku elastību un efektivitāti, jo īpaši krīzes laikā un situācijās, kad no valsts iestādēm pieprasa ātru atbildi.

Šodien Komisija ir pieņēmusi pārskatītus noteikumus par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (tā dēvēto de minimis atbalstu), palielinot maksimālo summu, ko valsts iestādes var izmantot lauksaimnieku atbalstam bez Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma. Šis lēmums ļaus ES dalībvalstīm palielināt atbalstu lauksaimniekiem, neradot traucējumus tirgū, vienlaikus samazinot administratīvo slogu valstu iestādēm.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Komisijas priekšlikums par jauniem valsts atbalsta noteikumiem lauksaimniecības nozarē atspoguļo šāda veida atbalsta vērtību krīzes laikā. Palielinot atbalsta lauksaimniekiem maksimālo apjomu, valstu iestādēm būs lielāka elastība un tās varēs ātrāk un efektīvāk atbalstīt neaizsargātos lauksaimniekus.” Dažos gadījumos valsts atbalsta apjoms, ko var sniegt individuāliem lauksaimniekiem, tiks palielināts par 66 %. Šie jaunie noteikumi arī turpmāk paliks līdztekus parastajiem noteikumiem par paziņoto valsts atbalstu, ko dalībvalstis var turpināt piemērot.

Atbalsta maksimālā summa, ko var piešķirt vienai saimniecībai trīs gadu laikā, pieaugs no 15 000 eiro līdz 20 000 eiro. Lai izvairītos no iespējamiem konkurences izkropļojumiem, katrai ES valstij ir maksimālā valsts summa, kuru tā nevar pārsniegt. Katras valsts maksimālā atbalsta apjoms tiks noteikts 1,25 % apmērā no valsts gada lauksaimniecības produkcijas tajā pašā trīs gadu laikposmā (salīdzinājumā ar 1 % pēc pašreizējiem noteikumiem). Tas ir valsts maksimālā atbalsta apjoma pieaugums par 25 %.

Ja valsts vairāk nekā 50 % no sava kopējā valsts atbalsta tērē vienā lauksaimniecības nozarē, tā var vēl vairāk palielināt de minimis atbalstu vienai saimniecībai līdz 25 000 eiro un valsts maksimālā atbalsta apjomu — līdz 1,5 % no gada produkcijas. Tas nozīmē maksimālā atbalsta palielinājumuvienam lauksaimniekam par 66 % un valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā apjoma palielinājumu par 50 %.

Attiecībā uz valstīm, kuras izvēlas šo lielāko robežvērtību, jaunie noteikumi paredz valstu līmenī izveidot obligātus centrālos reģistrus. Tas ļaus sekot līdzi piešķirtajam atbalstam, lai vienkāršotu un uzlabotu tā saukto de minimis atbalstu. Vairākas dalībvalstis jau uztur šādus reģistrus, kas tām nekavējoties ļaus piemērot augstākus maksimālos apjomus.

Palielinātais maksimālais apjoms stājas spēkā 14. martā, un to var piemērot ar atpakaļejošu datumu attiecībā uz atbalstu, kas atbilst visiem nosacījumiem.

Konteksts

Saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ES valstis paziņo Komisijai par valsts atbalstu un atbalsta pasākumu nevar īstenot, kamēr to nav apstiprinājusi Komisija. Tomēr, ja atbalsta summas ir pietiekami mazas, kā tas ir de minimis atbalsta gadījumā, ES valstīm nav jāziņo vai jāsaņem atļauja no Komisijas. Ņemot vērā tā apjomu, atbalsts neapdraud konkurenci un tirdzniecību iekšējā tirgū.

De minimis atbalstu parasti izmanto dalībvalstis, kad tām jārīkojas ātri, neveidojot shēmu saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem, jo īpaši krīzes laikā. To parasti izmanto arī ļoti īpašam mērķim, piemēram, lai palīdzētu novērst vai izskaust dzīvnieku slimības, tiklīdz notiek slimības uzliesmojums, vai lai kompensētu lauksaimniekiem kaitējumu, ko izraisījuši dzīvnieki, kuri nav aizsargāti saskaņā ar ES vai valsts tiesību aktiem, piemēram, mežacūkas. Kaitējumu, ko nodarījušas aizsargājamās dzīvnieku sugas (vilki, lūši, lāči u. c.), var kompensēt saskaņā ar paziņotajiem valsts atbalsta noteikumiem.

Komisija apspriedās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sniegtu ieguldījumu de minimis noteikumu pārskatīšanā. Šis ieguldījums tika ņemts vērā grozījumu galīgajā redakcijā.

Plašāka informācija

Valsts atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos

Apspriešanās par de minimis regulu

IP/19/1332

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar