Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve 2021–2027: Euroopa Komisjon tunnustab liikmesriikide heakskiitu InvestEU programmile

Brüssel, 21. veebruar 2019

Euroopa Komisjon väljendab heameelt liikmesriikide kokkuleppe üle kiita heaks InvestEU programm, mille eesmärk on anda ELi järgmise pikaajalise eelarve varal hoogu era- ja avaliku sektori investeeringutele Euroopas.

Kokkuleppe alusel saavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nüüd alustada institutsioonidevahelist arutelu programmi vastuvõtmiseks. InvestEU teeb lihtsamaks ELi vahendite taotlemise investeerimisprojektide jaoks ja suurendab rahastamise tulemuslikkust. InvestEU programm koondab ühe nimetaja alla 14 praegu kasutusel olevat ELi investeeringutoetuste rahastamisvahendit.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen: „InvestEU programm on meie 21. sajandi vastus Euroopa Liidu investeerimisvajadustele ning liikmesriikide kokkulepe on oluline samm programmi loomise suunas. Tuues Euroopa Liitu vähemalt 650 miljardi euro ulatuses lisainvesteeringuid, suurendab InvestEU meie konkurentsivõimet ning toetab arukamat ringmajandust, sidusamat ühiskonda ja kliimaneutraalsust.“

InvestEU fondist antakse investeeringute toetuseks vähemalt 38 miljardi euro suurune ELi eelarvetagatis, mis kutsub investeerima nii avaliku kui ka erasektori vahendeid nelja põhivaldkonda, milleks on: jätkusuutlik taristu; teadusuuringud, innovatsioon ja digiteerimine; väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused.

Alates komisjoni ametisseastumisest 2014. aastal on selle presidendi Jean-Claude Junckeri põhiline eesmärk olnud töökohtade loomine, investeeringute hoogustamine ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine. Komisjoni ettepanek InvestEU programmi kohta lähtub edust, mida on juba saavutatud Euroopa investeerimiskava (nn Junckeri kava) abil: alates selle käivitamisest on investeeritud peaaegu 380 miljardit eurot ning toetust on saanud 842 000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat ELis.

InvestEU programmi eelarvelised detailid sõltuvad üldisest kokkuleppest ELi järgmise pikaajalise eelarve kohta, mille ettepaneku esitas komisjon 2018. aasta mais.

Lisateave

Pressiteade: InvestEU programm töökohtade loomise, majanduskasvu ja innovatsiooni toetamiseks Euroopas

Teabekiri: InvestEU programm: küsimused ja vastused

Teabeleht: Mis on InvestEU programm?

Teabeleht: InvestEU programm: mida sellest rahastatakse?

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse InvestEU programm

ELi eelarve tuleviku jaoks

Asepresident Jyrki Katainen Twitteris: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar