Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2021–2027 m. ES biudžetas. Komisija palankiai vertina valstybių narių poziciją dėl programos „InvestEU“

Briuselis, 2019 m. vasario 21 d.

Europos Komisija palankiai vertina valstybių narių pasiektą politinį susitarimą dėl privačiųjų ir viešųjų investicijų skatinimo Europoje programos „InvestEU“, kurią siūloma įtraukti į kitą ilgalaikį ES biudžetą.

Pasiekus šį susitarimą, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali pradėti tarpinstitucines diskusijas dėl programos priėmimo. Dėl programos „InvestEU“ gauti ES finansavimą investiciniams projektams bus paprasčiau ir jis taps efektyvesnis. Pagal ją į vieną struktūrą ir vienu pavadinimu bus sujungta 14 ES finansinių priemonių, kurias dabar galima naudoti investicijoms remti.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Programa „InvestEU“ yra XXI a. tinkamas mūsų atsakas į ES investicijų poreikius, o šis valstybių narių susitarimas yra svarbus žingsnis kuriant šią programą. Programa „InvestEU“, paskatinsiančia ES ne mažiau kaip 650 mlrd. eurų papildomų investicijų, bus didinamas mūsų konkurencingumas, remiama pažangesnė žiedinė ekonomika, darnesnė visuomenė ir poveikio klimatui neutralizavimas.“

Suteikus ne mažesnę kaip 38 mlrd. eurų ES biudžeto garantiją, „InvestEU“ fondas telks viešuosius ir privačiuosius išteklius, kad būtų investuojama keturiose pagrindinėse srityse: tvarios infrastruktūros, mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo, mažųjų ir vidutinių įmonių, socialinių investicijų ir įgūdžių.

Darbo vietų kūrimas, investicijų skatinimas ir tvaraus ekonomikos augimo užtikrinimas yra pagrindinis Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio prioritetas nuo Komisijos kadencijos pradžios 2014 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlymas dėl programos „InvestEU“ grindžiamas Investicijų plano Europai (J.-C. Junckerio plano) sėkme: nuo jo įgyvendinimo pradžios sutelkta beveik 380 mlrd. eurų investicijų, ES paremta 842 000 mažųjų ir vidutinių įmonių.

Programos „InvestEU“ biudžeto aspektai priklauso nuo bendro susitarimo dėl kito ilgalaikio ES biudžeto, Komisijos pasiūlyto 2018 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „InvestEU“ – darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir inovacijoms Europoje paremti skirta programa

Informacinis pranešimas Programa „InvestEU“ – klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė Kas yra programa „InvestEU“?

Informacijos suvestinė „InvestEU“. Kas bus finansuojama?

Reglamento dėl programos „InvestEU“ pasiūlymas

ES ateities biudžetas

Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Kataineno paskyra tinkle „Twitter“: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar