Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za obdobje 2021–2027: Komisija pozdravlja stališče držav članic o programu InvestEU

Bruselj, 21. februarja 2019

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor med državami članicami o predlaganem programu InvestEU za spodbujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU.

Na podlagi tega dogovora lahko Evropski parlament, Svet in Komisija začnejo medinstitucionalno razpravo za sprejetje programa. InvestEU bo omogočil enostavnejši dostop do financiranja EU za naložbene projekte, ki bo hkrati učinkovitejše. Program bo pod eno streho in enim imenom združil vseh 14 finančnih instrumentov EU, ki so trenutno na voljo za podporo naložbam.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „InvestEU je naš odgovor na potrebe EU po naložbah, ki je prilagojen 21. stoletju. Ta dogovor držav članic je ključen korak k oblikovanju tega programa. S sprožitvijo dodatnih naložb v EU v višini najmanj 650 milijard EUR bo InvestEU spodbudil našo konkurenčnost, ki bo temelj za pametnejše, krožno gospodarstvo, bolj povezano družbo in podnebno nevtralnost.“

Sklad InvestEU bo zagotovil proračunska jamstva EU v višini vsaj 38 milijard EUR, s čimer bo pritegnil javne in zasebne vire za mobilizacijo naložb na štirih glavnih področjih: trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednja podjetja ter socialne naložbe in spretnosti.

Ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje naložb in doseganje trajnostne gospodarske rasti so glavna prednostna naloga predsednika Jeana-Clauda Junckerja od začetka mandata Komisije novembra 2014. Predlog Komisije za program InvestEU temelji na uspehu naložbenega načrta za Evropo, t. i. Junckerjevega načrta, ki je od uvedbe privabil že skoraj 380 milijard EUR naložb in podprl 842 000 malih in srednjih podjetij v EU.

Proračunski vidiki programa InvestEU so odvisni od splošnega dogovora o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Več informacij

Sporočilo za medije: Program InvestEU za spodbuditev ustvarjanja delovnih mest, rasti in inovacij v Evropi

Memo: Program InvestEU – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Kaj je program InvestEU?

Informativni pregled: InvestEU: kaj bo financiral?

Predlog uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU

Proračun EU za prihodnost

Spremljajte podpredsednika Katainena na Twitterju: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar