Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's budget for 2021-2027: Kommissionen udtrykker tilfredshed med medlemsstaternes holdning til InvestEU

Bruxelles, den 21. februar 2019

Kommissionen glæder sig over, at medlemsstaterne har indgået en politisk aftale om InvestEU, det foreslåede program, der skal styrke private og offentlige investeringer i Europa i det næste langsigtede EU-budget.

Med denne aftale kan Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indlede de interinstitutionelle drøftelser om vedtagelse af programmet. InvestEU vil gøre EU-finansieringen af investeringsprojekter enklere og mere effektiv. Med InvestEU vil 14 finansielle EU-instrumenter, der for øjeblikket er til rådighed til at støtte investeringer, blive samlet under et og få en enkelt betegnelse.

Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen, som har ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "InvestEU er vores bud på, hvordan vi opfylder EU's investeringsbehov i det 21. århundrede, og denne aftale mellem medlemsstaterne er et vigtigt skridt i retning af oprettelsen af programmet. InvestEU vil udløse investeringer i EU til en værdi af mindst 650 mia. EUR og dermed styrke vores konkurrenceevne til støtte for en mere intelligent og cirkulær økonomi, et samfund med større samhørighed og klimaneutralitet."

InvestEU-fonden vil tiltrække offentlige og private ressourcer for at fremme investeringer i hele EU ved at yde en garanti på mindst 38 mia. EUR over EU-budgettet til støtte for investeringer inden for fire hovedområder: bæredygtig infrastruktur; forskning, innovation og digitalisering; små og mellemstore virksomheder; og sociale investeringer og færdigheder.

Siden Kommissionens tiltrædelse i november 2014 har det været kommissionsformand, Jean-Claude Junckers, førsteprioritet at skabe jobs, sætte skub i investeringer og opnå bæredygtig økonomisk vækst. Kommissionens forslag om InvestEU tager udgangspunkt i den succesfulde Investeringsplan for Europa — Junckerplanen — som allerede har mobiliseret næsten 380 mia. EUR i investeringer, siden den blev lanceret, og støttet 842 000 små og mellemstore virksomheder i EU.

Budgettet for InvestEU afhænger af den samlede aftale om EU's næste langsigtede budget, som Kommissionen fremlagde forslag om i maj 2018.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Et InvestEU-program til støtte for jobs, vækst og investeringer

Memo: InvestEU-programmet — spørgsmål og svar

Faktaark: Hvad er InvestEU-programmet?

Faktaark: InvestEU — hvad vil det finansiere?

Forslag til forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

Det fremtidige EU-budget

Følg næstformand Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1328

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar