Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: Comisia salută poziția statelor membre privind InvestEU

Bruxelles, 21 februarie 2019

Comisia Europeană salută acordul politic între statele membre privind InvestEU, programul propus pentru stimularea investițiilor private și publice în Europa în următorul buget pe termen lung al UE.

Pe baza acestui acord, Parlamentul European, Consiliul și Comisia pot începe discuțiile interinstituționale în vederea adoptării programului. InvestEU va face ca finanțările UE pentru proiectele de investiții să fie mai ușor de accesat și mai eficiente. InvestEU va reuni într-o singură structură și sub o singură marcă 14 instrumente financiare ale UE disponibile în prezent pentru a sprijini investițiile.

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „InvestEU este răspunsul nostru la nevoile de investiții ale UE din secolul XXI, iar acordul statelor membre reprezintă un pas important către crearea acestui program. Prin mobilizarea a cel puțin 650 de miliarde EUR de investiții suplimentare în UE, InvestEU va stimula competitivitatea noastră pentru a sprijini o economie mai inteligentă și mai circulară, o societate bazată pe coeziune și neutralitatea climatică.”

Prin punerea la dispoziție a unei garanții din bugetul UE de cel puțin 38 de miliarde EUR, fondul InvestEU va atrage resurse publice și private pentru mobilizarea investițiilor în patru domenii principale: infrastructură durabilă; cercetare, inovare și digitalizare; întreprinderi mici și mijlocii; și investiții sociale și competențe.

Crearea de locuri de muncă, stimularea investițiilor și realizarea unei creșteri economice durabile s-au numărat printre prioritățile principale ale președintelui Jean-Claude Juncker, de la preluarea mandatului de către Comisia Juncker în noiembrie 2014. Propunerea Comisiei referitoare la InvestEU se bazează pe succesul Planului de investiții pentru Europa – Planul Juncker –, care a mobilizat deja investiții de aproape 380 de miliarde EUR de la lansarea sa și a sprijinit 842 000 de întreprinderi mici și mijlocii din UE.

Aspectele bugetare ale InvestEU fac obiectul unui acord global privind următorul buget pe termen lung al UE, propus de Comisie în mai 2018.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă: Programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa

Notă de informare: Programul InvestEU – întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Ce este InvestEU?

Fișă informativă: InvestEU – ce va finanța programul?

Propunere de regulament de instituire a Programului InvestEU

Bugetul UE pentru viitor

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Katainen pe Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar