Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru perioada 2021-2027 Comisia salută acordul provizoriu privind viitorul Fond european de apărare

Bruxelles, 20 februarie 2019

Instituțiile europene au ajuns la un acord politic parțial cu privire la Fondul european de apărare, supus aprobării oficiale a Parlamentului European și a Consiliului, care va promova o bază industrială de apărare inovatoare și competitivă și va contribui la autonomia strategică a UE

Într-o lume în care instabilitatea și amenințările transfrontaliere la adresa securității noastre sunt din ce în ce mai mari, nicio țară nu poate reuși singură. Acesta este motivul pentru care Comisia Juncker depune eforturi fără precedent pentru a-i proteja și a-i apăra pe europeni. Fondul european de apărare, propus de Comisie în iunie 2018 în cadrul bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, face parte din aceste inițiative menite să consolideze capacitatea UE de a-și proteja cetățenii.

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Acesta este un foarte important pas înainte pe calea transpunerii în practică a cooperării europene în materie de apărare. Fondul european de apărare va ajuta statele membre să obțină o valoare mai bună pentru banii contribuabililor, să promoveze o industrie a apărării puternică și inovatoare și va spori autonomia UE și poziția de lider tehnologic în domeniul apărării.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „Acest acord reprezintă un nou element important în scopul de a garanta că Europa va deveni un furnizor de securitate mai puternic pentru cetățenii săi. Fondul va încuraja inovarea tehnologică și cooperarea în sectorul european al apărării, astfel încât Europa să beneficieze de tehnologii și echipamente de apărare de ultimă generație și interoperabile în domenii noi precum inteligența artificială, software-urile criptate, tehnologia dronelor sau comunicarea prin satelit.”

Sub rezerva adoptării oficiale finale de către Parlamentul European și Consiliu, s-a ajuns la un acord cu privire la următoarele elemente-cheie:

 • Fondul va oferi sprijin pe tot parcursul ciclului de dezvoltare industrială, de la cercetare până la dezvoltarea de prototipuri și, în cele din urmă, la certificare.
 • Fondul va finanța proiecte de cercetare în colaborare, în principal prin acordarea de granturi.
 • După faza de cercetare și proiectare, în care este posibilă o finanțare de până la 100 %, fondul va dispune de bugetul UE pentru a completa investițiile statelor membre prin cofinanțarea costurilor pentru dezvoltarea de prototipuri (până la 20 %) și a activităților de testare, calificare și certificare aferente (până la 80 %).
 • Fondul va oferi stimulente pentru proiectele cu participare transfrontalieră ale numeroaselor IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din lanțul de aprovizionare pentru apărare, prin furnizarea unor rate de finanțare mai mari.
 • Proiectele din cadrul cooperării structurate permanente europene (PESCO) pot primi, dacă sunt eligibile, o cofinanțare suplimentară de 10 %, însă finanțarea nu este automată.
 • Proiectele vor fi definite în conformitate cu prioritățile de apărare convenite de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților (CDP), însă prioritățile regionale și internaționale, cum ar fi în contextul NATO, pot fi, de asemenea, luate în considerare.
 • Numai proiectele în colaborare care implică cel puțin trei entități eligibile din partea a cel puțin trei state membre sau țări asociate sunt, în mod normal, eligibile.
 • Cel puțin 4 % și cel mult 8 % din buget va fi alocat pentru inovări radicale și cu risc ridicat, care vor stimula pe termen lung preeminența tehnologică a Europei și autonomia sa în domeniul apărării.
 • În principiu, numai entitățile stabilite în UE sau în țările asociate și care nu sunt controlate de țări terțe sau de entități juridice ale unor țări terțe sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare. Filialele cu sediul în UE ale întreprinderilor din țări terțe pot, în mod excepțional, să fie eligibile pentru finanțare, sub rezerva unor condiții definite pentru a garanta că interesele de securitate și de apărare ale UE și ale statelor membre nu sunt puse în pericol. Entitățile cu sediul în afara UE nu vor primi nicio finanțare UE, dar pot participa la proiecte de cooperare. Prin urmare, UE nu exclude pe nimeni de la Fondul european de apărare, ci doar stabilește condiții de finanțare similare celor la care sunt supuse întreprinderile UE pe piețele țărilor terțe.

Etapele următoare

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia prin negocieri tripartite este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European și a Consiliului. Aspectele bugetare și unele dispoziții orizontale ale viitorului Fond european de apărare sunt supuse acordului global privind următorul buget al UE pe termen lung, propus de Comisie în mai 2018.

Context

În orientările sale politice din iunie 2014, președintele Juncker a afirmat că sporirea securității cetățenilor europeni este o prioritate. În discursul său privind starea Uniunii din 2016, el a anunțat crearea unui Fond european de apărare.

De atunci, Comisia Europeană, sub conducerea președintelui Juncker și cu sprijinul statelor membre, ia măsuri pentru a concretiza cooperarea în domeniul apărării în cadrul bugetului UE.

Comisia pregătește deja terenul în cadrul prezentei perioade bugetare a UE care se termină în 2020. Pentru prima dată în istoria europeană, UE stimulează cooperarea europeană în domeniul apărării cu un buget de 590 de milioane EUR (90 de milioane EUR pentru cercetare în perioada 2017-2019 și 500 de milioane EUR pentru echipamente și tehnologie în curs de dezvoltare în perioada 2019-2020).

 • Cooperarea în domeniul cercetării în materie de apărare se concretizează deja. Primele acorduri de grant ale UE din cadrul bugetului 2017 au inclus proiectul de cercetare Ocean2020, care reunește 42 de parteneri din 15 țări ale UE și sprijină misiunile de supraveghere maritimă și, în acest scop, va integra dronele și submarinele fără echipaj în operațiunile flotei. În următoarele săptămâni, Comisia va anunța noi proiecte colaborative de cercetare în domeniul apărării în cadrul bugetului 2018 și va prezenta programul de lucru și cererea finală de propuneri în cadrul tranșei bugetare rămase pentru 2019.
 • Comisia a inițiat în mod oficial colaborarea cu statele membre pentru a finanța proiecte industriale comune în domeniul apărării. În urma opiniilor exprimate de statele membre, Comisia va adopta, în câteva săptămâni, primul program de lucru pentru Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), în vederea cofinanțării proiectelor industriale comune în domeniul apărării în cadrul bugetului UE pentru perioada 2019-2020.

Pe baza acestor două programe-„pilot” și pe baza creșterii finanțării inițiale, Comisia a propus, în iunie 2018, un Fond european de apărare de sine stătător, dotat cu un buget în valoare de 13 miliarde EUR, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, care va acoperi atât componenta de cercetare, cât și pe cea de capacitate.

Fondul european de apărare va veni în completarea altor programe ale UE, propuse de Comisie, în special a bugetului de 6,5 miliarde EUR alocat Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru consolidarea infrastructurilor de transport strategice ale UE cu scopul de a le adapta la mobilitatea militară, precum și a propunerii pentru un nou program pentru cercetare și inovare, intitulat Orizont Europa, în valoare de 100 de miliarde EUR.

 

Alte informații

Starea Uniunii Europene 2016

Comunicatul de presă privind lansarea Fondului european de apărare, iunie 2017

Comunicat de presă privind primele granturi pentru cercetarea în domeniul apărării, februarie 2018

Comunicat de presă privind propunerea pentru un Fond european de apărare 2021-2027, iunie 2018

Fișă informativă privind Fondul european de apărare, iunie 2018

Discursul comisarului Bieńkowska privind apărarea și spațiul, ianuarie 2019

Comunicat de presă privind Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, februarie 2019

 

IP/19/1269

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar