Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá prozatímní dohodu o budoucím Evropském obranném fondu

Brusel 20. února 2019

Orgány EU dosáhly částečné politické dohody o Evropském obranném fondu, který bude podporovat inovativní a konkurenceschopnou průmyslovou základnu v oblasti obrany a přispívat ke strategické autonomii EU. Dohodu musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada.

Ve světě rostoucí nestability a přeshraničních hrozeb pro naši bezpečnost nemůže žádná země zvládnout příslušné výzvy sama. Proto Junckerova Komise vyvíjí v oblasti ochrany a obrany Evropanů mimořádné úsilí. Výsledkem jsou iniciativy, jež mají posílit schopnost EU chránit své občany a mezi které patří i Evropský obranný fond navržený Komisí v červnu 2018 coby součást dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen k tomu uvedl: „Učinili jsme další významný krok k tomu, aby se evropská spolupráce v oblasti obrany stala skutečností. Evropský obranný fond pomůže členským státům efektivněji nakládat s penězi daňových poplatníků, podpoří silný a inovativní obranný průmysl a zvýší autonomii a technologické prvenství EU v oblasti obrany.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Tato dohoda představuje další stavební kámen na cestě k silnější Evropě, která zajistí bezpečnost pro své občany. Fond bude podporovat technologické inovace a spolupráci v evropském odvětví obrany, aby Evropa mohla využívat špičkové interoperabilní obranné technologie a vybavení v nových oblastech, jako je umělá inteligence, šifrovaný software, technologie dronů nebo satelitní komunikace.“

Dohoda, jež podléhá konečnému formálnímu přijetí Evropským parlamentem a Radou, se týká těchto klíčových prvků:

 • Fond bude podporovat všechny složky v rámci životního cyklu vývoje v tomto odvětví – od výzkumu přes vývoj prototypů až po certifikaci.
 • Z fondu budou financovány projekty kooperativního výzkumu, a to zejména prostřednictvím grantů.
 • Kromě výzkumné a navrhovací fáze, kde je možné až 100% financování, bude možné z rozpočtu EU doplnit investice členských států formou spolufinancování nákladů na vývoj prototypů (až do výše 20 %) a následných činností v oblasti testování, kvalifikace a certifikace (až do výše 80 %).
 • Fond bude prostřednictvím vyšší míry financování poskytovat pobídky pro projekty s přeshraniční účastí mnoha malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v dodavatelském řetězci v odvětví obrany.
 • Způsobilé projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) mohou získat bonus ve výši dalších 10 % spolufinancování, avšak příspěvek z fondu není automatický.
 • Projekty budou definovány v souladu s prioritami obrany, na nichž se členské státy dohodly v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a zejména v kontextu plánu rozvoje schopností (CDP). Zohledněny však mohou být rovněž regionální a mezinárodní priority, například v rámci NATO.
 • Za normálních okolností budou způsobilé pouze kolaborativní projekty, do nichž budou zapojeny alespoň tři způsobilé subjekty z nejméně tří členských států nebo přidružených zemí.
 • Mezi 4 % až 8 % rozpočtu bude přiděleno na průlomové, vysoce riskantní inovace, jež podpoří dlouhodobé technologické prvenství Unie a posílí její autonomii v oblasti obrany.
 • Způsobilé pro financování budou pouze subjekty usazené v EU nebo přidružených zemích, které nejsou kontrolovány třetími zeměmi nebo jejich právními subjekty. Dceřiné společnosti podniků ze třetích zemí sídlící v EU mohou být výjimečně pro financování způsobilé, pokud bude stanovením příslušných podmínek zajištěno, že nebudou ohroženy bezpečnostní a obranné zájmy EU a členských států. Subjekty sídlící mimo EU žádné finanční prostředky EU neobdrží, ale mohou se podílet na kooperativních projektech. EU tudíž nikoho z Evropského obranného fondu nevylučuje, ale stanoví podobné podmínky pro čerpání finančních prostředků, s jakými se setkávají podniky z EU na trzích třetích zemí.

Další kroky

Předběžnou politickou dohodu, ke které dospěly Evropský parlament, Rada a Komise na tzv. třístranných jednáních, musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada. Rozpočtová hlediska a některá související horizontální ustanovení budoucího Evropského obranného fondu se odvíjejí od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

Souvislosti

Ve svých politických směrech z června 2014 označil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker za jednu z priorit zvýšení bezpečnosti evropských občanů. Vznik Evropského obranného fondu oznámil během svého projevu o stavu Unie v roce 2016.

Od té doby podniká Evropská komise pod vedením předsedy Junckera a s podporou členských států kroky k tomu, aby se spolupráce v oblasti obrany v rámci rozpočtu EU realizovala.

Komise již připravuje opatření v rámci současného rozpočtového období EU, které končí v roce 2020. Poprvé v dějinách Evropy dává EU podnět k evropské obranné spolupráci formou rozpočtového krytí ve výši 590 milionů eur (90 milionů eur na výzkum v období 2017–2019 a 500 milionů eur na vývoj vybavení a technologií v období 2019–2020).

 • Spolupráce v oblasti obranného výzkumu již probíhá. První grantové dohody EU v rámci rozpočtu na rok 2017 se týkaly výzkumného projektu Ocean2020, který sdružuje 42 partnerů z 15 zemí EU a podporuje námořní dohled a mise na moři. Za tímto účelem budou v rámci projektu do operací loďstva začleněny drony a bezpilotní ponorky. V nadcházejících týdnech Komise oznámí další kooperativní projekty v oblasti obranného výzkumu financované z rozpočtu na rok 2018 a předloží pracovní program a konečnou výzvu k předkládání návrhů v rámci zbývající tranše rozpočtu na rok 2019.
 • Komise oficiálně zahájila spolupráci s členskými státy ohledně financování společných průmyslových projektů v oblasti obrany. Na základě stanovisek členských států přijme Komise během několika týdnů vůbec první pracovní program Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem spolufinancovat společné průmyslové projekty v oblasti obrany v rámci rozpočtu EU na období 2019–2020.

V návaznosti na tyto dva „pilotní“ programy a po navýšení počátečního financování navrhla Komise v červnu 2018 v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU plnohodnotný Evropský obranný fond, který bude disponovat prostředky ve výši 13 miliard eur určenými na oblast výzkumu i rozvoje schopností.

Evropský obranný fond bude doplňovat jiné programy EU navržené Komisí. Konkrétně jde o částku ve výši 6,5 miliardy eur vyčleněnou na Nástroj pro propojení Evropy s cílem posílit strategickou dopravní infrastrukturu Unie tak, aby byla uzpůsobená pro vojenskou mobilitu, a návrh nového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem 100 miliard eur.

 

Další informace

Stav Unie v roce 2016

Tisková zpráva o zřízení Evropského obranného fondu, červen 2017

Tisková zpráva o prvních grantech na obranný výzkum, únor 2018

Tisková zpráva o návrhu na Evropský obranný fond na období 2021–2027, červen 2018

Informační přehled o Evropském obranném fondu, červen 2018

Projev komisařky Bieńkowské na téma obrany a vesmíru, leden 2019

Tisková zpráva o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu, únor 2019

 

IP/19/1269

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar