Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets 2021.–2027. gadam: Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu nostāju par InvestEU

Briselē, 2019. gada 21. februārī

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos, ko dalībvalstis panākušas attiecībā uz InvestEU — ierosināto programmu, kuras mērķis ir nākamā ES ilgtermiņa budžeta ietvaros veicināt privātā un publiskā sektora ieguldījumus Eiropā.

Pēc vienošanās panākšanas Eiropas Parlaments, Padome un Komisija var sākt iestāžu diskusiju programmas pieņemšanai. InvestEU nodrošinās, ka ES finansējums ieguldījumu projektiem būs vieglāk pieejams un efektīvāks. Programma vienotā struktūrā ar vienu zīmolu apvienos 14 ES finanšu instrumentus, kas pašlaik pieejami ieguldījumu atbalstam.

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens atzīst: “InvestEU ir mūsu 21. gadsimta atbilde uz ES ieguldījumu vajadzībām, un panāktā dalībvalstu vienošanās ir būtisks solis šīs programmas izveidē. Piesaistot vismaz 650 miljardus eiro papildu ieguldījumu Eiropas Savienībā, InvestEU atbalstīs viedāku aprites ekonomiku, saliedētāku sabiedrību un klimatneitralitāti un tādējādi veicinās mūsu konkurētspēju.”

Nodrošinot vismaz 38 miljardu eiro vērtu garantiju no ES budžeta, InvestEU fonds piesaistīs publiskos un privātos resursus, kas veicinās ieguldījumus četrās galvenajās jomās: ilgtspējīgā infrastruktūrā, pētniecībā, inovācijā un digitalizācijā, mazajos un vidējos uzņēmumos un sociālajos ieguldījumos un prasmēs.

Darbvietu radīšana, ieguldījumu veicināšana un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes panākšana bijusi Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera galvenā prioritāte jau kopš 2014. gada novembra, kad šī Komisija sāka darbu. Komisijas priekšlikums par InvestEU ir balstīts uz iniciatīvas “Investīciju plāns Eiropai” jeb Junkera plāna panākumiem — kopš darbības sākuma tas Eiropas Savienībā jau piesaistījis ieguldījumus gandrīz 380 miljardu eiro vērtībā un atbalstījis vairāk nekā 842 000 mazo un vidējo uzņēmumu.

Uz InvestEU budžeta aspektiem attiecas vispārējā vienošanās par ES nākamo ilgtermiņa budžetu, kuru Komisija ierosināja 2018. gada maijā.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Programma InvestEU nodarbinātības, izaugsmes un inovāciju atbalstam Eiropā

Informatīvs paziņojums Programma InvestEU — jautājumi un atbildes

Faktu lapa Kas ir programma InvestEU?

Faktu lapa Kas tiks finansēts ar InvestEU?

Priekšlikums regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

ES budžets nākotnei

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Katainenam tviterī: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar