Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotný digitální trh – Vyjednavači EU se dohodli na nových celoevropských pravidlech, jež by měla zlepšit transparentnost obchodních praktik online platforem

Štrasburk 14. února 2019

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise dosáhly včera politické dohody ohledně vůbec prvních pravidel, jež by měla vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné podnikatelské prostředí pro podniky a obchodníky, kteří využívají online platformy.

Z nových pravidel budou těžit zejména obchodníci, kteří prodávají přes internet, hotely, jež používají rezervační platformy, nebo vývojáři aplikací. Díky novému nařízení vznikne předvídatelnější a transparentnější prostředí pro obchodování online a také nové možnosti řešení sporů a stížností.

Nová pravidla se budou v rámci strategie pro jednotný digitální trh vztahovat na přibližně 7 000 internetových platforem neboli tržišť působících v EU – včetně světových gigantů i velmi malých začínajících podniků, které však mají často důležitou vyjednávací sílu vůči podnikovým uživatelům. Některá ustanovení se budou vztahovat i na vyhledávače, zejména co se týče transparentnosti při určování pořadí.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip v této souvislosti uvedl: „Dnešní dohoda představuje důležitý mezník v budování jednotného digitálního trhu, z něhož budou mít prospěch miliony evropských společností, jež se spoléhají na digitální platformy, aby mohly oslovit zákazníky. Naším cílem je odstranit nespravedlivé postupy, vytvořit standard transparentnosti a zároveň zachovat výhody online platforem jak pro spotřebitele, tak pro podniky.“

Eurokomisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska svého kolegu doplnila: „Nová pravidla jsou koncipována s ohledem na miliony malých a středních podniků, které představují ekonomickou páteř EU. Mnoho z nich nemá takovou vyjednávací pozici, aby si mohly dovolit vést spor s velkou platformou. Nová pravidla však pro ně představují záchrannou síť, díky níž již nebudou muset mít obavy, že by je mohla platforma vyšachovat nebo jim přiřadit nižší pozici při vyhledávání.“

Eurokomisařka odpovědná za digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová dodala: Jedná se o vůbec první pravidla tohoto druhu na světě, jež zajišťují spravedlivou rovnováhu mezi podněcováním inovací a ochranou evropských hodnot. Díky nim se zlepší vztah mezi podniky a platformami, zvýší se nestrannost a transparentnost a v konečném důsledku to přinese velké výhody spotřebitelům. Pozorně budeme vývoj v této oblasti sledovat, a to nejen prostřednictvím našeho střediska pro sledování ekonomiky internetových platforem.

Podle průzkumu Eurobarometru téměř polovina (42 %) malých a středních podniků v EU uvedla, že k prodeji svých produktů a služeb využívá internetová tržiště. Z posouzení dopadů, které Komise před předložením návrhu provedla, vyplývá, že téměř 50 % evropských podniků působících na platformách se potýká s problémy. Asi 38 % problémů týkajících se smluvních vztahů zůstává nevyřešeno a 26 % bylo vyřešeno s obtížemi. V důsledku toho dochází v prodeji k přímé ztrátě ve výši přibližně 1,27 – 2,35 miliard eur.

Výhody pro malé podniky:

 1. Zákaz určitých nekalých praktik
 • Již žádná náhlá, nevysvětlitelná pozastavení účtu – Díky novým pravidlům již nemohou digitální platformy pozastavit či ukončit účet prodávajícího bez jasných důvodů a možnosti odvolání. Platformy budou rovněž muset prodejcům obnovit jejich účet, pokud bylo pozastavení provedeno omylem.
 • Jasné a srozumitelné podmínky a zasílání oznámení o změnách předem – Podmínky musí být snadno dostupné a musí být napsány jasným a srozumitelným jazykem. Oznámení o změně podmínek musí být společnostem zasláno alespoň 15 dní předem, aby měly možnost se těmto změnám přizpůsobit. V případě, že změny vyžadují složité úpravy, musí být tato lhůta delší.

 

 1. Větší transparentnost online platforem
 • Transparentnost při určování pořadí – Internetová tržiště a vyhledávače musí zveřejňovat hlavní parametry, které používají při určování pořadí výrobků a služeb na svých internetových stránkách, aby prodejci mohli optimalizovat svou přítomnost na internetu. Cílem těchto pravidel je pomoci prodejcům a zabránit neprůhlednosti v systému určování pořadí.
 • Povinné zveřejňování u řady obchodních praktik – Některé online platformy nejen nabízejí internetová tržiště, ale na nich i zároveň prodávají. Podle nových pravidel musí platformy vyčerpávajícím způsobem informovat o veškerých výhodách, které mohou poskytovat svým produktům oproti jiným. Musí rovněž zveřejňovat, jaká data shromažďují, jak je využívají, a zejména jak jsou tato data sdílena s dalšími obchodními partnery. U osobních údajů platí obecného nařízení o jejich ochraně (GDPR).

 

 1. Nové způsoby řešení sporů

V případě problémů dnes prodejci často nemají žádnou možnost, jak se odvolat nebo vyřešit stížnost. S novými pravidly se to změní.

 • Všechny platformy musí zavést interní systém pro vyřizování stížností ze strany podniků. Od této povinnosti budou osvobozeny pouze nejmenší platformy z hlediska počtu uživatelů nebo obratu.
 • Platformy budou muset poskytnout podnikům více možností, jak vyřešit potenciální problém prostřednictvím mediátorů. To pomůže vyřešit řadu stížností mimo soudní řízení, čímž se ušetří čas a peníze.
 1. Prosazování pravidel
  • Obchodní sdružení budou mít možnost obrátit se na soud, pokud zjistí jakýkoli nesoulad s těmito pravidly. To pomůže podnikům překonat strach z odvetných opatření a snížit náklady na soudní řízení, pokud nebudou nová pravidla dodržována. Členské státy budou mít navíc možnost jmenovat veřejné orgány s donucovací pravomocí, na které se mohou podniky obrátit.

Další kroky

Nová pravidla vstoupí v platnost 12 měsíců od jejich přijetí a zveřejnění. Po 18 měsících proběhne jejich přezkum, aby se zajistilo, že drží krok s rychle se rozvíjejícím trhem. Komise rovněž zřídila specializované středisko pro sledování ekonomiky internetových platforem, které bude monitorovat vývoj na trhu a účinné provádění pravidel.

Souvislosti

Platformy nabízejí rychlý a účinný přístup na mezinárodní spotřebitelské trhy, a proto jsou pro miliony úspěšných podniků nepostradatelné. Některé strukturální problémy však vedou k nekalým obchodním praktikám mezi podniky, které jsou na online platformách závislé, aby se dostaly k zákazníkům, a podkopávají inovační potenciál platforem.

Ve sdělení Komise o online platformách z května 2016 byly identifikovány určité oblasti, v nichž je třeba vyvinout větší úsilí k zajištění takového systému v EU, který je založen na důvěře a je v souladu s právními předpisy. V důsledku toho Komise v dubnu 2018 předložila návrh nařízení EU o spravedlnosti a transparentnosti při obchodování na online platformách a také na vytvoření střediska pro sledování ekonomiky online platforem. Tato iniciativa plní závazek, který stanovil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017, a to zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné podnikatelské prostředí v online ekonomice.

Nová pravidla vycházejí z posouzení dopadů, které zahrnuje poznatky a názory zúčastněných stran, jež byly shromážděny během dvouletého zjišťování potřebných údajů.

Další informace

IP/19/1168

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar