Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget för 2021–2027: Kommissionen välkomnar EU-ländernas ståndpunkt om InvestEU

Bryssel den 21 februari 2019

EU-kommissionen välkomnar EU-ländernas politiska överenskommelse om det föreslagna InvestEU-programmet. Programmet ska stärka de privata och offentliga investeringarna i EU i nästa långtidsbudget.

Nu kan Europaparlamentet, rådet och kommissionen påbörja diskussionen om att anta programmet. Genom InvestEU blir det lättare att få tillgång till EU-finansiering av investeringsprojekt och EU-finansieringen blir effektivare. Genom InvestEU ska fjorton av EU:s finansieringsinstrument för stöd till investeringar samlas under ett tak och under ett enda varumärke.

– InvestEU är 2000-talets svar på EU:s investeringsbehov och överenskommelsen mellan EU-länderna är ett viktigt steg mot att etablera programmet, säger vice kommissionsordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Genom att generera minst 650 miljarder euro i ytterligare investeringar i EU kommer InvestEU att öka EU:s konkurrenskraft samtidigt som det stödjer en smartare kretsloppsekonomi, ett sammanhållet samhälle och klimatneutralitet.

Genom att tillhandahålla en budgetgaranti på minst 38 miljarder euro kommer InvestEU-fonden att locka offentliga och privata medel för att kunna mobilisera investeringar på fyra huvudområden – hållbar infrastruktur, forskning, innovation och digitalisering, små och medelstora företag samt sociala investeringar och kompetens.

Att skapa jobb, öka investeringarna och sörja för hållbar ekonomisk tillväxt har varit den absolut viktigaste prioriteringen för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sedan kommissionen tillträdde i november 2014. Kommissionens förslag till InvestEU bygger på framgångarna med Investeringsplanen för Europa – Junckerplanen – som sedan starten har mobiliserat nästan 380 miljarder euro i investeringar och stöttat 842 000 små och medelstora företag i EU.

Budgetaspekterna för InvestEU är beroende av den övergripande överenskommelsen om EU:s nästa långtidsbudget som kommissionen föreslog i maj 2018.

Mer information

Pressmeddelande: InvestEU-programmet ska stödja jobb, tillväxt och innovationer i EU

Memo: InvestEU-programmet – vanliga frågor

Faktablad: Vad är InvestEU?

Faktablad: Vad ska InvestEU finansiera?

Förslag till förordning om InvestEU-programmet

En EU-budget för framtiden

Vice kommissionsordförande Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar